Mesajul de felicitare al IPS Iosif pentru Patriarhul Moscovei la împlinirea a 1025 de ani de la creştinarea ruşilor

Mesajul de felicitare al IPS Iosif pentru Patriarhul Moscovei

la împlinirea a 1025 de ani de la creştinarea ruşilor

 

 

În data de 24 iulie 2013, în cadrul festivităților prilejuite de împlinirea a 1025 de ani de la creștinarea rușilor, Întâistătătorii și delegații Bisericilor ortodoxe Autocefale, prezenți la manifestări, au coliturghisit în catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova. După Liturghie s-a săvârșit un Te Deum, iar Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, a adresat un cuvânt pastoral fiilor duhovnicești ai Bisericii Ortodoxe Ruse. A urmat o agapă, la care s-au prezentat saluturile frățești ale Bisericilor Ortodoxe Surori. Delegatul Bisericii Ortodoxe Române la aceste manifestări, ÎPS Mitropolit Iosif al Europei Occidentale și Meridionale a adresat Preafericitului Părinte Patriarh Kiril următoarele cuvinte:

Preafericirea Voastră,

Înainte de toate Vă prezint salutul frăţesc şi felicitările Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României la aniversarea celor 1025 de ani de la încreştinarea Rusiei, prin Sfinţii Vladimir şi mama sa Sfânta Olga, Rusie pe care astăzi, din mila si cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, o păstoriţi.

Odată cu încreștinarea Rusiei Kievene, în teritoriile de Nord Est ale Europei a început o nouă eră, iar poporul rus a reușit nu doar să înțeleagă importanța botezului său, ci să-și împroprieze cu succes, transformând, conform propriului spirit, cultura creștin-ortodoxă.

De-a lungul veacurilor, comuniunea dintre ortodocșii din Țările Române și cei din Rusia s-a manifestat prin întrajutorare practică, făcută de mari personalități, ale căror nume și astăzi au o rezonanţă deosebita de sfinţenie în inimile noastre. Ne amintim doar de lucrarea deosebită pe care a făcut-o Sfântul Mitropolit Petru Movilă la Kiev, în condiții deosebit de dificile pentru Ortodoxia din acele ținuturi si vremuri, precum și de Sfântul Paisie Velicicovschi, care a fost găzduit cu căldura duhovniceasca de mănăstirile din Moldova, de unde a început renașterea vieții monahale isihaste atât în Țările Române, cât și în Rusia, marcând întreaga Europa creştină a vremii.

Lucrarea misionară a Bisericii Ruse în mijlocul locuitorilor din ținuturi ca Siberia, America, Japonia sau China a dat roade care se pot vedea și astăzi.

După trecerea prin încercările deosebit de grele ale perioadei comuniste, Biserica Ortodoxă Rusă a renăscut și astăzi vedem anvergura deosebită a lucrării pastoral-misionare a acesteia, atât acasă cat si in diaspora, bucurându-ne împreună de aceasta reînviere.

Dorim Preafericirii Voastre, cat si tuturor ierarhilor, clericilor și credincioșilor dreptslăvitori ai Bisericii Ortodoxe Ruse, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României şi a tuturor fiilor Bisericii Romane, sănătate, creștere duhovnicească și roade misionare vrednice de moştenitorii duhovniceşti ai Sfântului Apostol Andrei, a Sfinţilor Chiril si Metodie și ai Sfinţilor principi Vladimir si mama sa Olga.

Întru mulți și fericiți ani!

Ваше Святейшество!

Прежде всего, желаю передать Вашей Святыне братское приветствие Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила и поздравление Его Блаженства по случаю 1025-летия Крещения Руси, совершившегося трудами святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги – той Руси, которая сегодня, по милости Божией и по Его Провидению, вверена окормлению Вашего Святейшества.

Крещение Киевской Руси открыло в истории Северо-Восточной Европы новую эпоху. Русский народ сумел не только проникнуться сознанием духовной значимости своего Крещения, но также творчески усвоил христианскую православную культуру.

На протяжении столетий взаимообогащению православных народов Румынских княжеств и России способствовали великие личности, память о которых и сегодня близка нашим сердцам. Мы вспоминаем о деяниях митрополита Киевского святителя Петра (Могилы), совершённых им в тяжёлые для Святого Православия времена, а также о преподобном Паисии Величковском, который был принят с духовной теплотой в монастырях Молдавии, откуда началось возрождение исихастской монашеской жизни – как в румынских княжествах, так и в России, наложившее печать на жизнь всей христианской Европы того времени.

Миссионерская деятельность Русской Церкви среди народов Сибири, Америки, Японии и Китая принесла обильные духовные плоды, которые можно видеть и сегодня.

После тяжелейших испытаний коммунистического периода Русская Православная Церковь возродилась, и сегодня мы, сорадуясь этому воскресению, ощущаем особый масштаб её пастырского и миссионерского делания – как на её собственной территории, так и в диаспоре.

От имени Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила и всех чад Румынской Церкви желаем Вашему Святейшеству, а также всем иерархам, клирикам и верующим Церкви Русской здравия, духовного возрастания и плодов миссионерского подвига, достойных наследников святого апостола Андрея Первозванного, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги.

Многая и благая лета!