Duminica Ortodoxiei la Catedrala Patriarhală

Duminica Ortodoxiei la Catedrala Patriarhală

*

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat în Duminica I-a din Postul Mare, numită şi a Ortodoxiei, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, fiind înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Astăzi a fost săvârşită în toate bisericile ortodoxe Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.

În cuvântul de învăţătură, Patriarhul României i-a îndemnat pe credincioşi să apere dreapta credinţă de multele rătăciri din timpul nostru, să trăiască mai intens şi să cunoască mai bine Ortodoxia.
    
„Toţi ortodocşii să trăiască mai intens dreapta credinţă, să o apere în faţa multor rătăciri din timpul nostru şi să o cunoască mai bine. De aceea, în fiecare casă, pe lângă Sfânta Scriptură, Ceaslov şi Psaltire trebuie numaidecât să existe şi Învăţătura de credinţă ortodoxă. Aceasta este o carte de peste 300 de pagini cu întrebări şi răspunsuri. Se explică acolo dreapta credinţă, dar şi dreapta vieţuire creştin-ortodoxă şi cultul ortodox. Deci, avem o perioadă de întărire în Ortodoxie, de întărire în credinţa ortodoxă, în evlavia ortodoxă şi să cultivăm în casele noastre rugăciunea în faţa icoanelor, să cinstim sfintele icoane ca să simţim şi noi împreună cu Sfântul Apostol Petru că cei care Îl iubesc pe Hristos simt o bucurie negrăită şi preaslăvită”, a spus Preafericirea Sa, după cum informează Radio TRINITAS.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a vorbit şi despre legătura dintre Împărăţia lui Dumnezeu şi Biserică, vederea prin credinţă şi despre dreapta credinţă.
  
„Dreapta credinţă nu este o convingere intelectuală că Dumnezeu există. Sau nu este doar o convingere intelectuală, ci este o comuniune, o legătură vie cu Dumnezeu Cel nevăzut pe care însă Îl vedem duhovniceşte prin ajutorul pe care ni-l dă prin luminarea minţii, prin încălzirea inimii şi mai ales prin bucuria cea negrăită şi preaslăvită pe care o simt cei care se roagă şi mai ales sfinţii nevoitori care se roagă tot timpul. Dreapta credinţă înseamnă mărturisirea dumnezeirii lui Hristos, lumina aceasta nevăzută cu ochii trupeşti, dar simţită sufleteşte este lumina dreptei credinţe”.  

Referitor la cultul sfintelor icoane, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a spus că ele nu sunt doar podoabe în Biserică, ci prin ele se mărturiseşte dumnezeirea lui Iisus din Nazaret.   

„În primul rând, icoana este o mărturisire dreaptă a adevărului întrupării Fiului lui Dumnezeu Celui nevăzut Iisus Hristos şi a rostului întrupării sau înomenirii Lui. În al doilea rând, icoana este o chemare la rugăciune şi un ajutor pentru rugăciune. În al treilea rând, icoana este o binecuvântare pentru bucuria vieţii”.
    
La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul României a fost felicitat cu prilejul aniversării a 23 de ani de la hirotonia întru arhiereu, eveniment ce a avut loc în Duminica Ortodoxiei. Cu acest prilej, Părintele Patriarh a mulţumit tuturor ierarhilor, colaboratorilor şi credincioşilor care zilnic se roagă pentru sănătatea şi mântuirea Sa.    

„Într-adevăr, 23 de ani au trecut repede şi nu ne mai uităm în urmă decât pentru a mulţumi lui Dumnezeu şi celor prin care El a lucrat ajutându-ne ca să răspundem chemării Lui. Când ne uităm la câte mai sunt de făcut ceea ce am săvârşit ni se pare puţin pentru că sunt noi şi multiple nevoi ale Bisericii astăzi în toate domeniile de activitate, dar trebuie să mulţumim celor prin care Dumnezeu a lucrat la formarea noastră şi la lucrarea noastră ca sprijin, ca inspiraţie”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost hirotonit episcop în Duminica Ortodoxiei, în data de 4 martie 1990, în Catedrala Mitropolitană din Timişoara de către Înaltpreasfinţitul Părinte Nestor, Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului şi Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.     
 
Tot astăzi, în bisericile din Patriarhia Română au fost organizate colecta pentru Fondul Central Misionar. Credincioşii au fost îndemnaţi să participe, după puterile lor, la ajutorarea semenilor, prin pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei, citită în toate lăcaşurile de cult.

La slujbă au participat sute de credincioşi.

Foto: ZIARUL LUMINA