Criticile vehemente ale Mitropolitului Pavlos de Siatisti la adresa piesei “Corpus Christi” şi a Partidului «Zorile de Aur» (gr. Hrysi Avghi)

siatistis

 CITIŢI ŞI: 

            https://acvila30.ro/2012/05/09/mitropolitul-pavlos-de-siatisti-suntem-vinovati-si-noi-ierarhii-pentru-criza/

https://acvila30.ro/2012/04/07/mitropolitul-pavlos-de-siatisti-biserica-eladei-in-apararea-imigrantilor/

 

Criticile vehemente ale Mitropolitului Pavlos de Siatisti la adresa piesei “Corpus Christi”  şi a Partidului «Zorile de Aur»

(gr. Hrysi Avghi)

 

Duminică, 14 octombrie 2012

De Mitropolitul Pavlos de Sisanios şi Siatisti pentru Romfea.gr

 

Simt nevoia să spun două cuvinte ştiind că vor deranja pe mulţi. Motivul: toate cele întâmplate în urma unei mizerabile opere cinematografice.

Până la evenimente recente, critica obiectivă şi-a exprimat părerea că este vorba de o lucrare  de o valoare artistică îndoielnică, despre o mediocritate.

O a doua informaţie pe care am avut-o este că autorii ar fi avut ca scop conflictul cu Biserica din motive pur promoţionale/de publicitate şi de încasări.

Deja, câţiva cunoscuţi, indignaţi întotdeauna pe ceilalţi, dar niciodată pe ei înşişi au întrebat ce face Sfântul Sinod.

Sinodul s-a ocupat într-adevăr de subiect, l-a discutat, avea informaţiile despre conflictul intenţionat din partea autorilor filmului şi a hotărât să reacţioneze cu prudenţă, fără însă să le ofere ocazia urmărită.

Dar întotdeauna există din aceia care consideră că doar părerea lor este corectă. Aceia care cred că orice părere diferită de  a lor este trădătoare.

Au uitat că binele trebuie făcut bine ca să fie bine.

În final mizerabilii autori ai filmului şi-au atins scopul. 

Şi-au făcut publicitate, s-au prezentat ca victime ei, adevăraţii călăi, au prezentat ca artă obscenitatea lumii lor interioare, s-au aşezat sub protecţia cunoscutului lobby Tatsopoulos – Repousi şi Sia şi astfel au reuşit aşa-zişii apărători ai lui Hristos să devină cei mai buni promovatori ai unei mediocrităţi obscene.

Să fie prezentată ca artă ne-arta, ca important neimportantul, să pară importanţi mediocrii, să-i reprezinte pe actori depravaţii şi corupătorii moralei şi ai demnităţii, au ridicat la nişte dimensiuni neînsemnate omuleţi jalnici.

Da, sunt mâniat pe aceşti falşi mărturisitori şi falşi eroi.

Dar să iau lucrurile pe rând.

Mă veţi întreba: Nu v-a deranjat această lucrare mizerabilă? Desigur şi încă mult.

Când ştii Cine este Hristos, pe Care Îl iubeşti şi în Care crezi şi pe Care Îl slujeşti toată viaţa ta, te deranjează. Te deranjează halul în care au ajuns oamenii, incredibila deformare a sufletului lor, mizerabilele porniri ascunse şi complexele lor de inferioritate.

Îţi pare rău de ieftinătatea lor, pe care încearcă s-o vândă drept artă. Dar ştii: Hristosul tău nu are nicio legătură cu conţinutul acestei lucrări. Că Hristosul tău NU este pus în pericol de aceşti omuleţi mizerabili, de femeiuştile şi marionetele care pretind că fac artă.

Fiecare dă ceea ce are şi toţi aceştia arată ce au şi cine sunt. Îşi arată ei înşişi calitatea şi se fac de râs.

Dacă unii iuţi la mânie [lit.: cu sângele înfierbântat] nu le-ar fi făcut publicitate, ar fi trecut neobservaţi. Singurul lucru pe care l-au reuşit jalnica directoare şi trupa sa este confirmarea cunoscutei profeţii a Bătrânului Simeon despre Hristos. „Acesta este pus spre căderea şi ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri”. Din păcate, pentru aceştia e spre cădere. 

Al doilea lucru asupra căruia aştept să mă întrebaţi este: Dar nu trebuie să ne apărăm credinţa, să-L apărăm pe Hristosul nostru  hulit? Da, dar cum?

Metoda pe care au folosit-o „luptătorii” a dezaprobat-o Însuşi Domnul nostru.

Este metoda lui Petru, care a mers să-l apere pe Hristos cu un cuţit. Acelaşi lucru îl fac şi cei de astăzi care sunt capabili să distrugă, să lovească şi poate să-i linşeze pe hulitori în numele credinţei.

Ce jalnic! Dar cât de actual. Hristos dezaprobă metoda lor. Hristos ar fi putut să Se apere El Însuşi. 

Cu legiunile Sale de îngeri. Ar fi putut să arunce foc din cer şi să-i ardă. Vă îndoiţi? Însă nu acesta este duhul Său. 

Hristos nu este pus în pericol de aceşti omuleţi jalnici. Nu este pus în pericol de neruşinarea ateilor şi a depravaţilor.

Credinţa este pusă în pericol de lipsa de pocăinţă a creştinilor, de absenţa sfinţeniei şi a miresmei harului în cei ce vor să se numească credincioşi. 

Este pusă în pericol de secularizarea vieţii duhovniceşti a creştinilor care au înlocuit sfinţenia şi martiriul pentru credinţă – aceasta este rezistenţa duhovnicească! – cu linşarea necredincioşilor.

Nu aminteşte acest lucru ceva de Sfânta Inchiziţie şi  de islam sau greşesc? Am lăsat părţile cele mai grele ale Legii şi alergăm după cele senzaţionale şi uşoare.

Răspunsul la blasfemie şi la batjocorirea credinţei este înlocuirea căderii bieţilor batjocoritori cu prisosul propriei noastre iubiri şi a propriei noastre sfinţenii.

Vreau însă să spun două vorbe şi apărătorilor „profesionişti” ai oricărei obscenităţi în numele artei.

Cu astfel de apărători obscenitatea nu se transformă, ci este nedreptăţită arta, dar se şi descoperă sărăcia duhovnicească a aşa-zişilor progresişti.

Identificarea obscenităţii cu arta nu le face cinste celor care o fac. Libertate de exprimare este şi blasfemia, şi obscenitatea şi murdăria.

Dar fie că ne place sau nu, limba vorbeşte întotdeauna din prisosul inimii şi astfel oamenii nu-şi arată libertatea lor inexistentă, ci mizerabila calitate şi conţinutul inimii lor şi se fac de râs ei înşişi dincolo de titlurile şi formele lor.

Niciun argument nu capătă substanţă şi adevăr ascuns în spatele tunătorului titlu de profesor universitar într-o epocă în care o asemenea alegere este realizată cu sprijinul unor corporaţii multi- forme, cu atât mai mult cu cât unii într-adevăr capabili sunt respinşi pentru că nu aparţin „grupului”, pentru că i-a respins Procrust-ul ideologic.

Obscenitatea şi vulgaritatea nu sunt nici artă, nici cultură.

Am lăsat la urmă „Zorile de Aur” [„Hrysi Avghi”], care în realitate sunt „onoapteneagră”.

E trist că unii „luptători creştini” s-au identificat cu „Zorile de Aur” pentru a-L apăra pe Hristos.

Pe Hristos, pe Care partidul „Zorile de Aur” Îl prigoneşte, Îl jigneşte şi-L umileşte zilnic şi o face în persoanele refugiaţilor, a emigranţilor şi chiar a copiilor. 

Aţi uitat, iubiţii mei creştini, cuvântul lui Hristos „întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei mai mici, Mie Mi-aţi facut »?

Nu este omul icoana lui Hristos oricine ar fi? Nu este un emigrant sau un refugiat un frate mai mic al lui Hristos?

Nu este „aproapele” din Parabola Samarineanului milostiv? Aşadar, potrivit concepţiei celor de la „Zorile de Aur” ar fi trebuit ca Samarineanul, văzându-l pe evreul rănit, să-l arunce la gunoi, atunci ar fi meritat numele de „bun”.  

Fiecare îmbrăţişare şi mângâiere a unui creştin şi cu atât mai mult a unui cleric cu „Zorile de Aur” arată o înfricoşătoare confuzie şi o anulare a credinţei.

Nimeni nu se poate juca „cu cele cu care nu se joacă”. Cuvântul lui Dumnezeu are autoritate absolută şi veşnică.

E o altă chestiune cea a refugiaţilor şi a problemelor pe care o conducere politică  incompetentă le-a lăsat să se creeze şi altceva valoarea absolută a persoanei umane.

Nu vom abroga adevărul lui Dumnezeu pentru a ne rezolva problemele noastre. Dimpotrivă, problemele au apărut deoarece am înlocuit adevărul lui Dumnezeu cu aroganţa şi superficialitatea noastră.

Aşadar să stăm bine! Să stăm cu frică! Capătul ghemului este voia lui Hristos şi nu samavolniciile şi deşteptăciunile oamenilor!

 

Traducere: https://acvila30.ro/; sursa:  romfea. gr

Copyright
Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [ https://acvila30.ro ], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris.
Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştirea https://acvila30.ro.
Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.

 

%d blogeri au apreciat: