Preot Gheorghe Salagian: Predica la marele Praznic al ÎNĂLŢĂRII SFINTEI CRUCI

 Preot Gheorghe Salagian:

 Predica la marele Praznic al ÎNĂLŢĂRII SFINTEI CRUCI

 

“Căci cuvântul crucii nebunie este pentru cei ce pier; dar pentru noi cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (1 CORINTENI 1,18). 

Cea mai veche şi mai importantă dintre sărbătorile ortodoxe închinate cinstiri Sfintei Cruci este ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI (STAVROFANIA), la 14 septembrie, pe care, unii (liturgişti) o numără între praznicele împărăteşti. În această zi, sărbătorim de fapt amintirea a două evenimente deosebite din istoria lemnului Sfintei Cruci, şi anume:
-1. Aflarea Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul şi înălţarea ei solemnă în văzul poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului, în ziua de 14 septembrie 335;
-2. Aducerea sau întoarcerea Sfintei Cruci de la perşii păgâni, la anul 629, pe timpul împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu multă cinste în biserica Sfântului Mormânt (a Sfintei Cruci) din Ierusalim, după ce patriarhul Zaharia a înălţat-o în văzul credincioşilor, la 14 septembrie 630.

Istoricul aflării Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul este următorul: Dezgroparea Crucii originale a avut loc în anul 326 sau 327 şi se datorează stăruinţelor împărătesei Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, conform unei tradiţii pioase consemnate de mulţi istorici bisericeşti, cum ar fi: Eusebiu de Cezareea, Sfântul Chiril al Ierusalimului, Sfântul Ambrozie al Milanului, Fer. Ieronim, etc. Evreii au îngropat crucea Domnului, precum şi piroanele Lui, mormântul, etc. Acestea au rămas îngropate până în anul 327, în zilele marelui împărat Constantin, care a fost cel dintâi împărat creştin.

Acest împărat a primit religia cea adevărată, credinţa în Iisus Hristos printr-o minune dumnezeiască. El trebuia să intre în război cu Maxenţiu, împăratul Romei, care a avut mulţime de ostaşi bine înarmaţi, iar Constantin avea foarte puţini, din care cauză era întristat şi se înspăimânta cu gândul, neştiind cum să-l biruiască. Într-o zi, i s-a arătat pe cer chipul Sfintei Cruci, strălucind mai mult decât lumina soarelui şi pe acea cruce scria: “en touto nika – cu acest semn vei birui, sau prin acest semn vei învinge”, în limba latină: “in hoc signo vinces”.

Constantin când a văzut acest semn s-a veselit şi a prins curaj, a poruncit să se facă cruci, să le pună pe steaguri şi să pornească la război. Bătălia s-a dat la Podul Vulturului de lângă Roma în data de 28 octombrie 312. Constantin avea 20.000 de soldaţi, iar Maxenţiu 150.000 şi el devine împărat al Imperiului roman. Ajuns împărat, mama sa Elena porneşte o expediţie în Ţara Sfântă ca să găsească Sfânta Cruce. Ea a fost întâmpinată de episcopul Macarie al Ierusalimului. Acesta a făcut rugăciuni către Dumnezeu, ca să i se descopere locul unde a fost răstignit Mântuitorul, pe Golgota. În urma rugăciunilor s-a descoperit locul.

Conform celor relatate de istoricii bisericeşti, pe locul unde a fost îngropată Crucea Domnlului şi crucile celor doi tâlhari între care a fost răstignit Iisus, împăratul Adrian a zidit un templu păgân, pe care împărăteasa l-a dărâmat şi în urma săpăturilor arheologice, s-au găsit trei cruci: una a Domnului şi două a celor doi tâlhari. Au găsit şi piroanele cu care Iisus a fost pironit pe Cruce. Mare bucurie a avut Sfânta Elena când a găsit Sfânta Cruce, unde pe loc s-a şi produs o minune. Murise de curând în Ierusalim o fată de neam mare şi episcopul Macarie a atins Sfânta Cruce de ea, iar fata a înviat de îndată şi umbla sănătoasă, mulţumind lui Dumnezeu cu glas mare şi propovăduind puterea Sfintei Cruci. Dacă s-a răspândit vestea că s-a aflat Sfânta Cruce, s-au strâns pelerini din toate părţile ca s-o vadă.

În urma acestor evenimente Sfânta Cruce a fost înălţată în biserica Sfântului Mormânt în ziua de 14 septembrie 335. Despre al doilea eveniment, cel de la 14 septembrie, 630 am relatat înainte. Sfânta Cruce este instrumentul binecuvântat al mântuirii noastre. Obiect de tortură pentru evrei: “De va fi-ntru cineva păcat vrednic de moarte şi-l veţi osândi să moară spânzurat de copac, trupul său să nu rămână peste noapte pe copac, ci chiar în ziua aceea să-l îngropaţi, de vreme ce blestemat este de Dumnezeu tot cel spânzurat pe lemn; în felul acesta nu veţi pângări pământul pe care Domnul Dumnezeul tău, ţi-l dă să-l moşteneşti” (DEUTERONOM 21,22-23); “Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, devenind El blestem de dragul nostru, pentru că scris este: Blestemat este tot cel spânzurat pe lemn” (GALATENI 3,13), Crucea a fost sfinţită prin sângele dumnzeiesc scurs pe ea şi a devenit instrument de mântuire.

În ciuda tuturor afirmaţiilor sectare împotriva cinstirii Sfintei Cruci, Biserica Ortodoxă aduce următoarele argumente pentru cinstirea ei şi anume: -”Căci cuvântul crucii nebunie este pentru cei ce pier; dar pentru noi cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (1 CORINTENI 1,18); -”Dar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume” (GALATENI 6,14); -”Fiindcă mulţi – despre care v-am vorbit adeseori , iar acum o spun plângând – se poartă ca duşmani ai crucii lui Hristos. Sfârşitul lor este PIEIREA” (FILIPENI 3,18-19).

Să medităm adânc la cele relatate şi să ştim că fără CRUCE NU EXISTĂ MÂNTUIRE. AMIN!

BIBLIOGRAFIE:
-1. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ, EDIŢIE JUBILIARĂ A SFÂNTULUI SINOD; Tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa Prea Fericitului Părinte TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, VERSIUNE DIORTOSITĂ DUPĂ SEPTUAGINTA, REDACTATĂ ŞI ADNOTATĂ DE BARTOLOMEU VALERIU ANANIA, ARHIEPISCOPUL CLUJULUI; Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române; BUCUREŞTI – 2001;
-2. BRANIŞTE, Preot Prof. Dr. Ene – LITURGICA GENERALĂ CU NOŢIUNI DE ARTĂ BISERICEASCĂ ŞI ARHITECTURĂ ŞI PICTURĂ CREŞTINĂ – tipărită cu binecuvântare Prea Fericitului Părinte TEOCTIST – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; Ediţia a II-a revizuită şi completată; Editura Institului Biblic…; BUCUREŞTI 1993;
-3. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ – Manual pentru Institutele Teologice ale Bisericii Ortodoxe Române – vol. I (1-1054), ediţia a II-a, revăzută şi completată; Editura Institului Biblic…; BUCUREŞTI – 1975;
-4. IUGULESCU, Ierodiacon Visarion – PREDICI LA DUMINICILE ŞI SĂRBĂTORILE DE PESTE AN – Tipărite cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului.

de Preot Gheorghe Salagian

Sursa: Călăuză Ortodoxă