Postul Mare, sărbătoarea renașterii duhovnicești

2Arhim-Zaharia-Zaharou-2_w2000_h1333_q100

Marți, 29 martie (2016), Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia a fost gazda conferinței „Prin Postul Mare spre adâncul inimii”, susținută de arhimandritul Zaharia Zaharou de la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, Anglia. Organizatorii evenimentului au fost Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români din Alba Iulia. Întâlnirea a fost moderată de pr. lect. dr. Florin Parasca.

Părintele Zaharia, o prezență deja obiș­nuită pentru cre­dincioșii din România, a vorbit în introducerea cuvântului său despre mulțumirea pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu pentru perioada pe care o parcurgem acum.

Apoi, invitatul a arătat semnificațiile duhovnicești ale duminicilor din perioada Triodului, cu accent pe cele din Post, pentru că fiecărei săptămâni îi este închinată o temă care conține o învățătură aparte, prin care Biserica își ajută mădularele să găsească adâncul inimii. Mângâierea duhovnicească care izvorăște din medi­tațiile propuse de Biserică alină totodată asprimea nevoinței postului. Pildele primelor două duminici premergătoare postului, a vameșului şi a fiului risipitor, sunt modele de rugăciune, de căutare a lui Dumnezeu și de întoarcere către El prin pocăință.

Următoarele două, a Judecății de Apoi și a Izgonirii lui Adam din Rai, ne învață că în timpul vieții noastre pe pământ, Hristos este desfătarea raiului pentru cei ce‑L văd și Îi aud glasul în inima lor, iar pentru cei ce sunt străini de dragostea Sa, prezența Lui cea veșnică este un chin de nesuportat. Duminica Iertării ne aduce aminte că toată nevoința postului va fi zadarnică, de vreme ce doar o inimă slobodă, lipsită de rău, poate primi harul și, deci, reînnoirea.

„Timpul acesta este un privilegiu dăruit de pronia dumnezeiască pentru a ne ajuta să renaștem duhovnicește. Recu­noștința este cea care preface postul în sărbătoare, prin ea ne întețim strădania de a ne apropia mai mult de Hristos, Care este Paștele nostru. Postul Mare ne îndeamnă să facem trecerea de la întuneric la lumină și acest lucru se petrece lăuntric cu cei care se nevoiesc cu râvnă. Biserica a rânduit nevoința postului pentru a‑i da omului putința să‑și descopere adâncul inimii, locul în care El Își află sălaș și Se descoperă pe Sine omului, după cum adeverește Scriptura: Păzește‑ți inima mai mult decât orice, căci din ea țâșnește viața (Pilde 4, 23)”, a mai spus părintele Zaharia Zaharou.

Conștiința sărăciei sufletești atrage harul lui Dumnezeu

Pentru ca lupta duhovnicească să fie bineplăcută lui Dumnezeu, a subliniat în continuare părintele Zaharou, trebuie să dobândim mai întâi asemănarea cu Domnul, „precum El este sfânt și noi trebuie să ne curățim de toată întinăciunea; precum El este lumină și noi trebuie să devenim fii ai luminii în mijlocul acestei lumi care iubește mai degrabă deșertă­ciunea și întunericul. Avem tre­buință să dobândim conștiința sărăciei noastre duhovnicești, iar prin aceasta vom deveni mai dispuși să primim ajutorul lui Dumnezeu și să împlinim voia Lui cea sfântă. Atunci harul își poate începe lucrarea de prefacere duhovnicească înăuntrul nostru”.

Prima duminică din Postul Mare este numită a Ortodoxiei. Ortodoxia, credința drepților, poartă în sine energia dragostei și călăuzește mintea și inima către Hristos, spre a Cărui slavă am fost zidiți. În a doua duminică din Post, a Sfântului Grigorie Palama, aflată la 40 de zile de sărbătoarea Învierii, ar fi trebuit să fie prăznuită, după Scriptura Noului Testament, Schimbarea la Față a Domnului. Însă acum îl serbăm pe teologul și proslăvitorul Luminii nezidite.

A treia duminică, situată la jumătatea Postului, proslăvește Crucea lui Hristos prin care este vădită desăvârșita lui dragoste pentru lume. O viață sfântă este rodul purtării crucii de către cei ce voiesc să fie prieteni ai lui Hristos, așa cum a fost și Sfântul Ioan Scărarul, învățătorul despătimirii, prăznuit în a patra duminică din această perioadă. Pilda Sfintei Maria Egipteanca ne încurajează pe calea anevoioasă a lucrării poruncilor lui Hristos. Pocăința îl poate scoate pe om din prăpastia iadului și să‑l înalțe până la cer, este meditația pentru Duminica a 5‑a din Post. Ultima duminică, a Floriilor, prefigurează a doua și slăvita Venire a lui Hristos. Pregătiți de harul acestei zile putem intra în Săptămâna Patimilor. La finalul discursului său, părintele Zaharia a spus: „Mica noastră nevoință are ca scop aflarea smereniei, care atrage la sine harul lui Dumnezeu. Domnul are o singură slăbiciune: nu poate să treacă cu vederea inima zdrobită și Se pleacă asupra ei cu milostivire”.

Augustin Păunoiu, 31 Martie 2016

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: