Pacea – dar al lui Dumnezeu şi responsabilitate a omului

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul României, adresat participanţilor la cea de-a XXII-a Conferinţă ecumenică internaţională de spiritualitate ortodoxă, Mănăstirea Bose, Italia, 3-6 septembrie 2014:

Adresăm salutul şi binecuvântarea noastră tuturor participanților la cea de-a XXII-a Conferinţă ecumenică internaţională de spiritualitate ortodoxă, organizată în perioada 3-6 septembrie 2014 de Mănăstirea din Bose şi, în mod special, Părintelui Enzo Bianchi, Priorul mănăstirii.

Tema aleasă anul acesta: Fericiţi făcătorii de pace este foarte actuală, nu numai în planul vieţii bisericești, ci şi, în general, în cel al lumii de astăzi. Când Mântuitorul Iisus Hristos a spus ucenicilor Săi: „Pacea Mea las vouă, pacea Mea dau vouă” (Ioan 14, 27), El S-a adresat nouă tuturor, învățându-ne că din pacea primită de om de la Dumnezeu izvorăște pacea cu noi înșine şi între noi. Pacea este o binecuvântare de la Dumnezeu, un dar mare şi sfânt de la Dumnezeu, însă acest dar trebuie cultivat, apărat şi promovat prin rugăciune, prin educaţie şi prin efortul spiritual de a rezolva prin dialog şi înţelegere problemele care se ivesc.

De această pace se bucură mai mult ‎făcătorii de pace, adică cei care cu înţelepciune, răbdare şi mediere, aplanează conflictele dintre oameni şi îi împacă, transformându-i din vrăjmași, în prieteni.

În contextul lumii de astăzi, frământată de neînţelegeri şi războaie, avem nevoie mai mult ca oricând de făcători de pace, adică de toţi aceia care pot preveni sau aplana conflictele între oameni, în societate sau între popoare. Adesea există violenţă şi tulburare şi pentru că oamenii nu mai adună în sufletul lor pacea care vine de la Dumnezeu şi care pacifică patimile egoiste ca abuzul de putere şi de profit material fără limite.

De aceea este nevoie să ne rugăm mai intens lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor care au fost făcători de pace să aducă pace, ocrotire şi armonie în familie, în societate şi, mai ales, între popoare în lumea de astăzi. Iar rugăciunea trebuie continuată şi sub formă de proiecte educaţionale pentru tineret şi pentru adulţi.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Împăratul Păcii, să binecuvinteze pe toți participanții la lucrările acestei conferințe dedicate păcii.

† DANIEL

Patriarhul României

Un comentariu la „Pacea – dar al lui Dumnezeu şi responsabilitate a omului

Comentariile sunt închise.