Predica Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril la început de An Nou

Predica Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril înainte de Te Deum-ul oficiat la catedrala „Hristos Mântuitorul” la început de An Nou

Predica Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril înainte de Te Deum-ul oficiat la catedrala „Hristos Mântuitorul” la început de An Nou
La 31 decembrie 2013 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat un Te Deum la început de An Nou la catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova. Înainte de începerea Te Deum-ului, Întâistătătorul  Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către păstoriți cu o predică.

În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!

Conform tradiției formate, în ajun de An Nou oficiem un Te Deum, cerând de la Domnul binecuvântare pentru anul ce vine. Pentru om este firesc ca să se gândească la cele întâmplate în trecut la acel moment, când se trece peste acea linie simbolică, care separă anii bunătății lui Dumnezeu unul de altul. Amintindu-ne de toate cele întâmplate cu noi, cu țara noastră, cu întreaga Rusie istorică, amintindu-ne de cele întâmplate cu neamul omenesc și conștientizând că în anul ce a trecut a fost mult bine, dar și mult greu, și chiar îngrozitor, noi, totuși, trebuie să dăm mulțumire Domnului. Noi suntem vii, sănătoși și chiar acela care, se prea poate, nu este pe deplin sănătos azi, la fel trebuie să aducă mulțumiri Domnului că pentru mila Lui noi am ajuns la hotarul anului 2013 și trecem în anul viitor.

În anul trecut am sărbătorit aniversarea a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei. Este o aniversare cu totul deosebită, pe care am sărbătorit-o împreună cu întreaga plinătate a Ortodoxiei mondiale în toate țările frățești, care există pe întinderile Rusiei istorice. Sărbătorirea la Moscova, Kiev și Minsk, care a adunat mii și mii de persoane, ne-a ajutat să conștientizăm coparticiparea noastră comună la istoria milenară a Bisericii și a Patriei noastre. Această sărbătorire ne-a ajutat, de asemenea, să vedem mâna lui Dumnezeu, Care a condus și conduce popoarele noastre, în pofida la multe dificultăți și multe piedici, ne conduce înainte, pe calea știută doar de El.

Noi în anul trecut am sărbătorit, de asemenea, aniversarea a 400 de ani de la urcarea pe tron a lui Mihail Feodorovici Romanov. Noi am plătit tribut trecutului, noi am analizat acest trecut, îmbinându-l cu prezentul și luând din trecut și înțelepciune, și cunoștințe, și experiența legată de multe fapte glorioase, săvârșite în anii de domnie ai dinastiei Romanov.

Anul trecut și-a desfășurat lucrările Soborul Arhieresc, care a avut o mare importanță în viața Bisericii noastre. El a aprobat prin autoritatea sa apariția noilor eparhii, crearea de mitropolii, ceea ce contribuie – o putem spune cu fermitate – la întărirea bazelor duhovnicești ale poporului nostru, la dezvoltarea multor slujiri bisericești, atât de necesare omului credincios contemporan.

Cu mila lui Dumnezeu în anul trecut am săvârșit o călătorie în Republica Populară Chineză. Este prima vizită în toată istoria Chinei a conducătorului Bisericii și prima întâlnire în istoria Chinei a șefului Bisericii cu conducerea acestei țări. Sperăm foarte mult că acele relații bune, care există azi și care se dezvoltă între Rusia și China, vor contribui și la dezvoltarea vieții Bisericii Ortodoxe Autonome a Chinei. Noi ne rugăm pentru ca din nou în bisericile din China să fie oficiate servicii divine de către slujitorii bisericii și să se întărească credința ortodoxă în viața marelui popor, care este vecinul nostru și cu care actualmente avem cele mai bune relații.

Au fost alte multe evenimente, inclusiv evenimente din cele mai dificile. Trebuie să ne amintim de calamitatea care s-a prăbușit asupra Extremului Orient, de oamenii care au luptat cu mult curaj cu stihia, de acel ajutor, pe care poporul nostru l-a acordat fraților și surorilor sale, care erau în scârbire de pe urma acestei calamități grele. Această nenorocire a emoționat inimile multor oameni și i-a orientat pe calea săvârșirii de fapte bune.

Noi nu putem să nu ne amintim de cele mai triste evenimente, legate de finele anului ce pleacă – sunt actele teroriste în Piatigorsk și Volgograd. Voința cea rea a oamenilor a luat viețile unor persoane nevinovate. Noi înțelegem că totul ce se înfăptuiește este orientat spre a dezorienta poporul nostru, spre a-l speria, a-l face incapabil de acțiuni de solidaritate. Noi înțelegem că împotriva țării noastre, a poporului nostru se duce, într-un anumit sens, un război nedeclarat. Acea putere și acea energie, care se aplică azi pentru săvârșirea delictelor, mărturisește despre faptul că nu sunt evenimente separate, nelegate între ele, dar există un oarecare plan.

Noi credem că acest plan nu va fi realizat în viață. Anumite forțe atentează la țara noastră, la poporul care se află sub Acoperământul Maicii Domnului. Noi am trecut în istoria noastră prin încercări și mai strașnice – și lupte fratricide, și războaie distrugătoare; iar o pildă de eroism al poporului nostru este acel oraș, în care s-au săvârșit ultimele două acte de terorism.

Noi ne amintim de tot ce s-a întâmplat cu noi. Noi nu putem trece sub tăcere, bineînțeles, și evenimentele recente din Ucraina. Credem și sperăm că totul ce se întâmplă azi în această țară–soră, care este o parte a moștenirii Rusiei istorice, nu va clătina unitatea noastră duhovnicească comună, nu va deveni o provocare, care ar nimici unitatea Bisericii noastre. Noi credem și sperăm că relațiile frățești ale rușilor și ucrainenilor se vor desăvârși, se vor dezvolta și roadele acestor relații va fi prosperarea vieții ambelor țări.

În fața noastră este un viitor necunoscut. Savanții încearcă să prognozeze dezvoltarea evenimentelor, futurologii descriu viitorul îndepărtat, dar nimeni nu știe cu adevărat cum va fi, deoarece Domnul este Domnul istoriei, în mâna Lui este acest proces istoric, ai cărui copărtași sunt oamenii în totalitatea lor și fiecare dintre noi. Știm cu exactitate că viață este acolo, unde este Dumnezeu. Știm cu exactitate că moarte este acolo, unde nu este Dumnezeul. De aceea, pentru a avea speranță în viitor, noi trebuie să ne bizuim, în primul rând, pe legea lui Dumnezeu, care este mai presus decât orice legi omenești, să supunem legile omenești acestei legi morale a lui Dumnezeu, să viețuim în conformitate cu ea, să ne transformăm mintea și inima noastră. Iată abia atunci vom avea o perspectivă clară, pașnică și prosperă a vieții, deoarece acolo unde este Dumnezeu, acolo este dragoste, acolo este pace, acolo este multă răbdare, acolo este milostenie, acolo se manifestă cele mai bune sentimente. Pentru ca aceste sentimente să devină sentimentele noastre, noi trebuie să ne aplecăm capetele în fața măreției lui Dumnezeu și în simplitatea inimii să acceptăm voința Lui și legea Lui.

Acum vom oficia un Te Deum. Bineînțeles, ne vom aminti de toți și de tot ce ne-a fost drag în anul trecut.

Și haideți să ne rugăm cu toți împreună în fața lui Dumnezeu în simplitatea inimii pentru anul ce vine al milei Domnului. Credem că Domnul va auzi rugăciunea noastră și va apleca mila Sa către Patria noastră, către întreaga Rusie istorică, către poporul nostru și către fiecare dintre noi. Fie ca mila Lui să se reverse asupra noastră a tuturor, întărindu-ne pe fiecare în parcurgerea pe calea vieții. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

%d blogeri au apreciat: