KRISTUS SE RODÍ ! OSLAVUJTE HO ! Požehnané a radostné prožití svátků!

KRISTUS SE RODÍ ! OSLAVUJTE HO !

Požehnané a radostné prožití svátků!

 

Христос рождается – славите! С Новым годом и наступающим Рождеством!

Vánoční svátky dle Juliánského kalendáře v ČR

Pravoslavní v Českých zemích, kteří se drží tzv. Juliánského kalendáře, se chystají na vánoční svátky. Připomenou si tak narození Ježíše Krista. V dnešní době se juliánským kalendářem řídí mnoho autokefálních (tzv. samostatných) pravoslavných církvích na světě. Od civilního kalendáře gregoriánského se liší přesně o 13 dní. Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, která patří k jedné ze 14 hlavních autokefálních církví světa a hlásí se k Cyrilometodějské tradici 9. století, je církví, která kromě Čechů a Slováků v sobě zahrnuje mnoho národností, hlásících se k pravoslavné víře. Každý pravoslavný věřící každé národnosti, který navštíví pravoslavný chrám, má právo cítit se jako doma, proto česká pravoslavná církev vychází vstříc jednotlivým tradicím a respektuje a slouží podle obou kalendářů. Ve většině pravoslavných chrámů v ČR budou v neděli 6.1. probíhat večerní vánoční bohoslužby a v pondělní vánoční liturgie na Boží hod. V Praze budou nedělní večerní bohoslužby slouženy ve všech chrámech, hlava Pravoslavné církve metropolita Kryštof již tradičně odslouží pro širokou veřejnost na Staroměstském náměstí, v husitském chrámu sv. Mikuláše od 22:00 hod. V pondělí pak od 9:00 v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice Na Slupi 4a v Praze 2. V Brně, v chrámu Sv. Václava bude sloužena slavnostní večerní nedělní vánoční bohoslužba od 19.00 hod. a v pondělí pak liturgie od 9:00 hod. Obě hlavní vánoční bohoslužby se také slouží ve všech krajských i menších městech naší republiky.

Source: http://www.pravoslavnacirkev.info