Predica Preafericitului Patriarh Chiril de ziua Soborului Arhistratigului Mihail şi al altor Puteri cereşti fără de Trup, ţinută după încheierea liturghiei

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de ziua Soborului Arhistratigului Mihail şi al altor Puteri cereşti fără de Trup, ţinută după încheierea liturghiei

La 21 noiembrie 2012, de sărbătoarea Soborului Arhistratigului Mihail şi al altor Puteri cereşti fără de Trup, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril o oficiat Dumnezeiasca liturghie la catedrala „Sfântul Arhistratig Mihail” din Kremlin. După încheierea liturghiei Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Dragi părinţi, fraţi şi surori, maici egumene!

Vă felicit cordial cu ocazia sărbătorii sfântului Arhistratig al lui Dumnezeu Mihail şi a altor Puteri cereşti fără de Trup.

Este acea zi, când noi trebuie să ne gândim la acele puteri, care influenţează asupra omului şi asupra întregului univers. Dumnezeu nu a binevoit să ne deschidă nouă natura acestor puteri. Şi când omul se gândeşte la cele de sus, la lumea nevăzută, el, fără să vrea, transportă asupra acestei lumi experienţa sa, imaginile sale, cultura sa. Anume astfel au apărut în imaginaţia oamenilor îngerii, care sunt zugrăviţi în chip de tineri cu aripi. Aceasta este explicabil. Cum îi mai poţi zugrăvi, dacă îngerii sunt undeva acolo, în ceruri? Doar păsările ca să se ridice în cer trebuie să dea din aripi, înseamnă că şi îngerii au aripi. Sunt imagini omeneşti, pe înţelesul tuturor şi fiecare epocă, fiecare civilizaţie exprimă aceste fenomene văzute şi nevăzute pentru om în limba culturii sale.

Noi nu cunoaştem natura Puterilor cereşti fără de Trup, dar ştim cu exactitate că ele posedă raţiune şi voinţă. Cunoaştemб de asemeneaб că nu toate posedă voinţă bună. Sunt dintre acele care s-au contrapus pe sine lui Dumnezeu – în mod conştient şi liber – şi au devenit duşmanul lui Dumnezeu, satana, diavolul – ele fac parte, de asemenea, din acea lume cerească fără de trup.

În epistola de azi a apostolului Pavel către Evrei (Evr. 2:2-10) noi găsim cuvinte uimitoare, spuse despre lumea îngerilor. Dumnezeu a dat forţă acestor puteri asupra universului – nu asupra pământului, nu asupra oamenilor – asupra universului, asupra cosmosului. Ce semnifică această putere, noi nu vom afla până la urmă niciodată. Dar ce fel de energie colosală, ce forţă trebuie să posede aceste cete de îngeri, ca să exercite influenţă asupra întregului univers, asupra întregului cosmos şi asupra omului!

Pe măsură ce ştiinţa descoperă noi şi noi taine, i se extinde orizontul şi multe din cele care erau neînţelese cu desăvârşire, astăzi sunt explicate pe cale ştiinţifică. Însă, probabil, nici ştiinţa nu va ajunge la înţelegerea faptului, ce este această putere necunoscută, prezentă în cosmos, deşi multe din cele ce ne descoperă nouă ştiinţa, ne ajută şi nouă să ne apropiem de înţelegerea acestei puteri enorme energetice, revărsată în tot universul.

Acestei puteri i s-a dat o grijă deosebită pentru oameni. Dar de ce? Fiindcă, după cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-am auzit azi la liturghie, omul este micşorat cu puţin faţă de îngeri. Noi nu deţinem o astfel de forţă de influenţă asupra mediului ambiant, noi nu avem acea energie enormă, prin care ele influenţează asupra a tot ce le înconjoară. Dar precum aceste puteri, noi avem raţiune şi libera voinţă, pe care le putem orienta sau către bine, sau către rău.

Din tradiţia Bisericii noi ştim că anume îngerii Puterii întâmpină sufletul omului după moartea trupului omenesc. În rugăciunea citită adineaori în faţa icoanei Arhanghelului Mihail, noi l-am rugat pentru faptul ca el cu Puterile îngereşti să ne întâmpine pe noi după moarte, să ne susţină, se prea poate, în acea luptă pe care puterile întunericului, puterile iadului sunt gata să le prăbuşească asupra sufletului nostru neapărat după moartea trupului. Din cuvântul lui Dumnezeu noi ştim că Arhanghelul Mihail se arată în momentele deosebite, hotărâtoare ale istoriei omenirii. Nu înzadar el este venerat inclusiv de ostaşi, deoarece mijlocirea lui în istoria omenirii întotdeauna era orientată spre afirmarea păcii şi a adevărului.

Noi ştim, de asemenea, că asupra fiecărui om influenţează aceste puteri – noi le numim îngeri-păzitori. Dar noi ştim că există şi înger-ispititor. Şi o putere, şi alta, şi cea întunecată, şi cea luminoasă, influenţează asupra fiecărui om. Şi astăzi, când noi proslăvim aceste Puteri  şi energii Dumnezeieşti, supuse lui Dumnezeu, noi le rugăm să ne ajute în lupta noastră omenească cu răul. Noi credem că prin mila lui Dumnezeu şi pentru rugăciunile noastre, nedestoinice, Domnul pe fiecare din noi ne apără cu această energie pozitivă, cu aceşti îngeri buni, capabili să ne apere de cei mai straşnici ispititori şi de la cele mai pierzătoare influenţe ale energiei întunecate diavoleşti.

Astăzi este o zi deosebită, care ne introduce în tangenţă cu taina planului lui Dumnezeu despre această lume, în tangenţă cu o altă lume, ne ajută să înţelegem că există aceste puncte de tangenţă reale dintre existenţa noastră pământească, omenească, fizică cu o existenţă nevăzută, cu o altă lume. Acest fapt trebuie să confere fiecărui din noi un sentiment de protecţie, să ne  pătrundă gândul despre prezenţa în viaţa noastră a unui sprijin enorm, nevăzut pentru noi, dar real în viaţa noastră. Iată din ce cauză creştinii ortodocşi, de rând cu rugăciunea către Mântuitor, către Maica Domnului, îşi îndreaptă rugăciunile lor şi către sfinţii arhangheli şi îngeri, către duhurile cele nevăzute fără de trup, cărora Dumnezeu le-a dat grija, inclusiv, şi pentru fiecare dintre noi.

Pentru rugăciunile şi mijlocirea sfântului Arhanghel al lui Dumnezeu Mihail şi a tuturor Puterilor cereşti fără de Trup să păzească Domnul toată Rusia istorică, statul Rusia, poporul nostru, Biserica noastră, invincibilă  în faţa atacurilor duşmanului! Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii