PRAZNICUL TUTUROR SFINŢILOR ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (PHOTO & VIDEO)

PRAZNICUL TUTUROR SFINŢILOR ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI

(PHOTO & VIDEO)

 

04

 

01

07

08

11

 

Τήν Κυριακήν, 2αν / 15ην Ἰουνίου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Πάντων εἰς τό Πατριαρχεῖον καί δή εἰς τό ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Σεϊδανάγιας πρός τιμήν αὐτῶν εὑρισκόμενον παρεκκλήσιον πλησίον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν.

Ἡ ἑορτή τῶν ἁγίων Πάντων ἑορτάζεται ὑπό τῆς Ἐκκλησίας μίαν ἑβδομάδα μετά τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, πρός ὑπόμνησιν τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ Ἅγιοι Πάντες εἶναι καρπός τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τούς Ἁγίους μαθητάς καί ἀποστόλους καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν ὅλην.

Τῆς ἐν λόγῳ ἑορτῆς τήν ὡς ἄνω ἡμέραν προεξῆρξεν ὡς λειτουργός Ἀρχιερεύς ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων καί συμμετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν ἐντοπίων Ἀραβοφώνων καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Οὐκρανίας, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ ἀνακαινίζουσα τήν Μονήν καθηγουμένη ὁσιωτάτη μοναχή Σεραφείμα ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα φιλοφρόνως εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Source: romfea.gr