ÎPS Pimen: POCĂINŢA, CALE SPRE ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU

Pocăința, cale spre Împărăția lui Dumnezeu

Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților
 
 
 

După ce l-am săvârșit, diavolul ne face să ne rușinăm atunci când vrem să mergem la preotul duhovnic să ne spovedim, gândind în sinea noastră ce va zice el atunci când ne vom mărturisi păcatele pe care le-am săvârșit? De aici vine greutatea, lupta duhovnicească atât de a părăsi păcatul căt și, mai ales, de a-l mărturisi preotului duhovnic. Dacă biruim în această luptă duhovnicească, dobândim cea mai mare bucurie sufletească, bucuria mântuirii la auzul cuvintelor rostite de preot în Sfânta Taină a Spovedaniei: „Domnul și Dumnezeul nostru lisus Hristos, cu harul și cu iubirea Sa de oameni, să te ierte pe tine, fiule duhovnicesc (N), și să-ți lase ție toate păcatele. lar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce-mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcateletale.În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin”.

Această bucurie a întoarcerii omului de la păcat este „și în cer”, după cum ne învață Mântuitorul lisus Hristos în parabolele Sale: oaia cea pierdută, drahma cea pierdută și întorcerea fiului risipitor (Luca15,1-32).

Pacatul aduce necaz și strâmtorare (Romani2, 9), aduce moartea (Romani6, 23), moartea sufletului. „Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la căile sale (căile păcatului -n.n.) și să fie viu” (lezechiel 18, 23). Oricât de mari sau cât de multe ar fi păcatele noastre, Dumnezeu ni le iartă dacă ne căim din toată inima și le părăsim, și luând hotărârea de a ne sili să nu mai păcătuim.

Noi, creștinii ortodocși, avem atâtea cuvinte care ne îndeamnă la căintă. Astfel: rugăciunile de dimineață din care amintim doar cateva: „Doamne, primește-mă întru pocaință”, „Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință”, „Doamne, dă-mi cuget curat, să-mi mărturisesc toate pacatele mele”; rugăciunile de seară în care mărturisim lui Dumnezeu păcatele pe care le-am făcut în cursul zilei, cerând iertare; apoi rugăciunile care fac parte din pravila noastră de fiecare zi: Canonul de pocaință către Domnul nostru lisus Hristos, Canonul de umilințădin Acatistul Mântuitorului, Paraclisul Maicii Domnului, Canonul de rugăciune către îngerul păzitorsi, nu în ultimul rând, amintim de citirile, cântările și rugăciunile Sfintei Liturghii, precum si cele din carțile de slujbă din rânduiala cultului Bisericii noastre Ortodoxe.

Toate acestea, dacă le citim și le ascultăm cu toată luarea-aminte, dobândim puterea sufletească si îndemnul la pocăință, alinare, bucurie și înălțare sufletească.

Dumnezeu să ne sporească râvna pentru căința prin care dobândim iertarea păcatelor și bucuria mântuirii!

 

Sursa:  Doxologia.ro.