Predica Preafericitului Patriarh Chiril după terminarea privegherii în catedrala „Hristos Mântuitorul” din or. Kaliningrad

Predica Preafericitului Patriarh Chiril după terminarea privegherii în catedrala „Hristos Mântuitorul” din or. Kaliningrad

.

La 22 decembrie 2012 seara, în ajunul duminicii a 29-a după Cincizecime, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat privegherea în catedrala „Hristos Mântuitorul” din or. Kaliningrad.

După terminarea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Pe voi pe toţi, dragi stăpâni, părinţi, fraţi, maici egumene, surori, vă felicit cordial cu ocazia acestei seri de duminică.

Inima mi se bucură să fiu din nou în catedrala noastră, de care este legată o bună parte din viaţa mea, precum şi de oraşul Kaliningrad. De fiecare dată când vizitez acest oraş, când mă întâlnesc cu clerul nostru, cu voi cu toţi, încerc un sentiment de bucurie, deoarece ţin bine minte cu ce a început totul, prin ce greutăţi am trecut, afirmând credinţa ortodoxă în această regiune vestică a Rusiei. Şi astăzi în faţa voastră se află sarcini, se prea poate, nu mai mici decât în acele vremuri dificile, când se formau primele parohii, când au apărut primii preoţi, când a început să fie înfăptuit primul contact al Bisericii cu societatea, cu lumea înconjurătoare.

Astăzi noi avem şi biserici, şi şcoli parohiale bisericeşti, şi cler instruit, şi tineret, şi copii. Cu toate acestea, este evident că Patria noastră ca şi întreaga lume a intrat într-o perioadă deosebită a zguduirilor culturale. A scăzut până la zero inerţia, creată de discompunerea statului ateu, când erau puternice căutările adevărului duhovnicesc, când oamenii cu miile se adresau către Hristos şi găseau mângâierea în calea aleasă de ei în viaţă. Astăzi conştiinţa unui mare număr de oameni este întunecată, deoarece mulţi s-au dovedit a fi incapabili să recepţioneze în mod critic acel torent de informaţie, care se prăbuşeşte asupra oamenilor, în special asupra tineretului şi, atraşi de patimi şi tentaţii, mulţi nu găsesc în sine puteri să-L vadă pe Hristos şi să meargă după El.

De aceea astăzi ca niciodată, se prea poate, noi trebuie să lucrăm cu o energie dublă. Clerul trebuie să ducă la păstoriţii lui cuvântul adevărului lui Hristos, să arate pildă a vieţii bune, a dragostei pentru aproapele. Parohiile noastre trebuie să se consolideze şi să devină cu adevărat comunităţi creştine, capabile să muncească împreună pentru Hristos, întărind credinţa ortodoxă în viaţa poporului. Ştiu că multe fapte bune se săvârşesc pe pământul nostru al Kaliningradului, dar aş vrea să vă chem pe toţi la încă mai multe trude întru slava lui Dumnezeu.

Istoria Patriei noastre în secolul al XX-lea a fost plină de evenimente tragice, însă noi am trecut prin toate aceste tragedii, încercări şi am păstrat credinţa. Mai există speranţa că şi în vremurile noastre viclene noi vom păstra credinţa, vom păstra acel dar preţios, fără de care viaţa omului îşi pierde sensul şi plinătatea.

Aş vrea din toată inima să doresc clerului nostru şi mirenilor – vouă tuturor, dragii mei, să păstraţi credinţa în inimi, să educaţi în credinţă pe copiii şi nepoţii voştri, să o transmiteţi apropiaţilor şi depărtaţilor, prin experienţa vieţii voastre să mărturisiţi despre faptul, cât este de mare bucuria comunicării cu Dumnezeu în rugăciune, în Tainele sfinte. Noi credem că prin eforturile noastre comune noi nu doar vom înălţa biserici făcute de mână, dar şi vom crea temple în sufletele oamenilor, întărindu-ne, în primul rând, pe noi înşine, convingerile noastre, opinia noastră asupra lumii înconjurătoare.

Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu, Acoperământul Preacinstitei Maicii Domnului, pentru rugăciunile sfinţilor lui Dumnezeu care au strălucit în ţara noastră, să ne păzească pe noi toţi pe calea mântuitoare a vieţii. Amin. Vă felicit cu ocazia sărbătorii!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

*

Sursa: http://www.patriarchia.ru