NAŞTEREA DOMNULUI PRĂZNUITĂ LA CATEDRALA MITROPOLITANĂ DIN CHIŞNĂU (PHOTO)

Nașterea Domnului prăznuită la Catedrala Mitropolitană

 

 

În dimineața celebrării nașterii lui Hristos, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, înconjurat de numeroși slujitori ai Altarului, a oficiat Liturghia praznicală în prezența numeroșilor credincioși veniți să întâmpine această mare sărbătoare  la Sfânta Biserică.

Printre cei care și-au îndreptat pașii către Catedrală s-au numărat domnul Președinte Nicolae Timofti, domnul Prim-ministru Vlad Filat și alte oficialități.

În timpul serviciului divin a fost dată citirii Pastorala Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, unde se menționează următoarele: “Naşterea Mântuitorului înseamnă începutul mântuirii neamului omenesc. Prin întruparea, moartea şi învierea lui Hristos, s-a arătat în chip văzut dragostea lui Dumnezeu – Tatăl în lume, a răsărit „Soarele dreptăţii” şi s-au deschis porţile împărăţiei veşnice, încuiate din pricina păcatului strămoşesc.
De fiecare dată când prăznuim Naşterea Domnului, mintea şi inima noastră sunt cuprinse de simţăminte de evlavie în faţa minunii care s-a săvârşit în peştera din Betleem, ca şi de adâncă recunoştinţă faţă de Părintele ceresc şi Maica Domnului, prin care ne-a venit nouă această negrăită bucurie.
Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, praznicul cel mare al întregii creştinătăţi, ne oferă prilejul să ne apropiem sufleteşte unii de alţii, să mulţumim lui Dumnezeu că „a făcut milă cu poporul Său” şi a trimis pe Fiul Său „să se nască şi să crească, să ne mântuiască.”

Mai apoi, diaconul Veaceslav Lungu a fost hirotonit ca preot pe seama Catedralei “Nașterea Domnului”, fiind ridicat în treapta de protoiereu.

Cu această frumoasă ocazie, Vlădica Vladimir i-a urat părintelui Veaceslav să se roage neîncetat Pruncului Hristos și Maicii Sale pentru a-l ajuta spre înfăptuirea tuturor faptelor binecuvântate și trebuincioase pentru moștenirea Împărăției Cerurilor.

După Liturghie, Înalt Prea Sfinția Sa a adresat un cuvânt de felicitare tuturor credincioșilor cu ocazia marelui praznic, îndemnându-i să trăiască din plin măreția și  frumusețea evenimentului conform învățăturii Bisericii și a datinei străbune.

Totodată Mitropolitul a felicitat-o cu ocazia zilei de naștere pe doamna Margareta Timofti, soția președintelui Nicolae Timofti, dăruindu-i o frumoasă icoană cu chipul Mântuitorului și a Preacuratei Maicii Sale și urându-i mulți ani fericiți, trăiți în deplină sănătate și armonie, binecuvântați de Bunul Dumnezeu.

După serviciul Divin, la Palatul Mitropolitan a fost organizată tradiționala recepție festivă la care a fost invitată conducerea de vârf a țării, deputați, membri ai guvernului, diplomați, ambasadori acreditați în Republica Moldova, etc.