Conferinţa Teologică „«Primat»- Sinodalitatea şi Unitatea Bisericii” (VIDEO – GR)

Conferinţa Teologică «Primat»-  Sinodalitatea şi Unitatea Bisericii”

Cu un deosebit succes s-a desfăşurat Conferinţa Teologică pe tema:  «Primat»-  Sinodalitatea şi Unitatea Bisericii”, ce a fost organizată de Sfânta Mitropolie de Pireu, miercuri, 28 aprilie 2010. Au conferenţiat Arhipăstorul locului IPS Serafim şi alţi 6 aleşi vorbitori (dintre care patru distinşi profesori universitari), în timp ce deschiderea Conferinţei a proclamat-o PF Ieronim, Arhiepiscopul Atenelor şi a toată Elada. Mulţimea clericilor şi credincioşilor a fost informată prin argumente imbatabile, întemeiate pe izvoare istorice şi opinii patristice, asupra pervertirii eclesiale a „primatului” papal. Tema a fost considerată extraordinar de utilă şi actuală şi ca o importantă contribuţie tradiţională la dialogurile cu eterodocşii.
Sfânta Mănăstire Pantocrator – Melisohori oferă cititorilor filmările cu alocuţiunile acestei foarte importante conferinţe.
Urmăriţi la sfarsitul articolului original:  AICI. (VIDEO – GR)