Duminica Sfintei Cruci la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului (FOTO)

Duminica Sfintei Cruci la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului

*

Creştinii ortodocşi se află astăzi, 7 aprilie 2013 în Duminica Sfintei Cruci. În această duminică, a III-a din Postul Mare, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.  În cuvântul său de învăţătură, Patriarhul României a explicat pericopa Evanghelică rânduită de Biserică a se citi astăzi de la Sf. Ev. Marcu, şi a evidenţiat că Mântuitorul Iisus Hristos arată trei condiţii pentru ca cineva să devină ucenicul Său şi să dobândească mântuirea: lepădarea de sine, asumarea crucii şi urmarea lui Hristos

În cruce este ascunsă puterea şi bucuria Învierii

Părintele Patriarh a arătat de ce Duminică Sfintei Cruci a fost aşezată în mijlocul perioadei Postului Păresimilor, subliniind şi faptul că ortodoxia nu a despărţit niciodată crucea de Înviere.

„Aşa cum spun Sfinţii Părinţi Biserica a rânduit ca această Duminică a III-a din Postul Sfintelor Paşti să fie fixată ca timp de prăznuire în mijlocul postului pentru ca să ne aducem aminte că pomul vieţi era sădit în mijlocul raiului, dar prin neascultare, neînfrânare şi nepocăinţă strămoşii noştri Adam şi Eva au pierdut pomul vieţii. Acum, Hristos Domnul, Noul Adam, ne dăruieşte pomul vieţii prin crucea cea de viaţă făcătoare, prin jertfa Sa, a iubirii milostive şi nesfârşite pentru om şi a ascultării totale faţă de Dumnezeu şi astfel noi, în Sfânta Euharistie, spune sf. Isaac Sirul,redobândim pomul vieţii pe care l-a pierdut Adam prin neascultare, nepostire şi nepocăinţă. Deci Crucea ne arată că pentru a câştiga viaţa veşnică şi pentru a ne apropia de Pomul Vieţii, de Sfânta şi Dumnezeiasca Euharistie trebuie să ne înfrânăm, să ascultăm de Dumnezeu, să ascultăm cuvântul Lui, să postim şi să ne pocăim de păcate. Prin aceasta simţim că în cruce este ascunsă puterea şi bucuria Învierii. Ortodoxia nu a despărţit niciodată crucea de Înviere pentru că aceiaşi iubire smerită, jertfelnică care se vede în taina crucii îşi arată slava ei în lumina Învierii”, a spus Preafericirea Sa.

Preafericirea Sa a arătat că Evanghelia de astăzi ne indică un program pentru întreaga viaţă creştină, dar acesta ni se reaminteşte în mod deosebit acum pentru a adânci mai mult înţelesurile rostului vieţii creştine şi să înţelegem mai mult şi mai bine ce înseamnă  Taina Cruci şi Taina Învierii în viaţa creştină

„Crucea din evanghelia de astăzi nu se referă la crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, nu se referă la pătimirile Mântuitorului pe care le vom cinsti în Sfânta şi Marea Vineri şi în ziua Înălţării Sfintei Cruci. Crucea din Evanghelia de astăzi este o cruce care se referă la viaţa creştină în înţelesul de răstignire a patimilor egoiste pentru a elibera iubirea milostivă de iubirea egoistă şi pătimaşă. Înţelesul duhovnicesc al Sfintei Cruci este prezentat în evanghelia de astăzi, dar purtarea crucii presupune o condiţie care nu este uşor de îndeplinit şi anume răstignirea propriului egoism, care se numeşte lepădarea de sine”, a mai spus Părintele Patriarh. 

Lepădarea de sine este o eliberarea de închisoarea egoismului propriu pentru a deveni fiinţe iubitoare de Dumnezeu şi iubitoare de semeni

Patriarhul României a vorbit despre adevărata libertate arătând că un om este liber atât cât poate iubi pe Dumnezeu şi pe semenii săi.

„Lepădarea de sine este lepădarea de un mod egoist şi pătimaş de viaţă centrat pe eul egoist posesiv, limitat şi trecător şi trecerea de la acest centru al vieţii egoiste la o relaţie centrală în viaţa noastră cu Hristos, izvorul vieţii veşnice, al iubirii şi al libertăţii infinite, nelimitate. Deci, prin lepădarea de sine înseamnă că noi nu mai suntem centrul preocupărilor şi iubirii noastre, ci Hristos devine centrul vieţii noastre. (…) Lepădarea de sine este eliberarea din închisoarea propriului egoism pentru a câştiga adevărata iubire, iubirea milostivă şi smerită pe care o arătăm lui Dumnezeu în rugăciune şi semenilor noştri în fapte bune. Lepădarea de sine este o liberarea de închisoarea egoismului propriu pentru a deveni fiinţe iubitoare de Dumnezeu şi iubitoare de semeni şi pentru a dobândi adevărata libertate, a iubirii, deoarece atât este un om liber cât poate iubi pe Dumnezeu şi pe semenii săi. Omul care nu se mai roagă nu mai este liber, el trăieşte în uitare de Dumnezeu, omul care nu mai este milostiv nu mai este liber pentru că el trăieşte în uitare de nevoile semenului său şi şi-a făcut din propria sa viaţă propriul mormânt pentru suflet. Deci, lepădarea de sine este o lucrare de eliberare de patimile egoiste”, a precizat Părintele Patriarh. 

Crucea este o putere de înfrânare, o putere de a rămâne statornic în credinţă

Apoi, Preafericirea Sa a arătat că lepădarea de sine este urmată de purtarea crucii , evidenţiind că sfânta cruce este şi suferinţă, dar şi luptă pentru biruinţă: „ Crucea este o putere de înfrânare, o putere de a rămâne statornic în credinţă când cei din jurul nostru sunt necredincioşi, o putere de a rămâne statornic în virtute, în sfinţenie, în bunătate când cei din jurul nostru au făcut din răutate norma vieţii lor. Crucea este şi suferinţă, dar şi luptă pentru biruinţă. În această perioadă a Postului crucea este plângere pentru suferinţa adusă în viaţa noastră de păcat şi de boală, dar este şi întărire din puterea lui Hristos ca să biruim un mod egoist de a fi. Să biruim gândurile rele prin gânduri bune, faptele rele prin fapte bune, şi aşa constatăm că în cruce este ascunsă puterea Învierii”, a spus Patriarhul României. 

Există multă suferinţă în jurul nostru şi de aceea trebui să facem şi milostenie, a mai precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel arătând că în această perioadă a postului trebuie să fim milostivi: „Unii fac milostenie cu un bănuţ, alţii cu o bucată de pâine, alţii cu o haină pentru cel sărac şi neajutorat, dar alţii fiind mai săraci material pot face milostenie printr-o rugăciune pentru un om sărac, sau pentru un bolnav, printr-un cuvânt bun, printr-un sfat bun. Sunt multe feluri de a fi bun şi de a arăta bunătate în jurul nostru chiar dacă nu avem bani de oferit”. 

La sfârşitul Sfintei Liturghii oficiate la Paraclisul viitoarei Catedrale patriarhale, Întâistătătorul Bisericii noastre i-a felicitat pe părinţii slujitori de aici pentru activitatea misionară şi pastorală pe care o desfăşoară la altarul din vecinătatea şantierului. Preafericirea Sa a apreciat totodată râvna credincioşilor care sprijină lucrările de zidire a acestui edificiu.

„Acest paraclis Învierea Domnului ţine trează conştiinţa şi speranţa credincioşilor referitor la construirea catedralei noi. Deşi populaţia este săracă, veniturile de aici, prin jertfa credincioşilor, întrec unele eparhii din ţară prin faptul că Biserica se află lângă şantierul catedralei noi şi lumea vine şi se închină, dar şi vede că alături se lucrează. Acum când a ajuns la cota 0, la 4 metri deasupra pământului, catedrala nouă prinde contur”, a spus Preafericirea Sa. 

Preafericirea Sa a anunţat cu acest prilej că, anul acesta, tradiţionalul pelerinaj de Florii din Sâmbăta lui Lazăr va pleca de la Catedrala Mântuirii Neamului.

„Avem această nădejde că vom putea, în sâmbăta lui Lazăr, când se organizează pelerinajul de Florii în Capitală să nu mai începem de la Mănăstirea Radu Vodă, ci de la noua Catedrală. Pe placa aceasta care marchează cota 0 să săvârşim o rugăciune de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru această etapă şi apoi să pornească ceremonia aceasta, procesiunea cu însemnele biruinţei, cu salcie şi flori, de la noua Catedrală pentru  a ajunge la Patriarhie unde îi primim pe cei care participă”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 

La final, au fost dăruite aprox. 200 de cărţi de rugăciuni pentru cei care au donat sânge vineri şi sâmbătă, la Centrul de Transfuzie Sanguină din Capitală. Părintele Patriarh a numit în cuvântul său de învăţătură actul acesta al donării de sânge o milostenie jertfelnică: „În zilele acestea s-a mai arătat o altă formă de milostenie, mulţi credincioşi care vin aici la acest paraclis al Catedralei Mântuirii Neamului, îndemnaţi de părintele Arhimandrit Ciprian Grădinaru au donat sânge şi au arătat milostenie faţă de cei care au nevoie, în situaţii, grave de sânge primit de la alţii. Este şi aceasta nu numai o milostenie, ci şi un fel de milostenie jertfelnică pentru că ajutăm pe alţii care sunt mai puţini sănătoşi decât noi şi care se află în situaţii foarte grave”. 

De asemenea, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel i-a fost oferit un coş cu flori din partea preoţilor slujitori ai Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului. 

Duminica Sfintei Cruci a fost instituită la Constantinopol în secolul al VIII-lea. Este greu să aflăm mai multe despre originea acesteia, afară de faptul că ea pare să fi fost deja bine stabilită la Constantinopol între anii 715-730, fiindcă patriarhul Gherman i-a consacrat atunci o omilie.