28 iulie: CUVIOSUL MUCENIC IGNATIE DIN POLONIA, CARE UCIS DE CATOLICI S-A SĂVÂRŞIT

CUVIOSUL MUCENIC IGNATIE DIN POLONIA

*

Monahul Ignatie s-a născut în deceniul anului 1860. Simţind chemare spre viaţa monahală, a intrat în mănăstirea Sfântului Onufrie de la Ghiableţna, unica mănăstire din regiunea Helm, care nu a cedat niciodată în istoria ei în faţa uniaţiei. După ce a trecut perioada de încercare canonică, a devenit monah, primind numele de Ignatie.

În anii grei pentru Ortodoxie, ce au venit după Primul Război Mondial până la sfârşitul celui de-al Doilea, părintele Ignatie era unul din cei mai îmbunătăţiţi şi vârstnici monahi din mănăstire, care prin rugăciunile şi sfaturile sale, îi întărea pe pelerinii ortodocşi ce veneau să se închine la icoana făcătoare de  minuni a Sfântului Onufrie.

Când a început cel de-al Doilea Război Mondial, viaţa monahilor în mănăstire a devenit insuportabilă, din cauza numeroaselor atacuri ale rebelilor romano-catolici (papistaşi), care prădau mănăstirea şi îi ameninţau pe monahi cu moartea, dacă n-ar fi plecat din mănăstirea lor de metanie.

Văzând papistaşii statornicia şi stăruinţa monahilor în Ortodoxie şi în mănăstirea lor, în colaborare cu soldaţii germani cărora dinainte le sugeraseră idei negative împotriva monahilor, au asaltat mănăstirea în noaptea de 9 august 1942.

După ce i-au împrăştiat pe monahi, care au scăpat în pădurea din apropiere, au jefuit mănăstirea, au pus foc şi îl păzeau ca nu cumva cineva să-l stingă. Toţi monahii au fost cuprinşi de frică şi de groază şi doar monahul Ignatie s-a întristat profund pentru mănăstirea sa şi neputând suferi pângărirea, s-a întors, şi cu multă atenţie s-a urcat în clopotniţă şi a început să tragă clopotele, pentru ca locuitorii din satul cel mai apropiat să înţeleagă distrugerea şi să alerge în ajutor. În acele momente, invadatorii l-au dat jos şi, după ce l-au chinuit în felurite chipuri, l-au ucis.

Cuviosul Mucenic  Ignatie a fost înmormântat în cimitirul mănăstirii. În primăvara lui 2003, s-a deschis mormântul său, iar moaştele sale au fost aşezate într-o raclă în biserica mare a mănăstirii.

Sursa:http://www.impantokratoros.gr