Directorul Bibliotecii Apostolice şi al Arhivelor Vaticanului în vizită la Patriarhia Română

Directorul Bibliotecii Apostolice şi al Arhivelor Vaticanului în vizită la Patriarhia Română


În ziua de 9 decembrie 2013, la Palatul Patriarhiei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit pe Excelenţa Sa Arhiepiscopul Jean-Louis Bruguès, directorul Bibliotecii Apostolice şi al Arhivelor Vaticanului. La întrevedere a mai participat Excelenţa Sa Domnul Bogdan Tătaru-Cazaban, Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun.

Excelenţa Sa Arhiepiscopul Jean-Louis Bruguès a mulţumit pentru primire şi a subliniat importanţa conservării şi valorificării fondului de carte şi a patrimoniului arhivistic bisericesc.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a apreciat valoarea incontestabilă a patrimoniului cultural bisericesc şi a arhivelor pentru prezentul şi viitorul oricărui popor. Patriarhul României a menţionat importanţa existenţei unui cadru legislativ adecvat care să faciliteze accesul cultelor la toate documentele din propriile arhive aflate acum în custodia Statului, inclusiv la cele care privesc proprietățile cultelor confiscate de regimul comunist.

În timpul întrevederii, s-a propus organizarea în comun, la Vatican, de către Patriarhia Română şi Biblioteca Apostolică, a unei expoziţii de carte şi documente care să pună în valoare, pentru o mai bună cunoaştere internaţională, istoria, spiritualitatea şi cultura ortodoxă românească.

Reprezentantul Vaticanului s-a arătat interesat mai ales de activitatea educaţională prezentă a Bisericii Ortodoxe Române, în această perioadă de criză spirituală şi economică, când Europa se confruntă cu fenomene ca secularismul, individualismul, sărăcia, migrația etc.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a reiterat importanţa cooperării Bisericilor în promovarea valorilor creștine şi afirmarea solidarității cu toți creștinii victime ale violenței în diferite regiuni ale lumii de azi.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române