Orașul Sfântului Mina

Orașul Sfântului Mina

Orasul Sfantului Mina

Sfântul Mina este prăznuit in Biserica Ortodoxa pe 11 noiembrie. Sfârșitul pământesc al sfântului este pe măsura numelui său,  „Mina” fiind un nume egiptean din vremea faraonilor care înseamnă „constant”, „fix”, „permanent”. Nestrămutat întru dreapta credință s-a arătat Sfântul Mina, în timpul persecuției lui Dioclețian, primind moarte mucenicească în anul 309,în Frigia.

Potrivit tradiției, trupul sfântului a fost luat de către sora sa, care împreună cu niște soldați l-au dus la Alexandria. Atunci când persecuția contra creștinilor a încetat, un înger i-a aparut Papei Atanasie al Alexandriei, spunându-i să ia trupul Sfântului Mina, să-l pună pe o camilă și să-l ducă în Deșertul de Vest. Nu departe de Alexandria, la marginea Lacului Mariut, cămila nu a mai vrut să se miște, oricât au încercat creștinii să o facă să meargă mai departe. Au înțeles astfel că este un semn de la Dumnezeu și în acel loc au îngropat trupul Sfântului Mina.

Orasul Sfantului Mina  Orasul Sfantului Mina

Vreme de cateva secole, nu s-a mai știut nimic de sfintele sale moaște, până când sfântul a rânduit ca în locul în care se aflau să aibă loc vindecări minunate. Locul devenise atât de cunoscut, încât chiar fiica Împăratului de la Constantinopole, bolnava de lepră, a fost trimisă acolo spre tămăduire. Sfântul Mina i s -a aratat acesteia în vis, descoperind că acolo se află sfintele sale moaște și poruncind să i se ridice o biserică în acel loc.

Astfel, pe acel loc, la 46 km sud-vest de Alexandria, în deșertul Libian, împăratul de la Constantinopol a ordonat ridicarea nu doar a unei catedrale, ci un întreg oraș, ce avea să devina de-a lungul timpului un important centru de pelerinaj al lumii creștine. Vase din lut pentru ulei sau apa sfințită pe care era gravat numele Sfântului Mina au fost descoperite în situri arheologice din diverse țări aparținând spațiului mediteranean, ca de exemplu: Milano – Italia, Dalmația – Croația, Marsilia – Franța, Dongola – Sudan și în Jerusalim.

Orasul Sfantului Mina

Orașul Sfântului Mina cuprindea o zonă civilă (străzi, piață, locuințe pentru pelerini) și o zonă eclesiastică în care erau incluse, mormântul Sfântului Mina și un mare complex tripartit – Biserica Martirului, Marea Biserică, și baptisteriul.

Orasul Sfantului Mina

Numele antic al acestei așezări nu este cunoscut. Potrivit tradiției, redescoperirea moaștelor Sfântului Mina a condus la ridicarea unui mic edificiu cu caracter memorial despre care se spune că avea forma unui „tetrapilon”.

Prima biserică pentru pelerini ar fi fost construită în timpul împăratului Jovian în 363. La cererea lui Teofil, Patriarhul Alexandriei, o a doua biserică a fost ridicată de împăratul Arcadie la începutul secolului al V-lea. În timpul lui Zenon, a fost inițiată o lucrare amplă de extindere a așezământului. Acesta a oferit teritoriul necesar, a ridicat așezăminte pentru pelerini, și a trimis în acest loc o garnizoană.

Orașul s-a dezvoltat considerabil pe măsura ce cultul Sfântului Mina s-a raspandit, contribuind subtanțial la prosperitatea întregii regiuni. Cea mai bine păstrată parte a așezării este zona bisericească, parțial împrejmuită, conținând în centru o curte pătrată pentru pelerini, lângă care se găsește Biserica Martirului în partea sudică  și xenodohia (casa oaspeților) în partea de nord.

În partea de sud a bisericii se află o curte semicirculară împrejmuită de o colonadă, care oferea acces într-un număr de camere. Deoarece camerele sunt la o distanță aproape egală de cripta cu mormântul Sfântului Mina, se crede că au servit ca locuri de odihnă pentru pelerinii bolnavi care veneau aici pentru a primi vindecare.

Mormântul Sfântului Mina

Sub Biserica Martirului, principalul locaș de cult al complexului Sfântul Mina (Abu Mina), se gasește un vechi hipogeu (camera funerară subterană), Cel mai important mormânt aflat în hipogeu formează un arcosolium (camera boltită) fiind considerat ca fiind locul unde Sfântul Mina a fost înmormântat. Din hipogeu două galerii conduc către alte camere mortuare, din păcate jefuite de artefactele originale.

Cultul Sfântului Mina s-a manifestat pentru prima dată în hipogeu. În prima jumătate a secolului al VI-lea, când nivelul Bisericii Martirului și-a dobândit forma finală deasupra mormântului, hipogeul a fot reorganizat, multe din morminte rămânând inaccesibile. Nivelul locului rămas a fost coborât la 1.2 m numai o cameră mică boltită (confessio), situată în fața mormântului Sfântului Mina, putând fi folosită de către pelerini pentru oficierea Sfintei Liturghii.

Orasul Sfantului Mina

 

Unii arheologi consideră că hipogeul de sub Biserica Martirului a aparținut unui așezământ mai vechi. De altfel, alte câteva morminte au fost descoperite în zona baptisteriului. Locul precis ale acestui așezamant mai vechi, nu a fost identificat cu precizie până acum. În cursul săpăturilor din Marea Biserică, au fost descoperite fragmente ale unor case care ar fi putut aparține zonei marginale ale acestei așezări timpurii.

Biserica Martirului

Biserica Martirului, ridicată deasupra mormântului Sfântului Mina, este cea mai importanta clădire a centrului de pelerinaj. Din punct de vedere arheologic, se disting cinci etape ale construcției.

Prima clădire a fost o structură mică, de formă pătrată, construită din pietre nefinisate, spre sfârșitul sec.al IV-lea. Nu a fost mai mare decât un sarcofag cu zid fiind gândit asemenea unui cenotaf.

La începutul sec. al V-lea această structură a fost inclusă într-o altă clădire de dimensiuni reduse, realizată din cărămidă, ce oferea acces în interior din trei părți. Însă numai zidul de vest ajungea chiar în fața cenotafului. Din păcate, numai câteva fragmente ale zidului vestic și extensia zidului de sud, realizat din cărămidă, s-au mai păstrat.

Orasul Sfantului Mina

În faza a treia, ce nu poate fi fixată înainte de al doilea sfert al sec. al V-lea, cele două structuri au fost înlocuite de o nouă cladire, constând într-o biserică formată din nava și două abside. Puțin mai târziu, baptisteriul a fost adăugat acestei clădiri. Alte lucrări de extindere arată că biserica s-a aflat în uz pentru o perioadă mare de timp. Se pare că mai tarziu, biserica a fost schimbată într-una cu navă și patru abside.

Spre sfârșitul secolului al V-lea s-a luat decizia de a transforma întreaga structură și de a adăuga noi clădiri, un proces ce a durat câteva decenii. Tot ce  trebuia a fost reconstruit la o scară mai mare decât înainte.

Marea Biserică a fost ridicată prima. Apoi, în sec. al VI-lea baptisteriul din Biserica Martirului a fost renovat. După finalizarea Marii Biserici și a baptisteriului, a început reconstruirea Bisericii Martirului, după anul 528, în vremea lui Iustinian.

Orasul Sfantului Mina

În faza a patra, biserica timpurie (cu anexele sale) a fost înlocuită de construcție tetraconcă de mari dimensiuni (având o cameră semicirculară pe fiecare latură). Interiorul acesteia a fost bogat decorat cu mozaicuri și marmură policromă. Această biserică a fost însă distrusă în timpul invaziei persane din 619.

Marea Biserica

Marea Biserica a fost întemeiată când cultul Sfantului Mina era deja înfloritor. Spre sfârșitul secolului al V-lea, aceasta a format prima parte a unui program de renovare a întregului complex. Biserica se afla la est de Biserica Martirului. Două faze principale ale contrucției pot fi deosebite. În prima faza, locașul de cult era format din nava, trei abside și un transept cu o absidă. În timpul celei de-a doua faze, transeptul cu o singură absidă a fost transformat într-unul cu trei abside.

Baptisteriul

Baptisteriul, cea de-a treia parte a marelui complex aflat în orașul Sfântului Mina este situat la vest de Marea Biserică. Cercetările arheologice dau mărturie ca baptisteriul a fost reconstruit în repetate rânduri.

În prima fază, acesta a constituit o anexă a Bisericii Martirului. Partea sa principală o constituia o cameră pătrată ce avea în centru un bazin, aflată în continuarea unei zone ce poate fi numită nartex. Aceasta camera a fost înlocuită cu una de forma octogonală acoperită de un dom. O a doua cameră de tip absidă, ce conținea la rândul ei un bazin baptismal, avand o funcție similară cu cea octogonală, a fost adaugată la vest.

Orasul Sfantului Mina

La mijlocul sec al VII-lea, orașul Sfântului Mina a fost distrus de către musulmani. Primele excavări pentru punerea în valoare a sitului arheologic Abu Mena au început între anii 1905 – 1907.

Din anul 1979 orașul Sfântului Mina (situl arheologic) este inclus în Lista UNESCO a Siturilor din Patrimoniul Universal, pentru că din anul 2001 să intre pe lista UNESCO a locurilor din patrimoniul mondial aflate în pericol de distrugere.

În prezent, la aproximativ 1 km distanta de orașul Sfântului Mina, Papa Chiril VI al Alexandriei a construit una dintre cele mai impresionante si faimoase mănăstiri ale Egiptului, în care se afla spre închinare moaștele Sfântului Mina.

 

Orasul Sfantului Mina

Radu Alexandru

http://www.crestinortodox.ro/