Mesajul de condoleanțe al ÎPS Mitropolit Vladimir al Chişinăului în legătură cu trecerea la cele veșnice a Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu

Mesajul de condoleanțe al ÎPS Mitropolit Vladimir în legătură cu trecerea la cele veșnice a Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu

 

 

 
Obştii Sfintei Mănăstiri Petru-Vodă,

Pelerinilor aşezământului monahal,

Îndureratei adunări

    Preacuvioşi Părinţi şi vieţuitori ai Sfintei Mănăstiri Petru-Vodă, Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori, Cu adâncă tristeţe am aflat de trecerea din această viaţă a blândului şi înţeleptului Părinte-stareţ IUSTIN Pârvu – care mulţi ani la rând a păstorit şi a îndreptat pe calea mântuirii atâţia şi atâţia credincioşi, dornici de alinare şi întărire duhovnicească. În aceste vremuri incerte, când ispita şi pericolul decăderii spirituale se află la fiecare pas, Arhimandritul IUSTIN a fost un neînfricat mărturisitor al Dreptei Credinţe, propovăduind cu dârzenie frica de Hristos şi dragostea de aproapele. Exemplul său de statornicie în credinţă a însufleţit şi suntem siguri că va însufleţi în continuare nenumăraţi credincioşi dornici de a-şi trăi viaţa în numele Domnului. Printre pelerinii care vizitează permanent Mănăstirea Petru-Vodă se numără şi mulţi creştini din stânga Prutului, ce au adus vestea despre iscusinţa duhvnicească a vrednicului de pomenire Părinte Iustin şi pe aceste meleaguri. Deplângând moartea Părintelui-stareţ în toată plinătatea Bisericii Ortodoxe din Moldova, ne întărim  totuşi cu nădejdea învierii şi cu faptul că Biserica luptătoare a câştigat un rugător osârdios la Tronul Dreptului Judecător. Transmiţându-Vă sincere  condoleanţe din partea binecredinciosului popor al Moldovei, ne alăturăm rugăciunilor Preacuvioşiilor şi Domniilor Voastre pentru odihna nou-adormitului rob al lui Dumnezeu – Preacuviosul Părinte-stareţ IUSTIN.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

+ VLADIMIR

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Sursa: http://ortodox.md/stiri/mesajul-de-condoleante-al-ips-mitropolit-vladimir-in-legatura-cu-trecerea-la-cele-vesnice-a-parintelui-arhimandrit-justin-parvu/Moldova Ortodoxă