Mesajul de felicitare al Preafericitului Patriarh Chiril cu ocazia sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Mesajul de felicitare al Preafericitului Patriarh Chiril cu ocazia sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat cu un mesaj cu ocazia sărbătoririi Zilei tineretului ortodox.

Dragi fraţi şi surori!

Vă felicit cordial cu ocazia sărbătorii Întâmpinarea Domnului şi a Zilei mondiale a tineretului ortodox, marcate azi.

Îndreptându-ne privirea retrospectivă către evenimentele, care au servit drept cauză pentru stabilirea acestei manifestări bisericeşti, noi împreună cu dreptul Simeon întâmpinăm cu bucurie pe Mântuitorul, adus în templul din Ierusalim. Însă acest eveniment, pe lângă importanţa sa de ordin istoric, mai are şi o semnificaţie simbolică: în cele întâmplate noi putem vedea întâlnirea tainică a Creatorului cu creaţia Sa, întâlnirea personală a omului cu Dumnezeu.

Nu este întâmplător că anume cu sărbătoarea Întâmpinarea Domnului coincide sărbătorirea Zilei mondiale a tineretului ortodox. Inima omului tânăr este în mod special deschisă şi sensibilă la tot ce se întâmplă în jur. În tinereţe omul este înaripat de mari speranţe şi aşteptări, el ca un burete îmbibă noile impresii şi îşi caută locul în lume. Şi lumea deschide în faţa tinerilor numeroase perspective pentru creşterea personală şi perspective pentru autorealizare. Însă deseori mai oferă astfel de norme de comportament şi aşa valori, care nu concordă şi chiar contrazic în mod direct legii morale, stabilite de Dumnezeu. De faptul, în ce mod vom răspunde la aceste provocări, cum vom educa inima noastră în tinereţe: va fi ea insensibilă ca piatra, rea, plină de ură, trufaşă şi conformistă sau va rămâne credincioasă adevărului, blândă, iubitoare, bună şi compătimitoare – în multe depinde fericirea noastră şi capacitatea de a-L întâlni pe Dumnezeu în viaţa noastră.

Adresându-mă tineretului, aş vrea să spun următoarele: dragii mei tineri fraţi şi surori, vă chem să urmaţi cu hotărâre idealurile moral-duhovniceşti, lăsate de Creator, păstrând în neprihănire şi puritate mintea şi sentimentele proprii, oferind celor din jur pildă de fermitate, milostenie şi compătimire.

Vă doresc tuturor în rugăciune creştere permanentă în dragoste pentru Domnul şi apropiaţii, ajutorul lui Dumnezeu în faptele şi intenţiile bune, muncă creatoare întru folosul Patriei şi al poporului nostru.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Un comentariu la „Mesajul de felicitare al Preafericitului Patriarh Chiril cu ocazia sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

  1. Gheorghe Luca București România

    PREA FERICITE PĂRINTE PĂTRIARH CHIRIL – POT MĂRTURISII CĂ SFINȚIILE VOASTRE SUNTEȚI SINGURUL CREȘTIN ADEVĂRAT ȘI CU CURAJ PE CARE MI L-A DESCOPERIT DUMNEZEU PRIN INTERNET ȘI CEL MAI ÎNĂLȚĂTOR FAPT ESTE ACELA – CA ȘI CREȘTINII = MIRENI/LAICII SĂ PARTICIPĂM LA RĂSPÂNDIREA ADEVĂRULUI DE CREDINȚĂ ORTODOXĂ – IAR DACĂ ACESTE MISIUNI VOR FI PRELUATE ȘI DE TOATE MĂDULARELE CE FORMEAZĂ BISERICA LUI IISUS HRISTOS, VOR DISPARE URGENT ADVENTIȘTII, MARTORII LUI IEHOVA… ȘI TOATE SECTELE CE ÎNCEARCA A MUȘCA DIN TRUPUL BISERICII ORTODOXE DE RĂSĂRIT DE PE ÎNTREG PĂMÂNTUL LUI DUMNEZEU. AMIN -DOAMNE, AJUTĂ!!!

Comentariile sunt închise.