Duminica Sf. Grigorie Palama

Duminica Sf. Grigorie Palama

.

A doua Duminică din Post, închinată Sf. Grigorie Palama se leagă în semnificaţia sa profundă de Duminica Ortodoxiei. Cinstirea icoanelor este întemeiată pe posibilitatea transfigurării sensibilului realizată prin prezenţa Sfântului Har.

Sf. Grigorie Palama este tocmai acel părinte bisericesc care a exprimat în modul cel mai complex învăţătura ortodoxă asupra Sfântului Har, fapt pentru care i-a fost închinată această Duminică. Era şi firesc de altfel ca prăznuirea Sfântului Har să se afle în centrul Triodului, deoarece numai prin Har poate creştinul să lupte biruitor împotriva păcatelor şi să întâmpine aşa cum se cuvine Învierea Domnului.

Se poate spune deci că primele Duminici din Post amintesc două din învăţăturile de temelie ale Ortodoxiei, care oferă credincioşilor porniţi pe calea pocăinţei un temei dogmatic pentru nevoinţele lor. Duminica Ortodoxiei anticipează asupra transfigurării finale a cosmosului, arătând credincioşilor că prin pocăinţă se vor putea învrednici să sălăşluiască în creaţiunea transfigurată, iar Duminica Sf. Grigore Palama le reaminteşte că prin Sf. Har vor căpăta puteri nebănuite şi se vor învrednici de primirea în suflete a luminii celei tainice.

Praznicul Sfântului Grigorie Palama fost instituit odată cu canonizarea sa oficială în 1368.  CONTINUARE…

.

Sursa:  http://psaltiicatedraleipatriarhale.wordpress.com