MANIFESTĂRI PLINE DE STRĂLUCIRE ÎN LANGADA, CU PRILEJUL POMENIRII SFINTEI NOII MUCENIŢE CHIRANA (PHOTO, update cu traducerea în română)

lak1

Manifestări pline de strălucire în Langada pentru Sfânta Chirana

 

Joi,28 februarie 2013

Autor: Mitropolia Langada

Cu o sfântă priveghere, care a fost oficiată într-o atmosferă de smerenie şi cu cuvenita măreţie au fost continuate manifestările cultice sărbătoreşti  cu ocazia praznicului Sfintei noi muceniţe Chirana din Ossea.

La Vecernia Marearhierească praznicală din cadrul sfintei privegheri a slujit Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Larisa şi Tyrnavos, kyr Ignatie, împreună cu Înaltpreasfinţiţii Mitropoliţi de Zihni şi Nevrokopios, kyr Ierotei; de Ierissos, Sfântul Munte şi Ardamerios, kyr Teoclit; de Maroneia şi Komotini, kyr Pantelimon; cu Preasfinţiţii Episcopi de Theoupole, kyr Pantelimon; de Therme, kyr Dimitrie; de Diavlia, kyr Gavriil şi Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Langada, Liti şi Rendini, kyr Ioan.

În timpul sfintei privegheri a fost deschisă racla în care se păstrează cinstitele moaşte ale sfintei, dându-se astfel o mare binecuvântare credincioşilor prezenţi în biserică de a se închina şi a lua bogatul har al Sfintei noi muceniţe Chirana de Ossea.

Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Larisa şi Tyrnavos, kyr Ignatie, în predica sa de la sfârşitul Vecerniei praznicale a vorbit despre viaţa şi mucenicia Sfintei Chirana şi i-a chemat pe toţi credincioşii să imite mucenicia ei, care duce la Înviere şi aduce slavă celor care îndură cu răbdare încercările vieţii, ducând lupta cea bună a Credinţei.

Dumnezeiasca Liturghie arhierească a fost condusă de Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Ierissos, Sfântul Munte şi Ardamerios, kyr Teoclit, co-liturghisind  împreună cu Înaltpreasfinţiţii Mitropoliţi de Zihni şi Nevrokopios, kyr Ierotei; de Maroneia şi Komotini, kyr Pantelimon, care a şi stat în strana arhiereascăla Utrenie, împreună cu Preasfinţiţii Episcopi de Theopole, kyr Pantelimon şi de Therme, kyr Dimitrie, precum şi împreună cu Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Langada, Liti şi Rendini, kyr Ioan. 

În preacinstita biserică a „Sfintei Chirana” din Ossis, plină până la refuz de o mulţime de credincioşi, în care se păstrează şi cinstitele moaşte ale sfintei aflate în mod minunat, au fost prezenţi Egumenii Sfintei Mănăstiri Patriarhale şi Stavropighiale Vlatadon, Arhimandritul Nichifor Psihloudis, al Sfintei Mănăstiri Pantocrator – Melissohori, Arhimandritul Chiril Kehaioglou şi al Sfintei Mănăstiri Sfânta Treimie – Cinci Izvoare, Arhimandritul Isaac Tsapoglou, precum şi preoţi, monahi şi monahii din Sfânta noastră Mitropolie şi din regiunea mai largă a Macedoniei care au venit pentru a cinsti împreună pomenirea Sfintei Chirana.    

Analoagele psalţilor le-au înfrumuseţat prin prezenţa lor minunate coruri psaltice, conduse de Marele Muzician şi Protopsalt al bisericii „Sfântul Fotie” din Tesalonic, dl. Stylianos Zahariou.

În predica sa, Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Ierissos, Sfântul Munte şi Ardamerios, kyr Teoclit, a vorbit despre viaţa creştină care seamănă fie cu un stadion în care există locuri pentru spectatori şi atleţi, fie cu un loc de luptă. În zilele noastre, cei mai mulţi oameni iau mai ales locul ascultătorului sau spectatorului şi nu locul atletului sau al luptătorului. Lupta duhovnicească în Biserică este  pe viaţă, însă există motive obiective care ne fac să alegem locul luptătorului şi nu cel al spectatorului.

Care sunt însă aceste motive? În primul rând, pervertirea firii umane din momentul căderii şi până în acest moment, după pururea pomenitul profesor Ioannis Romanidis, şi în al doilea rând, existenţa diavolului de-acum ca persoană, care se luptă cu creaţia bună a lui Dumnezeu şi-i pricinuieşte omului decăderea de astăzi de la valoarea lui.

Ca urmare, cei care credem că putem să ieşim din zăngănitul armelor duhovniceşti ale Bisericii noastre, ca să trăim în lume, ne pierdem timpul. De câteva zile a început perioada Triodului şi va începe Sfântul şi Marele Post. Fiecare dintre noi să ia poziţia de luptător în Biserică şi nu de spectator – care doar va aplauda pe luptători -, ca să primească şi el har peste har.

Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Langada, Liti şi Rendini, kyr Ioan, în predica sa a mulţumit arhiereilor participanţi, dar şi tuturor celor prezenţi la priveghere, subliniind că trăim măreţia comuniunii sfinţilor şi a Credinţei noastre, în care cerul şi pământul se unesc în prezentul veşnic al binecuvântării lui Dumnezeu, acolo unde se ipostaziază taina mântuirii şi a făpturii celei noi. 

Joi, 28 februarie, în ziua principală a praznicului sfintei, manifestările sărbătoreşti vor culmina cu Dumnezeiasca Liturghie arhierească, fiind oficiată de Preasfinţitul Episcop de Diavlia, kyr Gavriil, şi cu o conferinţă teologico-aghiologică, care are ca temă: „Mucenicia Sfintei Chirana şi Sfânta Nouă Muceniţă Achilina-Anghelina”, care este organizată de Sfânta Mitropolie de Langada, Liti şi Rendini şi de Academia Internaţională de Studii Teologice şi Filozofice „Sfinţii Chiril şi Metodie” cu participarea profesorilor dela Facultateade Teologie a Universităţii Aristotelice din Tesalonic.

Traducere: https://acvila30.ro/ ; sursa: romfea.gr

Copyright
Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [ https://acvila30.ro ], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris.
Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştirea https://acvila30.ro.
Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.