Primat-Sinodalitate și Unitate a Bisericii,Mesajul adresat de Arhiepiscopul Atenei, Ieronimos ş.a.

Mesajul adresat de Arhiepiscopul Atenei, Ieronimos

(în cadrul confrinței Primatul-Sinodalitate și Unitate a Bisericii, desfăşurate la 28.04.2010 în orașul Pireu)

Înalt Prea Sfinţia Voastră, Mitropolit al Pireului, Serafim, şi iubite frate în Hristos, Înalt Prea Sfinţiile Voastre, Prea Cuvioşi Părinţi, Prea Cuvioase Maici şi iubiţi fraţi, aş dori să vă mulţumesc din inimă pentru generoasa voastră invitaţie, pentru ocazia pe care mi-o daţi de a fi astăzi alături de voi şi să vă felicit, şi pe cei care aţi avut idea, şi pe cei care v-aţi ostenit, pe toţi, pentru acest eveniment, pentru studiul acestei teme serioase. Aşa cum am văzut în program, atât referatele sunt excepţionale, cât şi referenţii, savanţi excepţionali, care garantează succesul evenimentului. Eu unul, văzând invitaţia, am notat două noţiuni: sobornicitate/unitate şi primat (papal). Aş dori să mă opresc mai mult asupra sobornicităţii şi unităţii Bisericii noastre, deoarece consider că acestea constituie elementul primordial şi fundamental al acestor timpuri, iar în ce priveşte primatul, socotesc că lucrurile au fost limpezite, definite din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe. Prin urmare, ambele teme sunt extrem de importante, dar socotesc că în aceste timpuri în care trăim trebuie să lucrăm mai mult unitatea şi sobornicitatea, să le trăim, iar cât despre primat, şi Părinţii noştri şi practica bisericească au dat răspunsul, pe care noi trebuie să îl cercetăm şi să îl confirmăm de fiecare dată.]

(traducere după înregistrare audio Tatiana Petrache)

Din partea Ὁρθόδοξος Τύπος congresul a fost urmărit de colaboratorul permanent domnul Andonios Kalogheros, care a consemnat următoarele:

Atmosfera congresului

Cu mare succes s-a desfăşurat miercuri, 28 aprilie a.c., congresul de dezbatere teologică, organizat de Mitropolia Pireului cu tema „Primatul – Sinodalitate şi Unitate a Bisericii”. Mulţime de credincioşi s-a strâns în sala „Melina Merkuri” din cadrul Stadionului Păcii şi Prieteniei (SEF), ca să urmărească expunerile autentic ştiinţifice ale vorbitorilor şi ca, prin prezenţa lor, să dea greutate luptei antipapale şi antiecumeniste. Multe enorii s-au îngrijit de transportul cu autocarul, ca să îi uşureze pe credincioşi. Sala, cu o capacitate de 1000 de locuri, era arhiplină, în timp ce sute de credincioşi urmăreau din picioare lucrările.

Arhiepiscopul

O deosebită bucurie le-a conferit organizatorilor congresului şi credincioşilor prezenţa Prea Fericitului Arhiepiscop al Atenei, Ieronimos, care a adresat salutări şi a urmărit cu o deosebită atenţie expunerea Mitropolitului Pireului şi a ieromonahului Lukas Grigoriatul. O prezenţă a Prea Fericitului cu o semnificaţie deosebită! De asemenea, congresul – care constituie o aşezare în adevăr a ceea ce înseamnă papismul şi primatul papal – a fost urmărit de Mitropolitul Kitherei, Serafim, Mitropolitul Glyfadei, Pavlos, reprezentantul Mitropolitului Idrei, stareţi a numeroase sfinte mănăstiri, preoţi parohi şi slujitori de enorii din numeroase mitropolii – chiar şi din Grecia de nord –, preşedintele Uniunii Ortodoxe Panelene, domnul Samonas, reprezentanţi ai altor organizaţii creştine, administratorul Facultăţii de Studii Navale, parlamentari şi reprezentanţi ai partidelor politice. Organizatorii congresului au oferit fiecărui participant o mapă în care se afla şi foarte preţiosul text al Sfintei Mănăstiri Paraklitou din Oropos, Papismul – ieri şi azi.

Mitropolitul Pireului

Mitropolitul Pireului, Serafim, ca prim referent, a dezvoltat tema „Papismul ca problemă ecleziologică”. Înalt Prea Sfinţitul a consemnat că Biserica Ortodoxă a avut de la începutul întemeierii ei sistem sinodal, lucru care se dovedeşte prin alegerea lui Matia, subliniind că în Noul Testament nu se face nici măcar aluzie la conferirea vreunei cinstiri speciale Apostolului Petru. Mitropolitul Serafim a continuat spunând că Sfinţii Apostoli se trimiteau unii pe alţii în lucrarea de misiune, completând că niciodată sistemul Sfintei Biserici nu a fost monarhic sau absolutist.

În plus, Mitropolitul Pireului s-a referit la rânduieli pseudo-isidoriene şi pseudo-clementiene, pe baza cărora latinii susţin supremaţia papei. Semnala că papismul este o concepţie despre lume în care se denaturează credinţa adevărată, o alterare a adevărului Evangheliei şi din acest motiv dă naştere la mii de erezii. Mitropolitul Pireului Serafim a observat că papismul decăzut a devenit cauza războaielor religioase şi a urii diabolice faţă de ortodocşi, din epoca cruciadelor până la măcelărirea a 800 000 de sârbi în al doilea război mondial de către Cardinalul Aloijio Stepinats, recent sanctificat de către Vatican. Înalt Prea Sfinţitul s-a referit în final la reducerea Papei la satutul de stăpân absolut al clerului şi al poporului (cezaro-papismul), la rolul subversiv al uniaţiei şi la căderile tragice în pederastie şi alte perversiuni – care în această perioadă sunt prezentate de media – şi la care a condus pierderea harului dumnezeiesc şi substituirea lui cu intelectualismul şi cu forţa umană bolnavă.

Ieromonahul Lukas Grigoriatul

În continuare, următorul referent, ieromonahul Lukas Grigoriatul a dezvoltat tema „Întâietatea de onoare şi unitatea Bisericii în primul mileniu”. Ieromonahul a transmis celor de faţă urările Stareţului Sfintei Mănăstiri a Cuviosului Grigorie din Sfântul Munte Athos, Părintele Gheorghios Kapsanis. Ieromonahul Lukas, după ce a prezentat cum în conştiinţa de sine a Bisericii noastre sunt absolut ireconciliabile vieţuirea sobornicească cu cea absolutistă a papei, a continuat accentuând că unitatea Bisericii nu este psihologică, sociologică sau de alt tip, ci este unitatea Sfântului Duh, potrivit rugăciunii arhiereşti a Domnului nostru. În continuare, ieromonahul Lukas s-a referit la faptul că primatul papei a torpilat unitatea Bisericii, că la Ravena 2007 s-a făcut încercarea unei pseudo-uniri de tip uniat, şi a dezvoltat diferenţa dintre întâietatea de onoare şi cea ierarhică. Părintele Lukas a semnalat doar câteva din de desubturile eretice ale primatului papal, şi anume, faptul că Biserica Romei este considerată capul Bisericii, că există apostolicitatea petrină, că episcopul Romei este deasupra tuturor şi pe care nimeni nu-l poate judeca etc. Ieromonahul de la Mănăstirea Cuviosului Grigorie a încheiat cu referirea din Pidalionul Sfântului Nicodim Aghioritul la întâietatea de onoare.

Alţi vorbitori

Au urmat expunerile: „Evoluţia primatului papal (1000 – 1453). Evaluare istorică” a profesorului Aristidis Papadakis, de la Universitatea din Maryland, USA; „Încercări unioniste după Schismă” a protopresviterului Gheorghios Metallinos, profesor onorific al Universităţii din Atena; „Uniaţia ca prototip al pseudo-uniri. Limitele diversităţii în unitate” a protopresviterului Theodoros Zisis, profesor al Universităţii din Tesalonic; „Evaluarea canonică a primatului papal” a preotului Anastasios Gotsopulos; „Funcţionarea unităţii Bisericii. Supoziţiile teologice eronate ale primatului papal” a profesorului Dimitrios Tseleggidis de la Universitatea din Tesalonic. După expunerea referatelor s-au pus întrebări vorbitorilor şi au urmat discuţii. Sesiunea de comunicări a fost transmisă live de postul radiofonic al Mitropoliei Pireului.

Stareţul Marelui Meteor

În afară de cei pomeniţi mai sus, a salutat conferinţa şi Stareţul mănăstirii Marelui Meteor, Arhimandritul Athanasios, care a subliniat în aplauzele tuturor: „Nu ne supunem la intimidări şi ameninţări. Nu acceptăm ultimatumuri şi nu ne lăsăm momiţi de tactica faptului împlinit. Refuzăm să părăsim credinţa mântuitoare şi tradiţia sfinţitoare a Bisericii noastre, mânaţi pe căile din afara Bisericii ale unirilor mincinoase şi ale adeziunilor uniate.”

Arhiepiscopului Atenei.

Ὀρθόδοξος Τύπος, 7 Mai 2010, p. 7 (http://www.orthodoxostypos.gr/Photos/Pages/1830/Page7.pdf); sursa: http://graiulortodox.wordpress.com