INFORMAŢII ZERO DE LA DIALOGUL DE LA VIENA

21 septembrie 2010
Uniunea Filortodoxă „Kosma Flamiatos”:
Nicio informaţie de la
Comisia Teologică Mixtă de la Viena

În secret şi pe ascuns se desfăşoară dialogul
de care credincioşii sunt direct interesaţi.

INFORMAŢII ZERO DE LA DIALOGUL DE LA VIENA

Este a doua zi, astăzi, (a treia – când publicăm noi traducerea – n.tr.) în care se întruneşte Comisia Teologică Mixtă la Viena şi nu s-a emis nicio informaţie despre ceea ce se pregăteşte în spatele uşilor închise. De ce acest secret? Poate se consultă în ce formă să ne servească primatul papal? Sau cu ce formule şi expresii, cum să-i pregătească pe creştinii ortodocşi, ca să nu se împotrivească?
Chiar dacă nu se obişnuieşte, şi e foarte rău, publicarea dezbaterilor, nu ar trebui ca – după gălăgia creată, după evenimentele din Hloraka Pafos-ului din octombrie anul trecut, după rapoartele cu reclamaţii, după acuzaţiile din Sfântul Sinod – să ni se fi oferit unele informaţii despre consultările în cadrul dialogului, puncte de vedere – dacă există – şi de către cine sunt formulate, înainte de comunicatul final? Şi ca să ne exprimăm ca nişte naivi, nu cumva de asta vor ca la întâlnirile şi congresele lor, toţi episcopii participanţi urmeze aceeaşi linie ecumenistă şi latinofronă, ca să nu divulge adevăratele dezbateri şi abordări?
Într-adevăr, este surprinzător că, în pofida reclamaţiilor de erezie la adresa reprezentantului nostru la Dialog, Mitropolitul Hrisostomos de Messinia, şi în pofida credincioşilor, care nu mai au încredere în el, Sfântul Sinod Permanent l-a păstrat în poziţia de reprezentant al ortodocşilor. Nu cumva unii cu poziţii înalte – şi simpatizanţi ai ecumenistului Patriarh Ecumenic Bartolomeu – îl impun şi îl şi protejează, deoarece gândeşte la fel şi este de acord cu teoriile anti-ortodoxe „despre primat” ale co-preşedintelui Comisiei Teologice Mixte, Mitropolitul de Pergam, Ioannis Zizioulas?
Din păcate, aceasta pare să fie realitatea, dacă ne uităm la interviul Mitropolitului Hrisostom de Messinia, care se publică astăzi în avans (poate ca o distragere a atenţiei de la noua minunată şi curajoasă scrisoare a Mitropolitului Serafim de Kithire, în care sunt amintite ereziile Mitropolitului de Messinia şi inacţiunea Sfântului Sinod şi care readuce tema?!). Şi în acest nou interviu al său, kir Hrisostomos demonstrează că este un ecumenist în evoluţie şi un nepocăit. Nici semnalările-recomandări ale Sfântului Sinod, nici obiecţiile confraţilor lui (din Sfântul Sinod şi de la Universitate) nu îl opresc să joace rolul celei de-a cincea falangă şi trădător pentru Sfânta noastră Ortodoxie.
Dar vom reveni.

Tesalonic, 21 septembrie 2010

Pentru „Uniunea Filortodoxă „Kosma Flamiatos””
Preşedinte: Lavrentios Dedziordzio
Secretar: Panaghiotis Simatis

Sediu: Vas. Heraklion 30, 546 24 Tesalonic, Tel 697-2176314
E-Mail: kflamiatos@yahoo.gr – Newsletter 28

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: http://aktines.blogspot.com/2010/09/blog-post_3467.html)