Cine ne va reprezenta la Viena în dialogul cu catolicii?

Mitropolitul Serafim de Kithire  pune problema dialogului cu catolicii la momentul potrivit

ÎPS Serafim de Kithire

ÎPS Serafim de Kithire

ÎPS Hrisostom de Messinia

ÎPS Hrisostom de Messinia

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎPS Serafim de Kithire denunţă Sinodului pe Mitropolitul Hrisostom de Messinia pentru abatere eclesiologică, cerând fie retractare şi mărturisire de credinţă, fie caterisire.

Scrisoarea-intervenţie a Mitropolitului de Kithire către Sinod pune la momentul potrivit importanta problemă a Dialogului cu catolicii şi a reprezentării Bisericii Eladei la acesta, pentru că:

A. Intervenţia are loc cu puţin înainte de Şedinţa  extraordinară a Ierarhiei (de săptămâna aceasta), care va fi cea din urmă convocare a Ierarhiei înainte de Dialogul de la Viena din septembrie ce se apropie.

B. Principala chestiune asupra căreia sinodalii trebuie să ia o hotărâre este cine va reprezenta Biserica Eladei la Viena. Scrisoarea ÎPS Serafim de Kithire demonstrează clar că Mitropolitul de Messinia nu este un partener de dialog demn de încredere, în pofida gradelor sale universitare!

C. Mitropolitul Serafim de Kithire pune în esenţă o temă foarte importantă şi anume recunoaşterea sau nu a fundamentului ecleziastic al catolicilor. Dacă papistaşii sunt „Biserică” şi papa „Sanctitatea Sa, papa”, atunci Mitropolitul de Messinia vorbeşte corect despre o Biserică divizată. Dar pentru că papa este eretic, iar catolicii papistaşi sunt eretici, atunci nu putem să vorbim despre restabilirea unităţii, ci despre întoarcerea prin pocăinţă a ereticilor papistaşi în Biserica Ortodoxă cea Una.

D. Oferta recunoaşterii ecleziastice a catolicilor de către ecumenişti (recent a papei de către Arhiepiscopul Ciprului) cu alocuţiuni („Sanctitate papă al Romei celei vechi”) sau dialogul în aceiaşi termeni sau de pe poziţii egale cu „Biserica soră a Romei” este dintru început problematică pentru participarea ortodocşilor la acest dialog. De aceea şi Dialogul – în condiţiile în care se face astăzi – trebuie să fie întrerupt, până vom clarifica faptul că venim la un dialog nu cu Biserica Romano-Catolică, ci cu ereticii papistaşi, pentru care (precum şi pentru toţi ereticii) este valabil şi cuvântul Apostolului Pavel: „De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te!”. Dacă papistaşii de atâţia ani nu arată nici un semn de pocăinţă, la ce bun dialogul?

Cu toate acestea va fi foarte interesantă apropiata întrunire a Ierarhiei. Să vedem dacă se va pune tema, ce hotărâri se vor lua, ce persoane vor reprezenta Biserica în Dialogul de la Viena, sau dacă se va hotărî neparticiparea Bisericii Eladei la acest Dialog (aşa cum a procedat anul trecut Biserica Bulgariei).   

 (Trad. : I.F. după http://thriskeftika.blogspot.com/2010/06/blog-post_2019.html)