DEPARTE DE LUPO-PĂSTORII (PREOȚI ȘI EPISCOPI), CARE ÎI RECUNOSC PE SCHISMATICII UCRAINENI AI LUI EPIFANIE DUMENKO!

Falsul episcop ucrainean, Gherman ”de Cernăuți și Hotin”,

cu ,,suita’’ sa, în Sfântul Munte Athos

În catoliconul Mânăstirii Pantocrator,

falsul episcop a ,,celebrat’’ Sfânta ”Liturghie”!

În urma profanatorului ,,pelerinaj’’ al ,,episcopului’’ ucrainean Alexandru Drabinko în Sfântul Munte Athos, din octombrie 2022, a venit rândul falsului episcop de Cernăuți și Hotin, Gherman (Herman) Semanciuk, să viziteze cu ,,suita’’ sa Muntele Athos de pe 29 până pe 30 aprilie 2023.

În baza informațiilor și materialului fotografic, care au fost postate pe contul ,,Episcopiei’’ de Cernăuți și Hotin al pseudo-bisericii ucrainene (schismaticii lui Epifanie Dumenko), prin intermediul rețelelor de socializare, se expune programul ,,de pelerinaj’’ al schismatico-ereticilor ucraineni în Sfântul Munte.

,,Sfântă slujire” (ierurgie) în Mânăstirea Pantocrator și ,,pelerinaj’’ la mânăstirile filo-schismatice (ecumeniste).

Stareții filo-schismaticelor mânăstiri din Sfântul Munte Athos, precum și protosul (protoepistatul) Sfintei Epistasii a Sfântului Munte, monahul  Hristofor Iviritul, i-au întâmpinat și au purtat o dicuție cu falsul episcop ucrainean Gherman de Cernăuți și Hotin și cu ,,preoții’’ care l-au însoțit. Mai mult, în biserica mare a Mânăstirii Pantocrator, falsul episcop de Cernăuți și Hotin ,,a săvârșit’’ ,,Sfânta Liturghie’’.

În continuare prezentăm programul ,,de pelerinaj’’ cu vizitele ucrainenilor schismatici:

  1. Clădirea Sfintei Chinotite din Karyes, 29 aprilie. Primire și discuție cu protepistasul Sfintei Epistasii a Sfântului Munte, monahul Hristofor Iviritul.
  2. Reprezentanța pseudo-mânăstirii Esfigmenu, 29 aprilie. Întâmpinare și discuție cu egumenul pseudo-mânăstirii Esfigmenu, Bartolomeu.
  3. Sfânta Mânăstire Iviron și Sfânta Mânăstire Vatoped, 29 aprilie. Vizită.
  4. Sfânta Mânăstire Pantocrator, 30 aprilie. Primire și discuții cu starețul Mânăstirii Pantocrator, Gavriil. Shismaticul și falsul episcop ucrainean de Cernăuți și Hotin ,,a slujit’’ ,,Liturghia’’ în catoliconul (biserica mare) mânăstirii. (vezi video 5)
  5. Sfânta Mânăstire Xenofont, 30 aprilie. Întâmpinare și discuții cu starețul Mânăstirii Xenofont, Alexie.

 

Drumul pierzării și responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu

Profanatorii schismato-eretici ai Ucrainei prin ,,pelerinajele’’ lor profanatoare aduc întuneric duhovnicesc și pierzare duhovnicească. În fața lupo-păstorilor, care ereticesc (frizează erezia) și a celor care trădează credința ortodoxă, pe Sfinții Părinți și sfintele canoane, Biserica Ortodoxă propune ca mijloc de împotrivire și îngrădire delimitarea recomandată de Sfinții Părinți și de sfintele canoane. Luminatul și luptătorul stareț Gavriil din Sfântul Munte Athos, cu durerea inimii, proclamă și mărturisește:

,,Schismaticii ucraineni sunt afurisiți și caterisiți, sunt nehirotoniți și autohirotoniți, nu sunt preoți, sunt  profanatori, nu se vor mântui! Cei care au comuniune euharistică împreună cu ei, care se roagă împreună cu ei și care fac Liturghie cu ei, nici aceștia nu se vor mântui! De pildă, un credincios nu trebuie să se mai ducă acum la mitropolitul de Kavala (care a slujit Liturghia împreună cu schismaticul ucrainean și falsul episcop Epifanie Dumenko, în Tasos, în septembrie 2022), dacă este de față, și să participe la Liturghie. Are o uriașă responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Să nu se ducă la slujbă nici la preoții care au cugetul episcopului sau mitropolitului respectiv (adică la acei preoți care gândesc la fel cu episcopul ecumenist, acceptând pe schismaticii lui Dumenko). Prin pogorământ sau iconomie putem să mergem la biserică la un preot care, da, îl pomenește pe episcopul său, care a făcut această faptă, dar care are cuget ortodox și nu le acceptă pe acestea, pe care le-a făcut episcopul sau mitropolitul său. Deci,  prin pogorământ, la acest preot vom merge’’ (Starețul Gavriil, 10 septembrie 2022)

traducere și adaptare: acvila30.ro