REÎNCARNAREA

Reîncarnarea

REÎNCARNAREA
INCOMPATIBILĂ CU CREDINȚA ORTODOXĂ

Ce cred adepții karmei și ai reîncarnării

Potrivit cu principiile religiilor orientale (mai ales hinduismul și budismul), ale ocultismului și, în general, ale «Noii Ere», după moartea trupească, sufletul intră în trupul altui om, animal și chiar plantă. Aceasta înseamnă cuvântul reîncarnare.

Noua viață va depinde, spun ei, de viețile anterioare pe care le-a trăit, care pot fi de ordinul miilor, potrivit celor spuse de adepții acestei teorii. Aceasta înseamnă cuvântul karma.

Această teorie presupune o revizuire a lui Dumnezeu, a omului și a lumii, teorie cu totul incompatibilă cu Creștinismul. Adică presupune că Dumnezeu nu este persoană, ci o „Supraconștiință impersonală”. Omul nu este nici persoană, nici creația lui Dumnezeu. Scopul omului este să se stingă ca o picătură în oceanul „supraconștiinței universale”. Lumea nu este creația lui Dumnezeu, ci se identifică cu Dumnezeu (un monism panteist extrem).

Acest punct de vedere despre reîncarnare nu este lege, așa cum vor să-l prezinte adepții lui, ci o convingere religioasă a lor nedovedită. Împreună cu răspândirea acestor teorii merge și mulțimea ofertelor corespunzătoare în spațiul parareligiei contemporane și al ereziilor. Este ascuns de către adepții acestei teorii faptul că este mult mai probabil (totdeauna potrivit cu convingerile lor) să se reîncarneze cineva în animal sau în existență demonică, decât în om.

Într-o carte hindusă de mare autoritate cum este „Legea lui Manu” se menționează o povestire alegorică: O broască țestoasă trăiește în adâncul mării și-și scoate capul la suprafață o dată la o sută de ani. În același timp un inel plutește la suprafața apei. „Pe cât este de nesigur să treacă capul broaștei prin inel, încă pe atâta de nesigur este să se reîncarneze o ființă după moartea ei într-un trup omenesc.”

De când?

Această înșelare este foarte veche. Ea a fost transmisă lumii antice prin oracolele vechi și prin „misterele” idolatre. Astăzi i se face propagandă prin mass media și este oferită mai ales prin guruism, adică prin toți acei dascăli, chipurile, luminați, care vin din Orientul Îndepărtat. Potrivit cu credința religioasă a karmei și a reîncarnării, sufletul se supune unui nesfârșit ciclu de nașteri și morți care se repetă ca o continuă tortură (samsara). Din această tortură făgăduiește guru că-l va elibera pe om, dacă discipolul său se va preda în întregime. Singurul mod, spun ei, de a ieși cineva din această continuă tortură este „să acționeze fără atașament”. O aparentă faptă bună, atunci când se face cu o implicare emoțional-ființială, are drept consecință acumularea de karma, în timp ce, chiar și o crimă, atunci când se face fără aceast atașament, cel care acționează nu acumulează karma.

Consecințe

Aceasta însă are drept consecință răsturnarea temeliilor pe care se bazează societatea noastră și toate celelalte societăți, care, chiar și într-o mai mică măsură,  se raportează la modul de viață propus de Creștinism. Aceasta înseamnă că, dacă va primi cineva această lege pseudoștiințifică, nu va putea cere responsabilitate de la nimeni pentru nimic, nici nu are sens să se nevoiască pentru ceva mai bun, de vreme ce pentru toate este de vină karma. În felul acesta dispar persoana, libertatea, responsabilitatea, dragostea. Victima, nu numai că nu trebuie să-l tragă la răspundere pe chinuitor, ci, dimpotrivă, trebuie să simtă că fără el „nu ar fi putut să-și îndeplinească karma sa”.

Așa cum s-a spus, nu exiztă o teorie mai convenabilă decât aceasta pentru orice elită socială a oricărei epoci.

Prin această prismă, lupta pentru libertate, dreptate socială, asistență socială, pentru orice îmbunătățire a condițiilor de viață nu are absolut nici un sens. Și nu numai aceasta, ci chiar este condamnată, deoarece îi împiedică pe oameni „să-și îndeplinească karma lor”.

Este foarte important să spunem că învățătura despre karma constituie acea bază teoretică pe care, sprijinindu-se guru, își ridică pretențiile pentru supunerea totală a discipolilor lui. Și aceasta pentru că omul, spun ei, nu poate singur să se elibereze, ci are nevoie de ajutor. Iar acest ajutor i-l poate da numai „omul-dumnezeu” guru.

Concepția că viața de acum este determinată de karma vieților anterioare, îl aruncă pe adeptul acestei teorii într-o disperată căutare prin „retrospectiva în viețile anterioare”, care se face de obicei prin hipnoză. Dar prin hipnoză, așa cum se practică în spațiul ocultist extins, omul își deschide în chip primejdios ușa sufletului său pentru lucrările demonice. În afară de aceasta, îi prezintă, de obicei, idei care au drept consecință completa subminare și răsturnare a relațiilor sale familiale și sociale. De pildă, că aceea care acum este femeia sau fiica sa, în viața anterioară a fost mama sau sora sa etc. Este limpede că aceste concepții pot distruge familii sau pot crea relații afară de fire.

Doctrina karmei și a reîncarnării face imposibilă crearea relațiilor interpersonale, care se sprijină pe unicitatea persoanei, de pildă în cadrul căsătoriei sau a vieții familiale.

Puncte slabe

1. Unul din punctele slabe a acestei doctrine este faptul că adepții ei sunt în imposibilitate de a justifica lipsa amintirilor din viețile anterioare. Dacă însă, așa cum spun ei, în această viață ne aflăm „ca să ne primim lecția și să evoluăm”, atunci cum se face că nu ne aducem aminte de faptele pentru care plătim? Cum vom fi învățați de ele de vreme ce nu ni le amintim? 

2. Adepții teoriei reîncarnării care în același timp – ca cei ce aparțin spațiului ocultist extins – sunt și discipolii spiritismului, adică ai credinței în comunicarea cu „lumea spiritelor”, cad într-o vădită contradicție. Și iată de ce:

Dacă este adevărat, așa cum cred ei, că în timp de 49 de zile sufletul mortului se reîncarnează, atunci cu care suflete ale celor morți comunică medium-urile (spiritiștii)?

Dacă este adevărată teoria reîncarnării, atunci teoria spiritismului este o minciună. Și invers. Desigur, noi știm că amândouă sunt minciuni.

3. Un alt argument din istorie și matematică. Faptul că populația pământului s-a înmulțit în ultimele două secole de la unul la șase miliarde de oameni, arată cât de mincinoasă este teoria despre karma și reîncarnare. Ce s-a întâmplat oare de s-a petrecut o astfel creștere explozivă? Unde au fost aceste suflete? Și de ce până atunci nu au luat trup omenesc?


Incompatibilă cu Credința Ortodoxă

Fără îndoială învățătura despre karma și reîncarnare este anticreștină. Sfântul Apostol Pavel o spune foarte clar: „Este rânduit oamenilor odată să moară, iar dupa aceea judecata.” (Evrei 9, 27).

Este cu totul fals ceea ce învață discipolii înșelării reîncarnării, adică faptul că, chipurile, reîncarnarea a constituit o învățătură și a Bisericii până în secolul al VI-lea. Însă Istoria Bisericească și scrierile patristice dezmint aceasta.

Argumentul ocultiștilor care susțin că, chipurile, Sfânta Scriptură învață despre reîncarnare, spunând că Sfântul Ioan Botezătorul este reîncarnarea lui Ilie, potrivit textului: „Ilie a și venit… Atunci au înțeles ucenicii că despre Ioan Botezătorul le-au zis lor.” (Matei 17, 12, 13), este naiv. Ei uită că,  potrivit teoriei lor, pentru a se putea înfăptui reîncarnarea trebuie să premeargă moartea. Dar Proorocul Ilie nu a murit.

Erminia textului evanghelic de mai sus este simplă: Arhanghelul Gavriil îi spune tatălui Cinstitului Înaintemergător: Ioan va veni „cu duhul și puterea lui Ilie”, adică va avea harisma profetică și îndrăznirea Proorocului Ilie.

Pe de altă parte, dacă Hristos ar fi primit reîncarnarea, nu ar fi înviat morți, ci s-ar fi limitat numai la a le mângâia rudele.

Dar ceea ce este mai semnificativ pentru noi creștinii este faptul că această rătăcire a reîncarnării amenință să anuleze întreaga Evanghelie a mântuirii în Hristos, adoptând mincinoasa (luciferica) „evanghelie a șarpelui”, adică învățătura auto-evoluției, auto-realizării și auto-mântuirii. Pentru adepții Noii Ere nu Dumnezeu este Cel care coboară la neputința omului, ci omul, prin reîncarnări, urcă și se face dumnezeu, numai cu propriile sale puteri. El care acceptă această teorie antihristică a reîncarnării, se scoate pe sine din cadrul Bisericii lui Hristos, deoarece:

1. Nu acceptă Simbolul Credinței în care mărturisim că Hristos a înviat din morți și-L așteptăm să vină la a Doua Sa Venire. În Simbolul Credinței mărturisim două Veniri ale lui Hristos și nu o mulțime de reîncarnări ale Sale, așa cum cred ocultiștii, care încearcă să distrugă unicitatea Persoanei lui Hristos și venirea Lui în lume ca Dumnezeu și Mântuitor. În Simbolul Credinței mai mărturisim că așteptăm și învierea noastră și învierea tuturor morților și nu nesfârșit ciclu de reîncarnări

2.  Neagă distincția dintre Creator și creatură.

3. Neagă Judecata viitoare.

4. Neagă unicitatea, libertatea și responsabilitatea persoanei umane, de vreme ce acolo toate funcționează în cadrul unei necesități oarbe.

5. Neagă dragostea. Cuvintele „a se bucura cu cei ce se bucură și a plânge cu cei ce plâng” (Romani 12, 15) sunt considerate de către adepții karmei și ai reîncarnării nu o virtute, ci o slăbiciune și alipire care te împiedică să auto-evoluezi. De asemenea, pentru noi trupul omenesc nu este închisoarea sufletului, ci biserică a Sfântului Duh, Care se află în noi. Viața nu este pedeapsă și osândă pentru faptele săvârșite, chipurile, în viețile anterioare, ci dar al lui Dumnezeu. Moartea nu este o eliberare, ci este „roada păcatului” și este îngăduită de Dumnezeu „pentru ca păcatul să nu devină fără de moarte”. (În timp ce pentru dascălii reîncarnării pedeapsă este viața, iar nu moartea).

În sfârșit, această înșelare, adică faptul că nu există nimeni care să ne ceară socoteală pentru faptele noastre, se dovedește a fi o minunată măiestrie a diavoului celui ucigaș de oameni pentru vânarea de adepți-victime.

Parareligia îi adoarme pe oameni, făgăduindu-le o mulțime infinită de posibilități, satisfacerea patimilor și nici o responsabilitate. Dar după moarte sufletul nu se poate pocăi. Evanghelia propovăduiește: „Acum este vreme bine-primită; acum este ziua mântuirii”. Acum, în această viață, se judecă viitorul nostru veșnic.

Sursa: PARAKATATHIKI, Martie – Aprilie  2002
Trad. Ierom. Ștefan N.

Sursa:http://www.impantokratoros.gr/68F4A99C.ro.aspx

10 comentarii la „REÎNCARNAREA

 1. Anton Ina

  Doamne miluieste!

  De unde cunoastem noi ca este viata dupa moarte?
  De acolo,ca DOMNUL HRISTOS INSUSI NE-A ARATAT ACEASTA,CU AL SAU CUVANT,CU A SA INVIERE,CU ALE SALE MULTE ARATARI DUPA MOARTEA SA.Filozofii care admit viata dupa moarte fac aceasta doar pe baza cugetarii lor,pe cand noi recunoastem ca EXISTA VIATA DUPA MOARTE PE BAZA TRAIRII,MAI ALES A TRAIRII ACELOR SFINTI CARORA STRAIN LE ERA SA ROSTEASCA VREO MINCIUNA,SI STRAIN CHIAR SI CUGETUL EI.
  Cand Sfantul Sisoe zacea pe patul de moarte,fata lui stralucea!
  Monahii,fratii si ucenicii lui,stateau in jurul lui,iar acesta privea alturea si spune:”Iata,Avva Antonie a sosit!”Iar dupe putina tacere a grait iar si a zis:”Iata,Sfintii Apostoli au sosit!”Apoi iar zice:”Iata Ingerii venit-au sa duca sufletul meu!”…fata lui stralucea mai tare ca soarele si toti cei care erau stransi acolo s-au inspaimantat.Atunci Avva Sisoe zice:”IATA,DOMNUL ESTE,PRIVITI-L!Iata EL ZICE:”ADUCETI-MI VASUL CEL DE MULT PRET AL PUSTIEI!”Zicand acestea Avva Sisoe si-a dat sufletul.Dar cat de multe sunt vederile acestea dinaintea mortii sfintilor,alesilor si dreptilor lui Dumnezeu!Iar marturiile lor sunt toate drepte(nu mincinoase,ca cele ale furatilor in ganduri muncite de dracii ce-i

 2. Anton Ina

  bantuie),dincolo de orice indoiala.

  (Acestea ne spune Vladica Nicolae Velimirovici,Sfantul si omul lui Dumnezeu,care a iubit si marturiisit dreapta credinta

 3. Daniel

  Buna ziua,

  Va multumesc mult ca ati abordat aceasta erezie, inclinam sa cred in reincarnare pentru ca nu imi pot gasi raspunsur la o intrebare, poate ma puteti ajuta dvs in acest sens. Daca nu exista reincarnare, inseamna ca avem o singura sansa la mantuirea sufletului, insa nu avem sanse egale, pentru ca unii se nasc bogati, altii saraci, unii se nasc ortodocsi, altii papistasi, unii traiesc 90 de ani altii 90 de secunde. Cum poate fi Dumnezeu drept daca ne da o singura sansa tuturor dar unora dintre noi ne face favoruri(consider un mare favor sa ma nasc intr-un popor drept-credincios ortodox si sa fiu botezat ortodox dar nu stiu ce am facut sa merit o asemenea onoare. Multumesc,
  Doamne ajuta
  Daniel

 4. Daniel

  Buna ziua,

  V-as ruga mult daca puteti sa adresati intrebarea mea unor teologi, caut raspunsul de mult, iar articolul dvs a fost ocazia perfecta.
  Va multumesc,
  Daniel

 5. Daniel

  Dragi teologi,
  Astept cu mare interes raspunsul dvs la intrebarea mea.
  Multumesc,
  Daniel

 6. Aetos33

  Frate Daniel, Dumnezeu nu S-a lăsat şi nu se lasă nemărturisit nimănui niciodată de pe faţa acestui pământ şi nu nedreptăţeşte pe nimeni. În iubirea absolută nu există nedreptate. Cât timp omul este onest şi consecvent în dorinţa izbăvirii de rătăcire, el se poate bucura de izbăvirea de moartea cea veşnică şi comuniunea cu Sfânta Treime – dacă n-a cunoscut Ortodoxia, trăind înainte de Hristos sau într-o lume în care efectiv nu a ajuns raza Evangheliei dreptăţii -, respectând legea înnăscută a conştiinţei morale, respectiv devenind receptiv Revelaţiei naturale.
  Aşa cum Botezul e un dar – un dar căutat, dorit şi cerut-, un dar universal este şi legea conştiinţei morale, în virtutea căreia poţi ajunge şi la Botez.
  Sf. Grigorie de Nyssa spune că Dumnezeu va judeca lumea după patru legi, ne-nedrptăţind pe nimeni:
  1. legea Revelaţiei naturale sau a zidirilor (pe păgânii şi pe cei care n-au beneficiat de propovăduirea „Evangheliei dreptăţii”)
  2. legea conştiinţei morale (pe păgâni şi pe cei care n-au beneficiat de propovăduirea „Evangheliei dreptăţii”)
  3. legea lui Moise (pe evrei)
  4. legea „Evangheliei dreptăţii”

  Nu există om fără cel puţin atâtea şanse de mântuire câte minute conştiente trăieşte.
  Teoria meritelor nu-şi găseşte locul în teologia Ortodoxiei, ci doar la Vatican.

 7. Daniel

  Multumesc pentru raspuns insa sincer nu ma multumeste cu nimic. Permiteti-mi sa fiu in dezacord cu Sf. Grigorie de Nissa, un Dumnezeu drept si nepartinitor nu ne poate judeca dupa legi diferite. Ce merit am eu sa castig raiul doar pentru ca m-am nascut in casa unui preot, ca am fost botezat si impartasit, ca nu mi-a lipsit nimic in viata, am facut teologia, am ajuns preot, m-am impartasit in fiecare Duminica cu Trupul si Sangele Mantuitorului. Nimic nu parea ca ma va face sa ma trezesc pana cand fost chemat la o inmormantare a unui prunc. Nu am putut sa ii privesc pe parinti inochi, simteam intrebarea lor: DE CE? De ce Dumnezeul cel drept si iubitor le-a pus o asemenea suferinta in viata lor? De ce acel prunc a murit atat de prematur? Am mai fost la alte inmormantari, am privit durerea familiei, si atunci puteam spune ca pruncul merge in Rai si ca asa a fost Voia Domnului. Intrebarea DE CE era acolo pe toti peretii dar am preferat sa nu o vad. M-am prefacut ca nu exista. Am ajuns batran si m-am pensionat medical dar adevarul este ca nu mai puteam sluji, inima mea trebuia sa afle raspunsul la acel DE CE. Nu am gasit raspunsul nici acum, nu inteleg de ce am fost privilegiat la o viata calda si fara griji. Cum voi sta in Rai ascultand vocile celor care se vor chinui in Iad pentru ca nu au avut nici o sansa sa auda de Hristos? De ce a mai creat Dumnezeu acele suflete nenorocite care isi duc viata mizera pe Pamant, doar ca sa aiba ce sa arda in Iad? Daca nu suntem aici pentru incercari si pentru merite, atunci pentru ce suntem? Iertati-mi tulburarea inimii mele, dar nu am discutat cu nimeni acest subiect de multi ani. Domnul sa ne lumineze inimile si mintile!

  1. Daniel

   Va rog sa ma iertati pentru lasitatea mea in ascunderea identitatii mele, numele meu nu este Daniel, adresa de email nu este reala, intrebarea ramane reala.

 8. Ioan

  Tot Sf Grigorie de Nyssa trateaza si despre pruncii morti prematur: http://www.crestinortodox.ro/morala/despre-pruncii-morti-prematur-70864.html
  Intrebarea „De ce?” este bine a fi pusa atat timp cat se cauta un raspuns. Nu trebuie pusa retoric ca altfel l-am judeca pe Dumnezeu.
  Dumnezeu este a toate stiutor, spre deosebire de noi care stim in parte, si poate alege cel mai bine ce „rau sa faca” pentru a rezulta in final un bine mai mare.
  El stie ce vom face inca inainte de a ne naste si poate pune mai bine in cumpana o viata mai scurta pentru a ajunge in rai cu o viata lunga, petrecuta rau. Dumnezeu e drept si bun, iar ceea ce pare a fi la prima vedere un lucru rau (moartea unui copil fara vina) poate fi si un lucru bun prin consecintele pe care le are (de exemplu indreptarea parintilor prin suferinta avuta, sau pregatirea unei rasplati mai mari prin rabdarea lor in necazuri).
  Dumnezeu permite raul si pentru ca noi sa alegem a crede in el fara a fi constransi de evidenta prezentei Lui intr-o lume in care raul lipseste. Deci Dumnezeu permite raul pentru ca noi sa avem liberul arbitru, libertatea de-a alege. Doar Imparatia Cerurilor va fi locul in care va lipsi raul prin prezenta deplina a lui Dumnezeu (de altfel raul nici nu exista – exista doar Dumnezeu, raul fiind lipsa Lui, iar diavolul inger lipsit de El si existent prin El). Cei ce vor fi alesi a fi cetateni ai Raiului sunt cei care au ales ei insisi sa urmeze calea grea a rastignirii, neconstransi de evidenta rasplatei.
  Trebuie sa punem intrebarea „De ce?” si sa cautam raspunsul, sa manifestam vointa ca vrem sa-l aflam pe Dumnezeu (sa credem si sa cercetam). Cand pornim pe un astfel de drum (al reintoarcerii fiului risipitor Luca 15:11-32) Dumnezeu inca de departe vazandu-ne ne vine inainte si ne ajuta sa inaintam spre El (dai vointa iei putere).
  Deci este foarte important zbuciumul nostru spre a-L afla. In acelasi sens este si lupta lui Isaac cu Dumnezeu (Facere 32:24-32) cat si versetele din Apocalipsa (3:15-16) cu privire la cei caldicei.
  Dupa caderea lui Adam gandul nostru s-a indreptat spre cele materiale, la din ce sa facem caramizile Turnului Babel. Impartirea limbilor, razboaiele si multitudinea de religii aparute au fost consencinta instrainarii de Dumnezeu. Hristos in schimb s-a intrupat ca sa fie din nou „o turma si un pastor” (Ioan 10:16). Noi ne-am dezbinat, iar Dumnezeu cauta sa ne reuneasca.
  Nu el este vinovat ca noi ne nastem crestini iar altii budisti.
  Faptul ca ne-am nascut crestini nu este ceva de laudat (lauda e a stramosilor nostri). Pe noi ne lauda silinta de care am dat dovada in a-L gasi, in a avea „credinta lui Dumnezeu” (Marcu 11:22) si a o pastra, constienti de acest lucru.
  Pe cei din alte religii, la fel, ii lauda silinta lor dupa Dumnezeu raportata la constiinta, zidire sau (daca sunt evrei) la Legea lui Moise, daruri ale lui Dumnezeu ca sa nu rupa nici cu ei legatura.
  Intrebarea dvstra unde este dreptatea in a te naste crestin iar altii necrestini isi are raspunsul in rasplata pentru aceasta silinta.
  Nu vom gasi dreptatea deplina aici, in aceasta lume ci „asteptam invierea mortilor si viata veacului ce va sa fie” (Crez). Atunci vom vedea de ce s-au intamplat lucrurile parute a fi rele. Tot atunci se va face dreptate dupa silinta de care am dat dovada. Astfel unul necrestin care a trecut la crestinism prin silinta lui si ajutorul lui Dumnezeu mai multa rasplata va avea decat unul crestin care nu s-a silit sa inteleaga de ce-i crestin.
  Dumnezeu va tine cont de imprejurarea in care ne-am silit: unuia cu sanse mai mici sa devina „carbune aprins” ii va da rasplata mai mare daca o va face, iar daca nu, il va rasplati dupa celelalte legi enuntate de Sf Grigorie Teologul.

  Revenind la subiect… credinta in reincarnare, prin forma sa panteista, ca Dumnezeu e in toate si ca toti suntem unul si astfel egali unul altuia, ispiteste pe multi iubitori de dreptate (ceva de genul „eh lasa, ca pruncul s-a reincarnat in altceva si asa urmeaza si noi sa ne reincarnam”). La fel, iesirea din lantul reincarnarilor promite atingerea unei stari in care nu exista diferente si de aici si dreptatea absoluta.
  Dar dreptatea propusa este a unei „Supraconstiinte impersonale”, adica o dreptate ce vine mecanic, lipsita de rationament. Trebuie sa renunti la a mai fi tu, o persoana si la tot ce te evidentiaza ca individ, sa te dezintegrezi in marele „Eu”.
  In mod contrar, crestinismul spune ca Dumnezeu este personal (unul in trei persoane) si nu numai ca respecta persoana umana ci mai mult: o si iubeste.
  Dumnezeu este drept dar din cauza ca am cazut din comuniunea cu El nu mai putem vedea acest lucru si putem cadea usor prada ispitelor.

Comentariile sunt închise.