Mesajul pascal al Sanctităţii Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului

Învierea – eliberarea umanităţii de domnul întunericului.

Mesajul pascal al Sanctităţii Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului

 
 

În mesajul său pascal, Patriarhul Ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, vorbeşte despre misiunea creştină ca înviere din moartea păcatului şi din robia celui viclean.

 

 “Din nefericire – spune ierarhul – anihilarea sau suprimarea celor slabi de către cei puternici domină în piramida seculară a realităţii de astăzi. Istoria însă dovedeşte că nu există progres real al umanităţii fără de Dumnezeu.”

Credinţa în Dumnezeu nu trebuie să fie o căutare a puterii pentru că misiunea creştină este nu eliberarea unei naţiuni de jugul alteia, ci eliberarea umanităţii de domnul întunericului. Căutarea puterii, de fapt, înstrăinează şi duce către moarte veşnică”.

Patriarhul se referă la pasajul Evangheliei care vorbeşte despre ucenicii lui Hristos, care credeau, după Intrarea triumfală în Ierusalim, că Mântuitorul va câştiga puterea temporală, care le va da poziţii puternice şi lor.

“În vremurile noastre, tobele morţii şi ale întunericului bat cu putere. Unii fraţi ai noştri cred că eradicarea altor oameni este un act vrednic de cinstire şi benefic, dar ei se înşeală amarnic. Deseori suntem şocaţi de cruzimea şi lipsa de compasiune arătată de cei puternici care deţin frâiele lumii, crezând că ei sunt de fapt cei care o conduc. Deseori în istoria umanităţii, vedem că biruiesc forţele întunericului morţii, nedreptatea asupra dreptăţii, ura şi invidia asupra iubirii, şi vedem că omul alege ura infernală în locul luminii Învierii. În ciuda progresului tehnologic aparent al societăţilor umane, în ciuda declaraţiilor drepturilor omului şi libertăţii religioase, ura rasială şi religioasă creşte în mod universal şi cauzează tensiuni periculoase, care exacerbează stăpânirea Împărăţiei morţii. Din nefericire, mesajul trece, dar oamenii nu reuşesc să accepte şi să tolereze credinţele celor din jur, fie ele politice, religioase, etnice sau sociale.  

Istoria a dovedit că adevărata libertate este obţinută doar în apropierea de Dumnezeu. Istoria secolului al XX-lea confirmă tragic acest adevăr. Umanitatea a experiat ororile celui de-al doilea Război Mondial, care a sfărâmat Europa Centrală, cu milioane de victime şi persecuţii rasiale răspândite.

Europa Centrală a experiat ororile semănate de forţe aşa-zis progresive, dar care au comis crime uriaşe în numele libertăţii. Orice idee politică care nu include adevărul lui Hristos aduce moartea şi sfârşeşte în tragedie.

La dominaţia forţelor întunericului, Biserica răspunde cu harul şi puterea lui Hristos cel înviat. El, care a luat asupra Sa durerile şi infirmităţile fiecărui om, dăruieşte lumii prin învierea Sa, şi siguranţa că moartea este omorâtă.

Hristos a înviat!”

traducere şi adaptare: Iosif Agaton via doxologia,ro
sursa: http://www.asianews.it