DATE FINANCIARE FALSE ŞI NECORELATE PRIVIND VENITURILE BISERICEŞTI

DATE FINANCIARE FALSE ŞI NECORELATE PRIVIND VENITURILE BISERICEŞTI

 

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE ne informează:

În legătură cu articolul Afacerile Bisericii în Bucureşti: peste 100 de milioane de dolari, apărut în cotidianul Evenimentul Zilei din ziua de 4 martie 2013 sub semnătura domnului George Lăcătuș, precizăm:

Fără o minimă preocupare pentru o documentare onestă ca premisă a unui articol obiectiv, autorul reia în parte dezinformările Asociaţiei Secular-Umaniste din România referitoare la contribuţia de la bugetul de Stat pentru Cultele religioase din România. Mai mult, domnia sa cumulează veniturilePatriarhiei Române şi ale Arhiepiscopiei Bucureştilor din ultimii trei ani, probabil pentru ca suma rezultată să fie mai spectaculoasă, dar ignoră cu desăvârşire cheltuielile foarte mari ale celor două instituţii pentru plata salariilor, impozitelor şi CAS-urilor aferente, utilităţilor (gaze, electricitate, apă etc.), întreţinerii imobilelor aflate în proprietate şi cheltuielile pentru opera social-filantropică etc.

În anul 2012, Biserica Ortodoxă Română în ansamblul său a primit de la bugetul de Stat ca sprijin salarial şi pentru construcţii şi consolidări de lăcaşuri de cult echivalentul în lei a aproximativ 54 milioane de euro, iar nu 69 de milioane de euro, cum eronat se menţionează în articol. De exemplu,Patriarhia Română ca instituţie centrală a primit anul trecut de la bugetul de Stat ca sprijin salarial pentru o treime din angajaţi 6. 959.169 lei, iar valoarea impozitelor şi CAS-urilor pe salarii plătite de Patriarhia Română către Stat s-a ridicat la suma de 13.332.917 lei, deci aproape dublu.

În ceea ce priveşte opera socială, Biserica Ortodoxă Română a cheltuit în anul 2012 din fonduri proprii suma de aproximativ 70 milioane de lei (peste 16 milioane de euro) pentru ajutorarea a circa 900.000 de beneficiari ai serviciilor celor 679 instituţii sociale şi 767 de proiecte şi programe sociale.

În Bugetul de Stat pe anul 2013, potrivit datelor oficiale comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, Cultele din România  primesc 487, 4 milioane lei din care 276,9 milioane lei pentru salarizarea personalului clerical, 174,1 milioane lei pentru salarizarea personalului neclerical şi 36,4 milioane lei sprijin pentru construcţii, restaurări etc. Suma de 487, 4 milioane lei reprezintă 0,2% din bugetul de Stat pe anul 2013, respectiv 0,08% din PIB-ul României pe anul 2013.

În ceea ce priveşte magazinul de obiecte bisericeşti Galeriile Cuvântul Vieţii, veniturile menţionate de autorul articolului sunt false, fără nicio legătură cu realitatea, aşa cum este de altfel şi comparaţia cu „mall-ul”, nepotrivită pentru un spaţiu de aproximativ 600 metri pătraţi. Probabil cădin dorinţa obsedantă de exagerare şi denigrare, domnul George Lăcătuş a avut în vedere încasările amplificate, fără a mai lua în calcul cheltuielile cu plata furnizorilor, salariilor angajaţilor, a utilităţilor şi cu amenajarea sediului din Calea Victoriei nr. 28.

În concluzie, dacă domnul George Lăcătuş s-ar fi străduit mai mult şi ar fi fost bine intenţionat, poate că ar fi reuşit să scrie un articol obiectiv şi să informeze corect publicul cititor. Din păcate, jurnalistul de la Evenimentul Zilei nu a avut nici măcar minima curiozitate să se documenteze pe site-urile Ministerului Finanţelor Publice, Patriarhiei Române şi pe fluxurile de ştiri ale principalelor agenţii de presă din România, unde se află informaţiile financiare din acest drept la replică sau să solicite lămuriri din partea Patriarhiei Române şi Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Noi considerăm că e mai bine ca cetăţeni să fim harnici şi darnici, decât răutăcioşi şi invidioşi.

Sursa:  http://www.basilica.ro