Predica Preafericitului Patriarh Chiril de sărbătoarea Naşterea Domnului la catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de sărbătoarea Naşterea Domnului la catedrala „Hristos Mântuitorul”

 

În noaptea din 6 spre 7 ianuarie 2013, de sărbătoarea Naşterea Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat în catedrala „Hristos Mântuitorul” serviciile divine la Naşterea Domnului – pavecerniţa mare, utrenia şi liturghia Dumnezeiască a sfântului Vasile cel Mare. După terminarea liturghiei Preafericitul Patriarh Chiril s-a adresat către păstoriţi cu o predică.

Dragi stăpâni şi părinţi, fraţi şi surori, vă felicit pe toţi din inimă cu ocazia marii, mântuitoarei şi luminoasei sărbători a Naşterii lui Hristos! Această sărbătoare ne uneşte cu cel mai important eveniment în istorie – cu naşterea în Bethlehem a Fiului lui Dumnezeu şi a Fiului Omului – a Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii.

Doar un singur cuvânt, „Mântuitorul”, ne deschide taina naşterii Lui, a venirii în lume, a scopului slujirii Sale. Mântuirea este ceea la ce visează orice persoană în diferite circumstanţe de viaţă. De obicei, noi vorbim de mântuire, când este vorba de viaţă şi de moarte. Dar cât de des noi avem nevoie de soluţionarea conflictelor, de depăşirea dificultăţilor, de biruinţă asupra maladiilor! Cât de des avem nevoie de faptul ca să ne aducem contribuţia în schimbarea spre mai bine a vieţii în familia noastră sau în societate, sau în sânul poporului. Noi, de obicei, nu utilizăm cuvântul „mântuire”, dar anume acest cuvânt acoperă toate speranţele adevărate ale oricărui om.

Domnul a venit ca să ne mântuiască. Şi cea mai mare şi mai importantă mântuire constă în faptul că El ne conferă puteri să biruim răul, iar prin urmare, să moştenim Împărăţia lui Dumnezeu. El ne mai dă, de asemenea, forţe să biruim orice neadevăr şi orice rău în viaţa noastră, deoarece dacă suntem cu El, harul Său, puterea Sa se răspândeşte asupra noastră şi atunci noi suntem capabili să biruim orice fel de circumstanţe deranjante, nedrepte, conflictuale din viaţa noastră.

Sărbătoarea Naşterea lui Hristos ne introduce în înţelegerea venirii în lume a Mântuitorului, a Domnului nostru Iisus Hristos, de aceea această sărbătoare, pe lângă toate câte o însoţesc – şi bucurie, şi veselie, în primul rând înnoieşte credinţa noastră, înnoieşte înţelegerea noastră a faptului ce înseamnă să fii creştin, ne ajută să înţelegem, să simţim mai bine, să punem aproape de inimă misiunea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos.

În această zi plină de bucurie a Naşterii lui Hristos aş vrea să vă doresc vouă tuturor, popoarelor Rusiei istorice, statului Rus, fiecărei familii, fiecărei persoane mila lui Dumnezeu, indiferent de faptul, dacă omul înţelege ce înseamnă mila lui Dumnezeu sau nu înţelege, o acceptă el sau nu o acceptă. Vă doresc din toată inima mila lui Dumnezeu, ca prin această milă să se schimbe inimile oamenilor, să se arate frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu, să ni se arate chipul lui Dumnezeu.

Vă felicit pe toţi cu ocazia sărbătorii mântuitoare a Naşterii lui Hristos! Amin.