Mesajul de felicitare al Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, adresat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe a Bulgariei

boulgarias

În timpul solemnităţilor cu ocazia întronării Preafericitului Patriarh al Bulgariei Neofit, mesajul Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse a fost dat citirii de mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei.

Sanctitatea Voastră, iubite Confrate şi Coslujitor la Tronul lui Dumnezeu!

În numele arhipăstorilor, clericilor, monahilor şi monahiilor şi al întregii plinătăţi a Bisericii Ortodoxe Ruse, felicităm Sanctitatea Voastră cu ocazia alegerii şi urcarea pe tronul Patriarhului Bisericii Ortodoxe a Bulgariei.

Pretutindeni, unde actualmente locuiesc păstoriţii Patriarhiei Bulgariei, poporul îmbisericit se bucură pentru alegerea Întâistătătorului. Tronul Patriarhal al Bulgariei s-a împodobit cu un Preasfinţit destoinic, şi bucuria în legătură cu acest eveniment o împărtăşeşte Biserica Ortodoxă Rusă. Bisericile noastre şi popoarele conduse de ele pe parcursul a multor secole au vieţuit într-o comunicare strânsă, într-un gând şi într-o inimă mărturisind Ortodoxia, împărtăşind împreună şi scârbirile, şi bucuriile.

Noi întotdeauna am fost împreună. Aşa a fost în „zilele cele de demult” (Ps. 142, 5), când din Bulgaria a fost adusă în Rusia Kieveană credinţa creştină, iar strămoşii noştri au devenit utilizatori comuni ai scrisului şi culturii slave. Nevoinţa de misionarism a fraţilor noştri bulgari se află la fundamentul civilizaţiei ruse creştine şi noi întotdeauna ţinem minte acest lucru.

În pământul bulgar se află conducătorii şi ostaşii armatei ruse, care şi-au jertfit viaţa pentru eliberarea ţării de la dominaţia otomană. Biserica Ortodoxă Rusă, care i-a inspirat la această luptă, a ajutat la renaşterea vieţii bisericeşti în Bulgaria eliberată, a contribuit prin toate posibilităţile la recunoaşterea general-ortodoxă a independenţei Bisericii Ortodoxe a Bulgariei, la restabilirea în ea a instituţiei Patriarhale.

„Noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem” (1 Cor. 3, 9). Relaţiile creştine ale dragostei, care din vremuri de demult uneau Bisericile noastre, devin tot mai puternice. Multe din evoluţia relaţiilor dintre Bisericile noastre au fost înfăptuite de marele Dumneavoastră predecesor, Preafericitul Patriarh al Bulgariei Maxim. Pomenind amintirea luminoasă a Preafericirii Sale, ne exprimăm speranţa că aceste trude vor fi cu destoinicie continuate de Sanctitatea Voastră.

Sunteţi cunoscut şi iubit în Patria noastră, deoarece Sanctitatea Voastră, ca şi mulţi alţi ierarhi ai Bisericii Bulgare, aţi locuit la noi şi aţi perfecţionat cunoştinţele Dumneavoastră teologice la Academia duhovnicească de la Moscova. Noi vom fi bucuroşi să primim în vizită la noi pe Sanctitatea Voastră deja în calitate de Întâistătător al Bisericii frăţeşti, care întreprinde o vizită paşnică în hotarele Patriarhiei Moscovei, ca să avem posibilitatea să comunicăm în rugăciuni cu Dumneavoastră.

În această zi solemnă şi importantă, doresc sincer Preafericirii Voastre sănătate, bucurie întru Domnul şi ajutorul Lui atotputernic şi permanent pentru mulţi ani de conducere în funcţie de Întâistătător, iar păstoriţilor iubitori de Dumnezeu, aparţinând Preasfinţitei Biserici Ortodoxe a Bulgariei – pace şi prosperare.

Cu dragoste frăţească întru Hristos

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII