CONTINUAREA DIALOGULUI CU CATOLICII LA VIENA. CINE REPREZINTĂ BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ?…

CONTINUAREA DIALOGULUI CU CATOLICII LA VIENA

Într-o lună, se întruneşte la Viena (20 – 27 septembrie 2010) Comisia Mixtă de Dialog Teologic dintre ortodocşi şi romano-catolici (papistaşi) pentru a continua dezbaterea în jurul primatului papal în primul mileniu.
În partea catolică există o importantă schimbare în delegaţie prin înlocuirea preşedintelui Walter Kasper cu Kurt Koch, un cardinal cu o activitate ecumenistă importantă care, neîndoielnic, prin asumarea îndatoririlor sale urmăreşte promovarea rapidă a apropierii dintre ortodocşi şi catolici. 
În partea ortodocşilor, preşedinte rămâne Mitropolitul Ioannis (Zizioulas) de Pergam. În ceea ce priveşte Biserica Eladei, din nefericire, nu s-a luat nicio hotărâre până în clipa de faţă în ciuda împotrivirilor pe care le-a formulat Mitropolitul Serafim de Kithire, referitor la tezele teologice ale reprezentantului nostru la Dialog – Mitropolitul Hrisostomos de Messinia. Rezerve serioase, pentru tezele eclesiologice şi pentru tactica pe care o abordează în cadrul Dialogului Mitropolitul Hrisostomos de Messinia, au fost formulate şi de către alţi clerici şi teologi şi chiar profesori universitari.
Cu toate acestea, Arhiepiscopul refuză să convoace Ierarhia (Sinodul Mare), ca să hotărască asupra delegaţiei Bisericii Eladei la Dialog.
Mitropolitul Hrisostomos de Messinia încearcă prin toate mijloacele să rămână în poziţia de reprezentant. Prin scrisori, încearcă să reducă la tăcere orice glas potrivnic lui. În acelaşi timp se prezintă ca un prieten foarte iubit Fanarului (doar ce a participat alaltăieri la Liturghia de la Mănăstirea Maicii Domnului – Sumela, în Trapezunt, unde a slujit cu Patriarhul Ecumenic). Desigur, Fanarul este de acord cu rămânerea Mitropolitului de Messinia la Dialog, de vreme ce este cunoscut deplinul acord al acestuia cu toate câte le mijloceşte şi le va susţine în cadrul Dialogului Mitropolitul de Pergam.
Este o urgenţă nevoia unei hotărâri sinodale a Bisericii Eladei, referitor la delegaţia pe care o va trimite la Dialogul de la Viena. De asemenea, este important să se traseze reprezentanţilor o dispoziţie clară de delimitare faţă de orice formă de rugăciuni în comun, care au loc pe perioada acestor dialoguri.
Fotografiile de mai jos arată cum, anul trecut, în timpul lucrărilor Comisiei în Cipru, la coliturghisirea reprezentanţilor ortodocşi au participat rugându-se în comun şi reprezentanţii catolici. Se impune ca astfel de imagini să fie ocolite la Viena.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară “Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, http://thriskeftika.blogspot.com/2010/08/blog-post_9344.html )

Urmează fotografiile: