Pastorală la Învierea Domnului a Preafericitului Patriarh Chiril al Rusiei

Pastorală la Învierea Domnului a Preafericitului Patriarh Chiril, adresată arhipăstorilor, păstorilor, diaconilor, monahilor, monahiilor și tuturor copiilor credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ruse

Pastorală la Învierea Domnului a Preafericitului Patriarh Chiril, adresată arhipăstorilor, păstorilor, diaconilor, monahilor, monahiilor și tuturor copiilor credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ruse
19 aprilie 2014 a. 14:00

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat către arhipăstori, păstori, diaconi, monahi, monahii și toți copiii credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ruse cu tradiționala Pastorală la Învierea Domnului.

Iubiți întru Domnul Preasfințiți arhipăstori, atotcinstiți păstori și diaconi, iubitori de Dumnezeu monahi și monahii, dragi frați și surori!

În această numită și Sfântă Zi, când toată lumea cea văzută și cea nevăzută (vezi: canonul Învierii), proslăvește pe Făuritorul vieții și Biruitorul morții, vă felicit cordial pe toți cu exclamația Paștelor:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Sărbătorind sărbătoarea sărbătorilor și praznicul praznicelor, cu un sentiment deosebit duhovnicesc pomenim jertfa răscumpărătoare a Mântuitorului lumii, suferințele Lui de pe cruce și luminoasa Înviere. Paștele nu este doar o oarecare legendă frumoasă, nu este teologie teoretică și nu este tradiția unui obicei popular demult trecut. Este însăși esența și nucleul creștinismului. Este biruința, dăruită nouă de Dumnezeu.

De pe vremurile apostolilor și până în zilele noastre Biserica propovăduiește Învierea lui Hristos ca de cea mai mare minune în istoria omenirii. Ea ne vorbește despre această minune nu doar ca despre un fapt relatat în Evanghelie, dar – ceea ce deosebit de important – ca despre un eveniment decisiv pentru toți cei care au primit buna vestire pascală. Această sărbătoare se referă nemijlocit la fiecare dintre noi, deoarece Învierea lui Hristos, răscumpărarea de către Domnul a lumii decăzute este cea mai mare bucurie, pe care o poate simți omul. Indiferent cât de complexă ar fi viața noastră, ce greutăți zilnice am avea, ce scârbiri de la oameni și de la imperfecțiunea lumii înconjurătoare am suferi – toate acestea sunt nimic în comparație cu acea bucurie duhovnicească, cu acea speranță pentru mântuirea veșnică, pe care ne-o dăruiește Dumnezeu.

Conform spuselor apostolului Pavel, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va face vii și trupurile voastre cele muritoare, prin Duhul Său care locuiește în voi (vezi: Rom. 8:11).

În ziua luminoasă a Învierii lui Hristos sufletele milioanelor de credincioși se umplu de recunoștință față de Creator și existența noastră pământească capătă un sens adevărat. Paștele lui Hristos este un triumf măreț al vieții, un triumf al biruinței asupra morții, cel care aduce dragoste, pace și schimbare duhovnicească.

Sărbătorirea Paștelui deschide de fiecare dată o nouă perioadă în viața noastră, deoarece Domnul Cel Înviat înnoiește firea omenească, o întărește în încercări, îi oferă puteri pentru săvârșirea faptelor bune.

Vestea pascală, care a schimbat întregul mers al istoriei mondiale, ne îndeamnă la schimbare morală și înnoire duhovnicească, care sunt atât de necesare societății contemporane. Ea amintește tuturor oamenilor despre originile creștinismului, precum și despre Împărăția veșnică ce va să vie, unde Dumnezeu să fie toate în toți (1 Cor. 15:28).

În zilele luminoase ale sărbătorii pascale noi suntem chemați să ne împărtășim din bucuria noastră cu rudele și apropiații noștri, să manifestăm față de ei dragoste și milostenie în fapte.  Aceasta este tradiția sfințită de veacuri pe care, urmând-o noi, mărturisim despre faptul că suntem părtași ai moștenirii lui Hristos și despre credința noastră că Domnul adevărat a înviat.

Actualmente, ca și mai înainte, Biserica Ortodoxă Rusă săvârșește cu sârguință misiunea sa mântuitoare, anunțând mereu adevărul lui Dumnezeu, afirmând importanța netrecătoare a poruncilor evanghelice, chemând la pace și concordie, slujind unității duhovnicești a popoarelor, care trăiesc în țările responsabilității păstorești ale Patriarhiei Moscovei.

Rugăciunea noastră specială este pentru popoarele Rusiei și Ucrainei, pentru ca pacea să se instaureze în mințile și inimile fraților și surorilor de sânge și credință, ca să se restabilească relațiile pierdute și colaborarea atât de necesară.

Aducând cunoașterea iubirii lui Hristos, cea mai presus de cunoștință (vezi Ef. 3:19), creștinismul îi unește pe oameni, depășind hotarele etnice, culturale și statale, deoarece cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul (vezi: In. 1:9).

Domnul Cel Înviat să ne dăruiască nouă tuturor cu folos pentru suflet continuarea călătoriei noastre pe pământ, ținând minte de înalta responsabilitate creștină și vocația de a făuri în sine și în cei din jur o credință puternică, dragoste sinceră și speranță fermă. Fie ca bucuria acestei sărbători să ne întărească și să ne inspire pentru săvârșirea faptelor bune, să ne dea curaj și forțe în mijlocul valurilor tumultoase din mărea vieții să ne păstrăm stăpânirea de sine și calmul, ca să înfruntăm ispitele și tentațiile, ca să depășim, după cuvântul cuviosului Serghie de Radonej, vrajba nesuferită a lumii acesteia.

Lumina slavei lui Hristos, care a strălucit pe mormântul Dătător de Viață, să fie cu noi și să lumineze inimile noastre, răspândindu-se asupra celor apropiați și îndepărtați, asupra tuturor celor care vor avea nevoie de atenția și susținerea noastră.

Felicitându-vă pe toți cu ocazia marii sărbători a Sfintelor Paște, vă doresc în rugăciune daruri duhovnicești abundente, putere trupească și ajutor haric de sus în urmarea noastră triumfătoare a lui Hristos. Amin.

Moscova
 
Paștele lui Hristos
 
2014