MITROPOLITUL ISAIA DE TAMASOS: „DUMNEZEU NE VA AJUTA SĂ DEPĂŞIM GREUTĂŢILE”

Tamasou1

Legături:

*

MITROPOLITUL ISAIA DE TAMASOS:

„DUMNEZEU NE VA AJUTA SĂ DEPĂŞIM GREUTĂŢILE”

 

Autor: Lucas Panaghiotu, Romgea.gr

 

       Cu simţăminte de sfântă emoţie poporul jurisdicţiei mitropolitane de Tamasos şi Orini a primit astăzi un fragment din Cinstitul Lemn şi din sfintele moaşte ale Sfintei Elena cea Întocmai cu Apostolii.

       Aceste sfinte comori au fost aduse din Sfânta Mănăstire a Sfântului Atanasie – Eratira, Kozani de către Egumenul mănăstirii, eruditul şi Preacuviosul Arhimandrit Nichifor şi au fost primite de către Preasfinţitul Mitropolit de Tamasos, kir Isaia, în prezenţa sfinţitului cler, a autorităţilor şi a poporului din zonă, în comunitatea Pano Defteras, unde se află şi reşedinţa Mitropoliei.

       Preluînd sfintele odoare ale credinţei noastre, Preasfinţitul şi-a exprimat mulţumirile sale atât faţă de respectabilul Arhipăstor al Sfintei Mitropolii de Sisanios şi Siatisti, kyr Pavlos, cât şi faţă de Preacuviosul şi Eruditul Egumen al Sfintei Mănăstiri Sfântul Atanasie, Eratira – Kozani, părintele Nichifor, pentru aducerea fragmentului din Cinstitul Lemn şi a moaştelor Sfintei Elena şi a subliniat că aceste sfinte comori sunt o mare binecuvântare pentru Mitropolia de Tamasos şi pentru parohia Sfântul Gheorghe – Pano Defteras.

       A mai semnalat că „în orele critice şi hotărâtoare pentru viitorul patriei noastre, aceste sfinte odoare vin să ne binecuvinteze şi să ne întărească, înarmându-ne cu credinţă, curaj şi putere de luptă”.

       Mitropolitul Isaia de Tamasos şi-a exprimat şi certitudinea că „Domnul Puterilor va fi alături de noi şi lângă noi, ne va întări cu răbdare şi stăruinţă şi ne va ajuta să depăşim greutăţile”.

       La rândul său, părintele Arhimandrit Nichifor s-a referit pe scurt la istoria „sfintei şi istoricei mănăstiri a celui între sfinţi Părintelui nostru Atanasie cel Mare, care-şi plasează prezenţa în mod oficial în secolul XI şi care este împodobită cu manuscrise, evangheliare, o mulţime de odoare şi sfinte moaşte, dintre care cele mai importante se află în mijlocul nostru spre binecuvântarea şi întărirea poporului lui Dumnezeu”.

       „Bucuria noastră este cu totul şi cu totul deosebită, deoarece pentru încă o dată îl întâlnim pe bunul păstor al acestei mitropolii istorice, pe autenticul succesor al Sfinţilor Iraclidie şi Mnason şi-i urăm ca bunul Dumnezeu să sprijine, să întărească şi să dinamizeze dificila Voastră lucrare, aşa încât să fiţi un autentic interpret al Evangheliei.

       Un predicator simplu, practic şi destoinic al cuvântului lui Dumnezeu. Un episcop, care să odihnească sufletele şi problemele oamenilor, care par din ce în ce mai multe şi mai lipsite de rezolvare, îndeosebi în aceste ceasuri dificile, prin care trece poporul cipriot”.

       În continuare, Mitropolitul de Tamasos a adus Cinstitul Lemn şi moaştele Sfintei Elena în Biserica Sfântului Gheorghe – Pano Defteras, unde vor şi rămâne spre venerarea de către credincioşi până miercuri, 10 aprilie.

Traducere: https://acvila30.ro/ ; sursa: romfea.gr

Copyright
Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [ https://acvila30.ro ], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris.
Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştirea https://acvila30.ro.
Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.

Tamasou2aTamasou3

Tamasou4

Tamasou5