MITROPOLITUL IEREMIA DE GORTINA: DE CE ATÂTA „ZORNĂIALĂ”, DAR ŞI ÎNTRISTARE A UNOR BĂRBAŢI AI BISERICII PENTRU DEMISIA PAPEI?

MITROPOLITUL IEREMIA DE GORTINA: 

DE CE ATÂTA „ZORNĂIALĂ”, DAR ŞI ÎNTRISTARE A UNOR BĂRBAŢI

AI BISERICII PENTRU DEMISIA PAPEI?

 

       A demisionat Papa Benedict al XVI-lea din papalitatea sa. Dar de ce atâta „zornăială” în ţara noastră, dar şi întristarea unora, bărbaţi, desigur, ai Bisericii, pentru demisia lui? Suntem „sănătoşi la cap”? Încă nu am înţeles că papismul este erezie şi că prin urmare papa este ereziarh? Ca să trec cu vederea altele şi multe, spun doar aceste trei puncte de bază pentru noi: Papistaşii (romano-catolicii) au altă Sfântă Treime (cu „filioque-le” lor), cred în altă Maică a Domnului şi-şi fac cruce diferit de noi. Ei sunt despărţiţi [tăiaţi] de Biserica noastră şi de aceea nu putem să facem împreună cu ei Dumnezeiasca Liturghie şi să ne împărtăşim împreună cu ei de Preacuratele Taine. Nu sunt Biserică, şi regretăm folosirea de către unii a termenului „Biserica Romană”.

       Pentru că, dacă şi papistaşii [catolicii] sunt Biserică, în cele din urmă care este acea Biserică UNA, pe care o mărturisim în „Crezul” nostru, căreia trebuie să aparţinem, ca să ne mântuim? Deci, de vreme ce există atât de mari diferenţe dogmatice ale catolicilor faţă de credinţa noastră ortodoxă şi atâtea altele, multe, spuneţi-mi, sunt sau nu sunt eretici papistaşii (romano-catolicii)? SUNT!

       Şi dacă puţini sau mulţi nu vor să accepte asta, avem a le prezenta multe – multe studii şi omilii patristice, care vorbesc limpede despre ereziile papistaşilor. Aşadar, de vreme ce papistaşii (romano-catolicii) sunt eretici, de ce, spunem din nou, atâta zgomot şi necaz pentru demisia lui? Într-adevăr, nu putem s-o înţelegem!

       Se spune că demisionarul Papă Benedict al XVI-lea este filo-ortodox. Totuşi, am înţeles şi ne-am dat seama  de planul lui – ca şi al altor predecesori ai lui – cu dorinţa fierbinte după unitate, să supună Ortodoxia papismului. Unirea cu catolicii o vrem şi noi ortodocşii şi ne rugăm pentru ea. Vrem însă o unire fără să ne abatem câtuşi de puţin dela Credinţanoastră Ortodoxă şi să aderăm la dogmele papale şi la pretenţiile papale (infailibilitatea papei). O unire ca aceea dela Ferrara-Florenţan-o va primi niciodată poporul nostru ortodox, deoarece este păstorit de arhierei şi preoţi, care sunt inspiraţi de duhul Sfântului Marcu Evghenicul.

       Dar şi dacă unii din fruntea Bisericii – conducătorii spirituali, deviază şi cer unire cu papa prin trădarea Credinţei Ortodoxe, poporul ortodox evlavios nu va îngădui lucrul acesta, ci îi va fugări cu toiege şi huiduieli, ca pe nişte trădători ai credinţei, exact cum s-a întâmplat şi cu falsa unire dela Ferrara-Florenţa. Pentrucă, aşa cum o scrie şi vechea proclamaţie a Patriarhilor Răsăritului, poporul ortodox este păzitorul credinţei lui, pe care o vrea neclintită şi nemişcată în dogmele Sfinţilor Părinţi.

       În sfârşit, exprimând şi cugetul ortodox al poporului binecinstitor pe care-l păstoresc, al creştinilor Sfintei Mitropolii de Gortina şi Megalopole, îi urăm din inimă demisionarului Papă Benedict al XVI-lea să-l lumineze Dumnezeu să cunoască adevărul, care este DOAR în Biserica Ortodoxă, şi, de vreme ce se caracterizează ca filo-ortodox, să se lepede, chiar şi acum la bătrâneţile sale, de dogmele papale catolice şi să vină la credinţa ortodoxă, devenind şi el ortodox. AMIN!

Traducere: https://acvila30.ro/ ;

Copyright
Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [ https://acvila30.ro ], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris.
Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştirea https://acvila30.ro.
Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.

       

2 comentarii la „MITROPOLITUL IEREMIA DE GORTINA: DE CE ATÂTA „ZORNĂIALĂ”, DAR ŞI ÎNTRISTARE A UNOR BĂRBAŢI AI BISERICII PENTRU DEMISIA PAPEI?

  1. Pr. Conf. Univ. Dr. Dumitru Măcăilă

    Mulțumim lui Dumnezeu că mai avem asemenea Ierarhi care nu se tem să afirme Adevărul – Hristosul Cel nerăstălmăcit!

  2. ADRIAN VASILE

    O parere ortodoxa si nu diplomatico-ecumenista putem avea si din partea unui ierarh roman?

Comentariile sunt închise.