NIKEA: PRĂZNUIREA SFINŢILOR PĂRINŢI DE LA SINODUL ÎNTÂI ECUMENIC (PHOTO)

 NIKEA: PRĂZNUIREA SFINŢILOR PĂRINŢI DE LA SINODUL ÎNTÂI ECUMENIC

(PHOTO)

 

pateron-9

pateron-1

pateron-2

pateron-3

pateron-4

pateron-5

pateron-6

pateron-7

pateron-8

pateron-10

pateron-11

pateron-12

pateron-13

pateron-14

pateron-15

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Νικαίας τίμησε τούς Ἁγίους 318 Θεοφόρους Πατέρες τῆς Α΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου μέ λατρευτικές ἐκδηλώσεις τό Σάββατο 31 Μαΐου καί τήν Κυριακή 1 Ἰουνίου 2014 στήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Πατέρων Σχιστοῦ – Περάματος.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου τελέσθηκε στό μοναστήρι Πανηγυρικός ἀρχιερατικός ἑσπερινός ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλο, συγχοροστατούντων τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικαίας κ. Ἀλεξίου καί του Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Προκοπίου, μέ τή συμμετοχή τῆς ἀδελφότητος αὐτοῦ, τοῦ Ἱεροῦ κλήρου καί τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, Κυριακή 1 Ἰουνίου, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ὁποίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικαίας κ. Ἀλέξιος καί συνιερούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος καί Πειραιῶς καί Φαλήρου κ. Σεραφείμ καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Προκόπιος.

Ἀκολούθησε πάνδημη λιτανεία μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ἐκπροσώπων Μικρασιατικῶν σωματείων καί πλήθους λαοῦ, ἐνῶ συγκινητική ἦταν ἡ παρουσία τῶν νέων μας, οἱ ὁποῖοι ἀπό τίς πρῶτες πρωϊνές ὧρες κατέκλυσαν τό Μοναστήρι.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικαίας κ. Ἀλέξιος ἀνήγειρε ἐκ θεμελίων τήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Πατέρων, ἡ ὁποία κατέστη χῶρος ἄσκησης γιά τούς μοναχούς, φιλανθρωπίας γιά τούς ἀπόρους ἀδελφούς καί εὐκαιρία ψυχικῆς ἀνατάσεως γιά ὅλους.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀλέξιος κατά τή Θεία Λειτουργία ἐκφώνησε τήν ἀκόλουθη ὁμιλία:

«Ὑπερδεδοξασμένος εἶ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ φωστῆρας ἐπὶ γῆς, τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας….»

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾷ σήμερα τούς Θεοφόρους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι συγκρότησαν τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, τό ἔτος 325 μ.Χ.

Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος ἔδωσε τό μήνυμα τῆς κοινῆς ἀντιμετώπισης καί ἐπίλυσης τῶν θεμάτων, καλώντας τούς Μαθητές καί Ἀποστόλους νά εἶναι ἕνα (Ἰω. 17,12), τηρώντας τήν ἑνότητα τῆς πίστεως, ἡ ὁποία βέβαια ὀφείλει νά ἐπεκτείνεται καί στήν καθημερινή ζωή καί δράση.

Στή συνέχεια οἱ Ἀπόστολοι, συγκρότησαν τή Σύνοδο τῶν Ἱεροσολύμων, στά μέσα τοῦ πρώτου αἰῶνα καθώς καί πολλές ἄλλες Τοπικές Συνόδους στήν πορεία τῶν χρόνων.

Ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρείου καί ἡ συσσώρευση πολλῶν διοικητικῶν θεμάτων ἐπέβαλε τή Σύνοδο αὐτή, ὅπου συμμετεῖχαν 318 Θεοφόροι Πατέρες ἀπό ὅλη τήν οἰκουμένη,.

Ἀναφορικά μέ τή σημερινή ἑορτή πρῶτο θέμα πού θά μποροῦσε νά τεθεῖ εἶναι ὁ προσδιορισμός τοῦ ὅρου «Πατέρας», μέ πνευματική ἔννοια. Ἀνατρέχοντας στόν πρῶτο, μετά τόν Ἕνα, τόν Ἀπόστολο Παῦλο, τόν ἀκοῦμε νά δηλώνει στούς Κορινθίους: «Ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα (Α΄, 4, 15).

Πρόκειται σαφῶς γιά μιά πνευματική ἀναγέννηση, μέ τήν Κατήχηση πού τούς ἔκανε ὁ Θεῖος Παῦλος καί μέ τό ἱερό Βάπτισμα, μέ τό ὁποῖο ἐντάχθηκαν στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν γίνεται καί πνευματικός τους Πατέρας. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τούς λοιπούς Ἀποστόλους καί μέ τούς διαδόχους τους, τούς Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας ἀνά τούς αἰῶνες.

Πατέρες, συνεπῶς, εἶναι οἱ μεγάλοι ἐκκλησιαστικοί διδάσκαλοι, πού ἐξέφρασαν σωστά τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἐφήρμοσαν στή ζωή τους. Γνωρίσματά τους εἶναι τό Ὀρθόδοξο φρόνημα καί ἡ ἁγιότητα τοῦ βίου.

Εἶναι ἡ ὀρθή πίστη καί ὁ καθημερινός ἀγῶνας γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, «ὡς ἐν Οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς». Αὐτός ὁ συνεχής ἀγῶνας γίνεται γιά τήν προσωπική τελείωση καί γιά τή σωτηρία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὁποίου τάχθηκαν Ποιμένες.

Εἶναι δηλαδή μιά συνεχής φανέρωση τοῦ Χριστοῦ καί μιά μαρτυρία πίστεως καί ἀγάπης καί μιᾶς ἔμπρακτης συντήρησης τῆς ἐλπίδας τοῦ κόσμου.

Ἡ μαρτυρία ἐξελίσσεται σέ ἀληθινό μαρτύριο, ὅταν πρόκειται νά ἀντιμετωπιστοῦν κακοδοξίες καί ἀρνήσεις τῆς εὐαγγελικῆς ἀληθείας.

Τό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι γεμᾶτο ἀπό Ὁμολογητές, Ἁγίους Ἱεράρχες, πού θυσίασαν πολλά, ἀκόμη καί τήν ἴδια τή ζωή τους γιά τήν προάσπιση τῆς Ἀληθείας.

Τέτοιοι Μάρτυρες καί Ὁμολογητές ἦσαν οἱ σήμερον ἑορταζόμενοι 318 Θεοφόροι Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Ἡ εὐαγγελική ἀλήθεια, τήν ὁποία κήρυξαν οἱ Θεοφόροι Πατέρες, δέ συνδέεται μέ ἐποχές καί κοσμικές συνθῆκες, ἀλλά εἶναι διαχρονική καί αἰώνια.

Προκειμένου νά δώσουμε καί μιά ὁρατή καί χειροπιαστή μαρτυρία τῆς Πατερικῆς προσήλωσης στήν μόνη Ἀλήθεια τῆς Ἱστορίας, στό λόγο καί στή δράση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, σχεδιάσαμε καί οἰκοδομήσαμε ἐκ βάθρων, θέσαντες τόν θεμέλιο λῖθο τήν 24η Ἀπριλίου 2004, ἐδώ στό ἱστορικό ὄρος Αἰγάλεω στή Μητροπολιτική μας Περιφέρεια, τήν Ἱερά Μονή τῶν Ἁγίων Θεοφόρων Πατέρων˙ τή μοναδική στή χώρα μας ἀφιερωμένη στούς θεοφόρους πατέρες, τήν ὁποία ἐγκαινιάσαμε τήν 10η Ὀκτωβρίου 2009, ὥστε νά γίνει ἐργαστήριο ἁγιότητας καί τόπος ψυχικῆς ἀνάτασης γιά τούς πιστούς.

Ἐλπίζουμε ὅτι καί μέ αὐτό τό προσκύνημα θά ἐνισχυθεῖ ἡ Ὀρθόδοξη πίστη καί θά ἐκτιμηθεῖ ἡ προσφορά τῶν Ἁγίων Πατέρων. Καί ὅπως ὠφέλησαν πολλές γενεές διά μέσου τῶν αἰώνων, ἔτσι νά ὁδηγήσουν καί ἐμᾶς «πρὸς τὴν ἀληθινὴν πίστιν», γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα

+ Ὁ Νικαίας Ἀλέξιος

Source: romfea.gr