Comunicatul Patriarhiei Ecumenice privind restabilirea unității în Biserica Ortodoxă din Ținuturile Cehe și Slovacia

01

 

Sfântul Sinod a continuat și astăzi, 14 ianuarie 2016, lucrările sale, sub președinția Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic.

În cadrul acestei ședințe, în vederea restabilirii unității, s-a hotărât unanim ca Mitropolitul Rastislav de Prešov să fie recunoscut în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Autocefale a Cehiei și Slovaciei, sub următoarele condiții care au fost acceptate atât de acesta și de susținătorii săi, cât și de opozanți:

  1. Înaltpreasfințitul Părinte Rastislav, Mitropolit de Prešov, își va exprima public scuzele pentru orice declarație neadecvată sau ofensatoare pe care a susținut-o public în detrimentul Patriarhiei Ecumenice, Biserica Mamă a Bisericii Ținuturilor Cehe și Slovaciei, de la care aceasta din urmă a primit credința în Hristos, împotriva persoanei Patriarhului Ecumenic, precum și împotriva Bisericilor Ortodoxe de limbă greacă.
  2. Ambele părți opozante ale Bisericii din Ținuturile Cehe și Slovacia recunosc ca valid doar Tomosul Patriarhal și Sinodal emis în anul 1998 de către Patriarhia Ecumenică privind proclamarea și binecuvântarea autocefaliei Bisericii acesteia (Nr. 1058 din 27 august 1998).
  3. Se creează un Comitet Mixt, compus din reprezentanți ai Patriarhiei Ecumenice și ai Bisericii Ortodoxe din Ținuturile Cehe și Slovacia (cu participarea reprezentanților ambelor părți divizate până acum), a cărui atribuție este să armonizeze articolele Statutului acesteia cu regulamentele Tomosul Patriarhal și Sinodal emis în anul 1998, menționat mai sus, fiind documentul de bază al Bisericii Ortodoxe Autocefale a Ținuturilor Cehe și Slovacia, precum și revizuirea generală a Statutului acesteia în conformitate cu cele prevăzute de Sfintele Canoane, având ca scop asigurarea unității și normalității în sânul acestei Biserici.
  4. Înaltpreasfințitul Părinte Simeon, Mitropolit de Olomuc și Brno, este recunoscut ca Mitropolit în funcție valid și canonic al Bisericii Ortodoxe din Ținuturile Cehe și Slovacia, exercitând în Eparhia sa, în mod liber, toate drepturile și obligațiile care decurg din Sfintele Canoane și din Statutul Bisericii acesteia.
  5. Sub iconomie (pogorământ), vor fi recunoscuți ca ierarhi canonici ai Bisericii Ortodoxe din Ținuturile Cehe și Slovacia, fără a crea un precedent canonic:

–       Ieromonahul Mihail Dardar ca Mitropolit de Praga și

–       Arhimandritul Isaia Slaninka ca episcop vicar al Mitropolitului de Olomuc și Brno, cu titlul Episcop de Šumperk.

6. Ambele părți își vor asuma obligația înaintea lui Dumnezeu și a Bisericii mame să respecte și să păstreze condițiile mai sus menționate, fără abateri, respectând poziția și slujirea în Biserică a tuturor clericilor și monahilor aparținând ambelor părți, fără să întreprindă acțiuni care ar putea tulbure unitatea Bisericii Ortodoxe din Ținuturile Cehe și Slovacia, reinstalând clericii și monahii care au fost demiși din funcțiile lor în perioada conflictului.

Textul scrisorii de exprimare a scuzelor adresat Patriarhului Ecumenic, a cărei publicare a fost aprobată de Preafericirea Sa:

Prešov, 19 octombrie 2015

Sanctității Sale Bartolomeu,

Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și

Patriarh Ecumenic

Sanctitatea Voastră, iubit coliturghisitor al Dumnezeieștilor Taine ale lui Hristos,

În primul rând, vă adresez calde salutări și vă doresc deplinătatea binecuvântărilor Domnului nostru în slujirea mult-responsabilă a Sanctității Voastre pentru bunăstarea și unitatea Bisericii Ortodoxe a lui Hristos.

Sanctitatea Voastră,

Aș dori să vă reasigur că niciodată nu m-am îndoit de rolul specific și unic pe care îl are Patriarhia Ecumenică și al Sanctitatea Voastră personal în viața internă a Maicii noastre iubite, a Bisericii Ortodoxe a lui Hristos. Pentru aceasta, aș dori să vă cer cu amabilitate să recurgeți la milostivirea iubirii Sanctității Voastre și la înțelepciunea părintească și să treceți cu vederea orice declarație contrară, care v-a cauzat durere și ofensă și care a fost exprimată într-o stare de agitație emoțională, reflectând asupra tristeții și durerii privind neliniștea din Biserica noastră locală și care nu a fost intenționată pentru publicul larg. Mai mult, doresc să vă asigur că niciunul dintre ierarhii noștri nu a gândit vreodată să submineze autoritatea Sanctității Voastre sau bunele relații dintre noi.

Sanctitatea Voastră,

În fiecare familie umană există neînțelegeri din când în când. Întotdeauna este un semn de înțelepciune și iubire a celor în vârstă să privească cu înțelegere și iertare orice greșeală a celor mai tineri și mai puțin experimentați, pentru a păstra unitatea și dragostea reciprocă din familie. Așadar, aș dori să solicit și din partea Sanctității Voastre condescendență și în acest caz.

Sanctitatea Voastră,

Îmi doresc să vă întâlnesc personal la Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Autocefale, la care suntem chemați să finalizăm procesul de pregătire a Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, care reprezintă o manifestare mult așteptată a unității și o mărturisire creștină a Sfintei Biserici Ortodoxe pentru lumea contemporană.

Sanctitatea Voastră,

Aș dori să vă rog să păstrați confidențială această scrisoare adresată Sanctității Voastre personal, pentru a nu se lăsa loc oricăror speculații din partea celor care nu doresc biruința unității și dragostei înlăuntrul Sfintei Biserici Ortodoxe.

Așteptând întâlnirea noastră și coliturghisirea Dumnezeieștii Euharistii, rămân, cu frățească dragoste, al Sanctității Voastre în Hristos,

† Rastislav,

Arhiepiscop de Prešov,

Mitropolitul Ținuturilor Cehe și Slovaciei

***

Secretariatul Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice

Sursa: http://basilica.ro/comunicatul-patriarhiei-ecumenice-privind-restabilirea-unitaii-in-biserica-ortodoxa-din-Tinuturile-cehe-si-slovacia-111482.html

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: