DE PE BLOGUL PĂRINTELUI PETRU PRUTEANU: Patriarhia Ierusalimului a rupt comuniunea euharistică cu Patriarhia Română. Precizări de drept canonic.

Patriarhia Ierusalimului a rupt comuniunea euharistică cu Patriarhia Română. Precizări de drept canonic.


„În BOR se speră că ruperea comuniunii euharistice dintre cele două Patriarhii nu va dura mult timp şi problema va fi rezolvată pe cale amiabilă. În astfel de situaţii Patriarhia care rupe comuniunea cu o altă Patriarhie, anunţă toate celelalte Biserici Ortodoxe Autocefale despre decizia sa, dar fiecare este în drept să procedeze aşa cum consideră de cuviinţă, iar dacă problema nu se rezolvă o perioadă mai lungă de timp, Patrhiaria Ecumenică convoacă pe toţi întâi-stătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale pentru soluţionarea problemei”.

Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului s-a reunit în şedinţă sinodală în data de 9 mai, unde, printre altele, a luat o hotărâre în “problema anticanonică a Bisericii din Ierihon” (Aşezământul românesc al Patriarhiei Române), hotărînd întreruperea comuniunii cu patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Totodată s-a recurs la caterisirea arhimandritului Ieronim Crețu, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române la Ierusalim.

“În unanimitate şi cu părere de rău”, Sf. Sinod a hotărât întreruperea pomenirii Patriarhului Daniel al României şi caterisirea reprezentantului Patriarhiei Române la Ierusalim, Arhimandritul Ieronim Creţu. Temeiul luării unui astfel de hotărâri este construirea în ultimul deceniu a bisericii Aşezământului românesc (loc de găzduire a pelerinilor) fără încuviinţarea canonică a Patriarhiei Ierusalimului, sub omoforul căreia se află bisericile ortodoxe din Ţara Sfântă, încălcându-se astfel hotărârile Sinoadelor Ecumenice şi Locale.

 Astfel, spune Patriarhia Ierusalimului, prin pretenţia Patriarhiei Române că biserica a fost ridicată pentru pelerinii români din Ţara Sfântă, se transformă jurisdicţia Ierusalimului într-un “câmp deschis” pentru ca orice altă Biserică locală să-şi clădească biserici.

 După epistola Patriarhului Theofil III către Patriarhul Daniel, acesta din urmă l-a trimis pe PS Ciprian Câmpineanul la Ierusalim cu o epistolă de răspuns, pe 15 aprilie – care însă “n-a căutat, nici n-a dorit o soluţionare canonică a problemei şi păstrarea unităţii în Hristos, ci doar argumente slabe şi inutile” în favoarea situaţiei existente. Astfel, se spune din nou, «Sfântul Sinod s-a văzut silit cu durere”, “pentru păstrarea şi ocrotirea drepturilor canonice şi pastorale ale Patriarhiei Ierusalimului în Ţara Sfântă” să ia hotărârea de întrerupere a comuniunii eclesiastice, “pentru restabilirea rânduielii bisericeşti”.

 Se mai spune că, în ciuda acestei întreruperi a comuniunii, “evlavioşii pelerini din România sunt bineveniţi în Ţara Sfântă şi în sfintele lăcaşuri patriarhale”.

În legătură cu acest incident, aşa cum precizează saitul oficial al Patriarhiei Române, pe 19-20 mai va avea loc o şedinţă a Sfântului Sinod al BOR, care va aborda această problemă şi va veni cu o poziţie oficială vizavi de situaţia creată.

În BOR se speră că ruperea comuniunii euharistice dintre cele două Patriarhii nu va dura mult timp şi problema va fi rezolvată pe cale amiabilă. În astfel de situaţii Patriarhia care rupe cominiunea cu o altă Patriarhie, anunţă toate celelalte Biserici Ortodoxe Autocefale despre decizia sa, dar fiecare este în drept să procedeze aşa cum consideră de cuviinţă, iar dacă problema nu se rezolvă o perioadă mai lungă de timp, Patrhiaria Ecumenică convoacă pe toţi întâi-stătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale pentru soluţionarea problemei.

Sursa:http://www.blog.teologie.net