ÎNVĂŢÂND DESPRE SFÂNTUL DUH DIN ACTELE ÎNTRUNIRII CONSILIULUI MONDIAL AL BISERICILOR (CMB) LA CANBERRA!

ÎNVĂŢÂND DESPRE SFÂNTUL DUH

DIN ACTELE ÎNTRUNIRII

CONSILIULUI MONDIAL AL BISERICILOR (CMB) LA CANBERRA!

         

          Pentru uşurarea activităţii didactice a cadrelor didactice, Institutul Pedagogic împreună cu editarea manualelor pentru elevi editează şi trimite profesorilor şi manuale. Prin acestea se oferă informaţii şi îndrumări suplimentare pentru predarea unităţilor didactice. În Cartea profesorului de religie din Gimnaziu şi pentru predarea unităţii a III-a întâlnim îndrumări ciudate. Unitatea poartă titlul „Scriitorii Vechiului Testament: Oameni insuflaţi de Dumnezeu” şi se referă printre altele la inspiraţia dumnezeiască a cărţilor Vechiului Testament. Scriitorii manualului pentru profesor semnalează că vorbind despre inspiraţia divină „poate că ar trebui să vorbim despre Sfântul Duh. Ne concentrăm asupra lucrării lui sfinţitoare şi transfiguratoare. Putem să ne ajutăm de imaginea suflării, prin care toţi respiră şi trăiesc. Faptul că există un singur har care se întinde peste întreaga lume, peste întrega Biserică, le aminteşte oamenilor de darurile şi de destinaţia lor, îi face mai activi, îi fortifică, îi face oameni mai integri şi mai creativi şi-i aduce mai aproape de Dumnezeu”.

          În acest punct există o notă (cu nr. 32) în care, spre sfârşitul paginii, citim: „Vezi documentele celei de-a VII-a Întruniri a Consiliului Mondial al Bisericilor (Canberra 1991) de la edit. Τέρτιος, în care există texte interesante ale Mitropolitului Ioannis Zizioulas de Pergam, ale Arhiepiscopului Stelianos al Australiei, ale Patriarhului Partenios al Alexandriei şi ale altora”. În esenţă, pentru a obţine informaţii despre Sfântul Duh ni se recomandă să studiem documentele uneia dintre cele mai negre zile ale măreţiei ecumeniste, întrunirea C.M.B. la Canberra! Însă despre care Sfânt Duh să citim în actele unei întâlniri la care ecumeniştii s-au rugat împreună cu închinătorii la idoli şi cu tot felul de eretici? S-au pierdut „Cuvintele Teologice” ale Sfântului Grigorie Teologul sau cuvintele „Despre purcederea Sfântului Duh” ale Sfântului Grigorie Palama şi ar trebui să învăţăm despre Sfântul Duh de la acei doi mitropoliţi, care la Canberra au participat la cunoscuta rugăciune inter-religioasă, până atunci fără precedent?

          Despre această întâlnire Protopresbiterul Theodoros Zisis menţionează: „Religiile nu au acelaşi Dumnezeu sau mai degrabă toate religiile au falşi-dumnezei, pentru că nu cred în Unicul Dumnezeu Adevărat, în Dumnezeul Treimic revelat, în Sfânta Treime, în Tatăl, în Fiul şi în Sfântul Duh. Şi, desigur, nu există motiv să se vorbească despre minciuna religiei idolilor, pentru că încă şi Vechiul Testament încearcă să-i păzească pe iudei de idolatria, pe care a nimicit-o şi a desfiinţat-o în final Hristos şi de care şi-au bătut joc sfinţii mucenici, când conducătorii idolatri îi forţau să se închine la idolii cei neînsufleţiţi şi fără simţire. Şi cu toate acestea până şi acest lucru a încetat să mai fie de la sine-înţeles şi „s-a întunecat inima cea fără de înţelegere” a conducătorilor creştini, pentru că îi cheamă la rugăciune în comun chiar şi pe închinătorii la idoli, aşa cum s-a întâmplat la Canberra în Australia, în cadrul celei de-a VII-a Adunări Generale a Consiliului Mondial al Bisericilor sau mai bine-zis a Consiliului Mondial al Diversiunii şi al Înşelării Bisericilor şi aşa cum s-a întâmplat în aceste zile, la Assisi, în cadrul Noii Adunări Pan-religioase a papei. Nu mai este valabil ceea ce zice Apostolul Pavel, că adică idolatrii „au înnebunit şi au schimbat slava Dumnezeului celui nestricăcios întru asemănarea omului stricăcios şi a păsărilor şi a celor cu patru picioare şi a târâtoarelor” şi că „au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună şi au cinstit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului” (Protopresbiter Theodoros Zisis, Întâlniri inter-religioase, Sfânta Mănăstire Pantokrator – Melissohori).

          Aşadar, să înceteze autorii de manuale şcolare să ne recomande spre studiu texele ecumeniştilor, care au fost rostite la „adunările cultice” pline de sincretism şi nelegiuire.

          Publicăm mai jos şi controversata pagină din Manualul de religie pentru gimnaziu I.

 

[scribd id=39114395 key=key-f5fihhe43zsyciad5nr mode=list]

 

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa:

http://thriskeftika.blogspot.com/2010/10/blog-post_6055.html

%d blogeri au apreciat: