Preafericitul Patriarh Chiril al Rusiei: „Astăzi noi punem un accent special pe faptul ca mirenii să participe în măsură deplină la viaţa bisericească reală”

Preafericitul Patriarh Chiril: „Astăzi noi punem un accent special pe faptul ca mirenii să participe în măsură deplină la viaţa bisericească reală”

La 27 septembrie 2013, după terminarea Liturghiei oficiate la biserica în cinstea sfântului ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni, în Pyjy, or. Moscova, a avut loc o agapă frăţească, în timpul căreia Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o alocuţiune.

Menţionând rolul pe care o joacă instituţiile Sinodale de profil în viaţa contemporană bisericească, Preafericitul Patriarh a menţionat, cu toate acestea, că „nici o organizaţie nu poate înlocui la scara Bisericii rolul şi importanţa fiecărui preot, mai mult ca atât, a fiecărui mirean, care are ce spune, mărturisind despre credinţa ortodoxă, apărând credinţa şi Biserica, ajutând oamenii să nu rătăcească niciodată calea mântuitoare în viaţă”.

„Astăzi noi punem un accent special pe faptul ca mirenii să participe în măsură deplină la viaţa bisericească reală”, a continuat Preafericitul Stăpân. „Când două Soboare Arhiereşti – în anii 2011 şi 2013 – au declarat despre necesitatea creării unui corpus întreg de mireni pregătiţi profesional, care la nivel de eparhii, blagocinii şi chiar parohii să se ocupe de activitatea de misionarism, catehizare, de activitatea cu tineretul, de activitatea socială, noi am avut în vedere, în primul rând, necesitatea folosirii unui enorm potenţial al mirenilor pentru ca viaţa noastră parohială să devină activă, ca mărturia Bisericii să devină mai convingătoare, ca noi să nu pierdem nici un suflet omenesc, care doreşte să fie cu Biserica şi doreşte să meargă pe calea, determinată de Domnul şi Mântuitorul nostru”.

„De fiecare dată, întâlnindu-mă cu candidaţii pentru slujirea arhierească, eu pun accentul anume pe faptul că în timpul prezent, în legătură cu crearea noilor eparhii, noi trebuie să acordăm o atenţie deosebită formării unui corpus al intelectualilor ortodocşi, capabili să activeze profesional la nivel de eparhii, blagocinii şi parohii. Deja în multe regiuni statele sunt completate pe deplin cu lucrători bisericeşti nu doar la nivel de eparhii, dar şi de blagocinii, şi de multe parohii mari”, a comunicat Preafericitul Patriarh Chiril. „Aceasta semnifică că majoritatea persoanelor pregătite astăzi păşesc pe calea slujirii Domnului. Şi cât de important este a descoperi această posibilitate pentru mirenii noştri!”

„A sosit timpul, când mirenii au posibilitate să lucreze profesional în cadrul Bisericii, deoarece este cu neputinţă a dezvolta toate aceste programe adoptate de Soboarele Arhiereşti, rămânând la contingentul doar al clerului, dacă de luat în considerare numărul enorm de griji, pe care le duc azi slujitorii bisericii”, este convins Preafericitul Stăpân. 

„Pentru ca cele spuse de noi să fie eficiente, noi trebuie să atragem oameni demni şi să le asigurăm o pregătire profesională. În ultimii ani a fost pregătit un şir de documente importante, care reglează această direcţie a lucrului Bisericii. Noi aşteptăm că în timpul apropiat Sfântul Sinod va aproba încă un document de bază, care determină întreg sistemul de pregătire teologică şi profesională a mirenilor în Biserica noastră. Sperăm că toate aceste documente, care contribuie la slava lui Dumnezeu, vor fi realizate în eparhii, în mitropolii, şi Biserica noastră se va umple de oameni creativi, talentaţi, fideli Bisericii şi bine pregătiţi pentru soluţionarea acelor sarcini, care azi se află în faţa Bisericii”, a încheiat Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii