Întrunirea Adunării Episcopilor Ortodocşi din Benelux

Întrunirea Adunării Episcopilor Ortodocşi din Benelux

 

Joi, 14 noiembrie 2013, la reşedinţa mitropolitană din Bruxelles, a avut loc întrunirea Adunării Episcopilor Ortodocşi din Benelux (La Conférence Épiscopale Orthodoxe du Benelux – CEOB), sub preşedinţia ÎPS Părinte Panteleimon Kontogiannis, Mitropolit de Bruxelles (Patriarhia Ecumenică).

La întrunire au fost prezenţi: Arhiepiscopul Simon Işunin, vice-preşedinte (Patriarhia Moscovei), Episcopul Luca Kovačević (Patriarhia Sârbă), Mitropolitul Iosif Pop (Patriarhia Română), Arhiepiscopul Mihail Donskov (Biserica Ortodoxă Rusă din afara graniţelor), Episcopul Maxim Mastichis de Eumeneia (Patriarhia Ecumenică) şi Episcopul Atenagora Peckstadt de Sinope, secretar (Patriarhia Ecumenică).

Aceasta este cea de-a şasea întrunire CEOB de după înfiinţarea acesteia (iunie 2010).

La începutul întrunirii, ierarhii şi-au exprimat profunda întristare pentru trecerea la cele veşnice a vrednicului de pomenire Gavriil, Arhiepiscop de Comana, şi s-au rugat pentru odihna sufletului acestuia.

Ierarhii au abordat subiecte care privesc atât o mai bună organizare a Bisericii Ortodoxe din cele trei ţări (Belgia, Olanda şi Luxemburg), cât şi mesajul unitar şi puternic pe care Ortodoxia trebuie să-l aibă vizavi de cele mai importante probleme care privesc aceste ţări.

În mod special, s-a discutat despre problema eutanasiei, avându-se în vedere planurile extinderii acestei practici şi în privinţa minorilor. În acest sens, a fost adoptată o poziţie comună faţă de această temă, cu următoarele elemente principale:

1)      Respectul absolut al vieţi omeneşti care continuă să fie de nepreţuit, chiar şi când omul este bolnav şi suferă;

2)      Credinţa că doar Dumnezeu este Domnul vieţii şi al morţii;

3)      Încurajarea, printr-o grijă specială, ca o expresie a iubirii creştine, acordată celor care se află în ultimul stadiu al vieţii pământeşti.

Ierarhii au luat la cunoştinţă despre înfiinţarea Institutului teologic Apostolul Pavel din Bruxelles şi au discutat despre perspectivele şi problematica predării religiei ortodoxe în şcolile din Belgia.

De asemenea, Adunarea episcopală a fost înştiinţată de PS Părinte Atenagora, Episcop de Sinope şi reprezentantul Adunării episcopale (CEOB) în Olanda, despre noutăţi din viaţa ortodoxă din Olanda de după înfiinţarea Asociaţiei Biserica Ortodoxă în Olanda (OKIN), precum şi despre ultimele demersuri, care permit o mai bună organizare a Bisericii Ortodoxe şi deschid noi căi pastorale pentru clerici şi pentru ceilalţi membri activi ai Bisericii.

Totodată, a avut loc o discuţie despre lucrarea şi componenţa comisiilor care activează sub egida Adunării episcopale (CEOB).

În cadrul acestei întrunirii a Adunării episcopilor ortodocşi din Benelux s-a realizat şi schimbul de ştiri şi de informaţii privind viaţa Ortodoxiei în ţările Benelux.

Adunarea episcopilor ortodocşi din Benelux (CEOB) a fost înfiinţată ca urmare a hotărârii celei de a patra Conferinţe Panortodoxe de la Chambésy, în luna iunie 2009.

Cea de a şasea întrunire a CEOB a confirmat spiritul de frăţietate, constructiv al tuturor membrilor ei, precum şi hotărârea acestora de a continua să conlucreze pentru bunul mers al vieţii şi al credinţei tuturor creştinilor ortodocşi care trăiesc în Belgia, Olanda şi Luxemburg.

 

Sursa: http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/mitropoleis-exoterikou/20368-2013-11-14-18-22-24.

Traducere: IAN