Mesajul Patriarhului României la resfințirea Mănăstirii Moldovița

Mesajul Patriarhului României la resfințirea Mănăstirii Moldovița

Mesajul de felicitare al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române adresat cu ocazia resfințirii Mănăstirii Moldovița la 25 august 2013, citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment:

Preacuvioasei Maici,
Stavrofora BENEDICTA TATULICI,
Stareţa Mănăstirii MOLDOVIŢA

Preacuvioasă Maică Stareţă,

Mănăstirea Moldoviţa, străjuitoare de veacuri la hotarul Moldovei de nord, este un dar binecuvântat al lui Dumnezeu nu numai pentru ţinutul Bucovinei, cu mănăstiri şi biserici străvechi, cu sfinţi voievozi, ierarhi şi cuvioşi, care au păstrat unitatea poporului şi a credinţei sale apostolice, ci este un dar binecuvântat al lui Dumnezeu pentru întregul neam românesc.

Restaurată şi înnoită cu multă jertfă şi râvnă duhovnicească, vechea biserică a Mănăstirii Moldoviţa ne arată deodată credinţa şi evlavia călugăriţelor acestei mănăstiri, a vechilor ctitori şi a binefăcătorilor ei actuali faţă de Mântuitorul Iisus Hristos şi faţă de Preacurata Sa Maică, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea acestui sfânt lăcaş.

Veşmântul luminos al picturii mănăstirii Moldoviţa, înscris în tezaurul de valori ale patrimoniului cultural naţional şi mondial, prin care Evanghelia lui Hristos este edificată arhitectural şi vizualizată iconic, unde frescele exterioare fac transparente zidurile mănăstirii, devenind ferestre spirituale vizibile ale prezenţei nevăzute a lui Hristos, a fost conservat şi restaurat, fiind pregătit acum pentru primirea resfinţirii şi a prezenţei Duhului Sfânt.

Astfel, deodată cu construirea noilor locaşuri de cult, care reprezintă o necesitate liturgică actuală, Biserica Ortodoxă Română arată că susţine intensificarea cooperării dintre persoanele şi instituţiile care au vocaţia şi simţul datoriei de a consolida, restaura, conserva, pune în valoare şi transmite generaţiilor viitoare frumuseţea monumentelor istorice ale poporului român, altare ale memoriei sau pomenirii vredniciei unui neam credincios din generaţie în generaţie.

Vă adresăm alese mulţumiri pentru invitaţia pe care ne-aţi trimis-o de a săvârşi slujba de resfinţire a Mănăstirii Moldoviţa, în data de 25 august a.c., după încheierea amplelor lucrări de conservare şi restaurare. Regretăm însă că, din cauza programului prestabilit, nu putem participa la aceste momente de bucurie şi sărbătoare spirituală. 

Vă adresăm alese felicitări pentru toată lucrarea care s-a împlinit aici cu multă osteneală şi vă acordăm Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, mari ctitori de locaşuri sfinte, pe care-i omagiem în mod deosebit anul acesta, 2013. 

Totodată, felicităm întreaga obşte monahală a Mănăstirii Moldoviţa, harnică şi misionară, pe toţi sprijinitorii ei din ţară şi străinătate, precum şi pe toţi clericii şi credincioşii prezenţi la acest eveniment sfânt şi solemn de spiritualitate creştină şi demnitate românească.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos şi Preacuratei Maicii Sale să ocrotească această mănăstire şi să dăruiască pace şi bucurie, sănătate şi mântuire tuturor închinătorilor şi binefăcătorilor ei.

Cu multă preţuire şi părintească binecuvântare,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sursa: basilica.ro