LA MULŢI ŞI BUNI ANI, ALEXANDRELOR! 21 aprilie: POMENIREA SFINTEI MUCENIŢE ALEXANDRA, SOŢIA ÎMPĂRATULUI DIOCLEŢIAN

 LA MULŢI ŞI BUNI ANI, ALEXANDRELOR!


21 aprilie: POMENIREA SFINTEI MUCENIŢE ALEXANDRA, SOŢIA ÎMPĂRATULUI DIOCLEŢIAN

Alexandra, muceniţa lui Hristos Dumnezeu, era soţia împăratului Diocleţian. Deci văzînd ea că Sfîntul Gheorghe era chinuit în felurite chipuri spre moarte, dar că în chip minunat rămîne viu şi sănătos s-a înfăţişat înaintea împăratului, în vreme ce aducea el jertfă idolilor, şi s-a mărturisit pe sine creştină; pentru aceea a fost pusă în închisoare. După ce a fost închisă, s-a dat hotărîre ca să fie tăiaţi cei doi, Gheorghe şi Alexandra. Aflînd ea această hotărîre a împăratului, în închisoare s-a rugat lui Dumnezeu şi şi-a dat sufletul.

Iar Apolo, Isachie şi Codrat, fiind din slugile împărătesei Alexandra, şi văzînd-o pe ea că a dispreţuit vremelniceasca şi stricăcioasa împărăţie şi pe muncitorul împărat, şi că, crezînd în Hristos, a şi murit pentru El, au crezut şi ei în Hristos. Deci, înfăţişîndu-se cu îndrăznire au mustrat pe împărat, numindu-l călcător de lege şi sălbatic, şi că nu i-a fost milă de însăşi femeia sa, cu care a făcut copii.

Mîniindu-se împăratul pentru aceasta, a poruncit ca să-i pună la închisoare, şi aceasta făcîndu-se, gîndea el toată noaptea cu ce moarte îi va pierde. Dimineaţa, scoţîndu-i din temniţă, pentru Codrat a poruncit să fie tăiat, iar Apolo şi Isachie, iarăşi să fie puşi la închisoare, şi să fie ucişi cu foamea. După cîteva zile, fiind istoviţi de foame, şi-au dat sufletele lor în mîna Domnului.