Întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu delegația Bisericii Ortodoxe din America (PHOTO, VIDEO)

Întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu delegația Bisericii Ortodoxe din America

(PHOTO, VIDEO)

La 22 iulie 2013, la Reședința Patriarhală de la mănăstirea „Sfântul Daniil” a avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu Preafericitul Mitropolit al înregii Americi și al Canadei Tihon, care a sosit în limitele Bisericii Ruse pentru participarea la solemnitățile cu prilejul aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei.

Preafericitul Mitropolit Tihon este însoțit de președintele Direcției Bisericii Ortodoxe din America pentru legăturile externe și relațiile interbisericești episcopul de Toledo Alexandru, de șeful Direcției executive protoiereul Ioan Jillions, de reprezentantul Bisericii Ortodoxe din America pe lângă Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii arhimandritul Alexandr (Pihaci), de clericul metocului moscovit al Bisericii Ortodoxe din America diaconul Chiril Dotsenko și clericul Eparhiei de Canada diaconul Iesei Isaac.

Din partea Bisericii Ortodoxe Ruse la întâlnire au participat președintele Departamentului pentru relații externe bisericești mitropolitul de Volokolamsk Ilarioan, episcopul de Krasnoslobodsk și Temnikov Climent, vicepreședintele DREB protoiereul Nicolai Balașov, secretarul DREB pentru relațiile interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk, reprezentantul Soborului mondial al poporului rus pe lângă ONU, clericul catedralei „Sfântul Nicolae” din New York protoiereul Gheorghii Roșcin.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril l-a salutat pe oaspete, menționând că el consideră vizita Preafericitului Mitropolit Tihon ca fiind foarte importantă.

„Pe parcursul ultimilor 25 de ani s-au produs schimbări mari nu doar în viața Bisericii Ruse, ci și în viața poporului nostru. Astăzi, foarte mulți oameni în Rusia se identifică cu Ortodoxia”, a spus Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril. „Acest fapt poate fi observat după numărul credincioșilor care frecventează serviciile divine, inclusiv al tineretului. Crește numărul oamenilor îmbisericiți, al celor care postesc, se împărtășesc permanent. Dar, probabil, cel mai important este că multă lume astăzi a început că caute motivația acțiunilor sale în convingerile creștine”.

„Noi vrem să ne rugăm împreună cu Oblăduitorii Bisericilor Ortodoxe Locale și să-I mulțumim Domnului pentru mila care a fost dată poporului rus”, a menționat în continuare Sanctitatea Sa Stăpânul. „Dar, în același timp, noi vrem să ne rugăm împreună cu toate Bisericile Ortodoxe pentru ca Domnul să binecuvinteze calea noastră în istorie pe viitor. În fața noastră stau multe probleme de cel mai diferit gen – doar Biserica este mare și poporul nostru este mare. O soluționare pozitivă a acestor probleme poate avea cele mai bune consecințe pentru viața oamenilor, pe când una negativă – să frâneze dezvoltarea spirituală a poporului nostru. Și noi am dori ca această rugăciune sobornicească comună să dea un nou imbold duhovnicesc pentru dezvoltarea vieții noastre bisericești. Sărbătorirea se va desfășura la Moscova, Kiev și Minsk – în cele trei capitale moștenitoare ale Sfintei Rusii. Pentru noi este în egală măsură important ca în toate cele trei locuri aceste festivități să devină un îndemn pentru viitoarea dezvoltare spirituală”.    

Din partea sa, Preafericitul Mitropolit Tihon i-a mulțumit Întâistătătorului Bisericii Ruse pentru ospitalitate.

„Sanctitatea Voastră, în întreaga lume Ortodoxia se confruntă în prezent cu anumite dificultăți. După cum știți, America, inclusiv și Biserica Ortodoxă a Americii, de asemenea, are de rezolvat multe probleme”, a constatat Preafericitul Mitropolit. El i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhul Chiril pentru ajutor și sfaturi înțelepte în perioada impedimentelor provizorii care au survenit în viața Bisericii Ortodoe din America într-un trecut nu prea îndepărtat.  

Pe parcursul convorbirii au fost discutate chestiuni privind relațiile bilaterale și teme cu caracter panortodox. Întâistătătorii Bisericii Ortodoxe Ruse și Bisericii Ortodoxe din America și-au exprimat îngrijorarea comună în legătură cu pericolele pentru prezența creștină în Siria și, în general, în Orientul Apropiat. O preocupare deosebită a fost exprimată în legătură cu aflarea îndelungată, în prizonierat la combatanți, a mitropolitului de Aleppo Pavel (Patriarhia Antiohiei) şi a mitropolitului mar Gregorios Yohanna Ibrahim (Biserica Ortodoxală a Siriei).

După terminarea dialogului, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, luând în seamă trudele pentru binele sfintei Biserici și în legătură cu aniversarea a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei, a înmânat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din America și membrilor delegației care îl însoțește distincții ale Bisericii Ortodoxe Ruse.

Preafericitului Mitropolit al întregii Americi și al Canadei Tihon i-a fost înmânat ordinul sfântul întocmai cu apostolii cneaz Vladimir gradul I.

Episcopul de Toledo Alexandr a fost învrednicit de ordinul sfântul întocmai cu apostolii cneaz Vladimir gradul II.

Arhimandritul Alexandr (Pihaci), protoiereul Ioan Jillions, diaconul Chiril Dotsenko și diaconul Iesei Isaac au fost decorați cu ordinul sfântul întocmai cu apostolii cneaz Vladimir gradul III.

De asemenea, ca amintire de la aflarea în Sfânta Rusie, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse i-a transmis în dar Preafericitului Mitropolit Tihon un set de obiecte de cult – o cruce, două panaghii, micul omofor și un toiag arhieresc. Au primit cadouri și alți membri ai delegației.

Preafericitul Tihon i-a mulțumit Întâistătătorului Bisericii Ruse din partea sa și a membrilor delegației și i-a oferit, spre amintire în rugăciune, o icoană a sfântului ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii.

Serviciul comunicații DREB/Patriarchia.ru