Patriarhul Alexandriei şi Arhiepiscopul Ciprului în Liban (FOTO)

Patriarhul Alexandriei şi Arhiepiscopul Ciprului în Liban

Miercuri, 5 iunie 2013

Pe 3 iunie a.c., Preafericirea Sa Papa şi Patriarhul Alexandriei şi a toată Africa, kyr Teodor al II – lea, a sosit la Beirut, în Liban, împreună cu Preafericitul Arhiepiscop al Ciprului, kyr Hrisostom, pentru a efectua o vizită frăţească pe de-o parte din solidaritate faţă de greu încercata Biserică străveche a Antiohiei, iar pe de altă parte în vederea intensificării presiunilor pentru eliberarea celor doi Mitropoliţi răpiţi. 

Pe 4 iunie a.c.,  cei doi Întâistătători au fost primiţi în Sfânta Mănăstire Patriarhală de la Balamand de către Preafericitul Patriarh Ioan al X-lea.

În timpul consfătuirii, dar şi a conferinţei de presă care a urmat, Patriarhul Alexandriei şi-a exprimat susţinerea faţă de creştinii care se află între ciocan şi nicovală şi i-a chemat să păstreze nestinsă flacăra optimismului şi a speranţei în învierea omeniei în ciuda puternicelor tălăzuiri ale circumstanţelor inumane.

L-a asigurat pe Patriarhul Antiohiei de interesul său personal neîncetat faţă de soarta ierarhilor aflaţi în captivitate, exprimat în mod efectiv şi repetat către toţi factorii care pot să influenţeze mai mult sau mai puţin evoluţia viitoare a lucrurilor.

De altminteri, Preafericitul este legat în mod personal de Întâistătătorul Antiohiei şi fratele său după trup din perioada studenţiei lor la Facultatea de Teologie a Universităţii Aristotelice din Tesalonic.

Totodată a fost adusă în discuţie chestiunea unei acţiuni coordonate a Tronurilor străvechi din Orient, astfel încât să se exprime conştiinţa de sine a Bisericii Ortodoxe că omul  – ca icoană a lui Dumnezeu, are rădăcini cereşti, incomparabil superioare instinctelor josnice care declanşează violenţa iraţională observabilă şi, din păcate, în creştere.

Preafericitul s-a adresat cu cuvinte de iubire şi sprijin şi celor care studiază la Facultatea de Teologie din Balamand.

I-a invitat să reflecteze la faptul că Dumnezeul Treimic îi învredniceşte de două mii de ani pe credincioşi să trăiască în Orientul Mijlociu, în leagănul primordial al creştinismului şi să fie martorii unui alt sistem patriotic – după expresia lui Origen, care nu este altul decât Împărăţia lui Dumnezeu ca aşteptare, dar şi ca realitate vie. 

În Liban, Preafericitul este însoţit de Exarhul Patriarhiei Alexandriei şi a toată Africa în Cipru, Preacucernicul Protopresbiter Athinodoros Papaevrypiadis.

Traducere: https://acvila30.ro/ ; sursa: romfea.gr

Copyright


Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [ https://acvila30.ro ], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris.
Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştirea https://acvila30.ro.
Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.

0-liv1

0-liv2

0-liv3

0-liv4

0-liv5

0-liv6

0-liv7

0-liv8