DIN ÎNVĂŢĂTURILE PS SEBASTIAN LA DUMINICA A VI-A DUPĂ RUSALII

Târnosirea bisericii Parohiei Aluniş

*

Duminică 15 iulie, Preasfinţitul Episcop Sebastian a târnosit biserica „Adormirea Maicii Domnului” a Parohiei Aluniş din com. Spineni.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit Evanghelia zilei, subliniind legătura dintre iertarea păcatelor şi vindecarea integrală a omului:

Hristos S-a adresat paralizatului din Evanghelia de astăzi astfel: „Iertate sunt păcatele tale!” Ce înseamnă aceasta? Simplu! Bolnavul paralizase din cauza păcatelor lui. Era paralizat trupeşte, pentru păcatele sale, probabil sufleteşti. Iată ce legătură teribilă există între suflet şi trup! Iată ce mult contează sănătatea sufletului pentru trup! Minunea săvârşită astăzi de către Hristos ne atrage atenţia că noi nu suntem numai trupuri. Nu suntem doar ceea ce se vede, îndeobşte, ci suntem fiinţe întregi, cu trupuri, dar şi cu suflete, iar o sănătate precară a sufletului, constând în păcate nemărturisite şi netămăduite, poate aduce până şi suferinţă fizică — paralizie în cazul slăbănogului de astăzi.

Aşadar, să avem grijă şi de sufletul nostru, după cum avem grijă de trup − pe care îl spălăm, îl curăţim şi îl îmbrăcăm. Să luăm aminte că nu suntem numai trup; să dăm şi sufletului atenţia care i se cuvine, întru smerenie, discreţie sfântă şi frică de Dumnezeu.

La final, pentru efortul depus la restaurarea bisericii, Preasfinţitul Sebastian a acordat Rangul de SachelarPărintelui Florea Bărbulescu şi Distincţia de Vrednicie Dlui Ec. Marian Chitea, Dlui Lect. Dr. Nelu Necşulescu, Dlui Manager Vasile Stoicescu şi Dnei Ec. Florina Drăguşin.

Sursa: http://www.episcopiaslatinei.ro