Rugăciune pentru părintele duhovnicesc către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Rugăciune pentru părintele duhovnicesc către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Stăpâna mea, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, Împărăteasa cerului şi a pământului, ascultă strigătul sufletului meu şi primeşte rugăciunea mea cea păcătoasă, o, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, pentru părintele meu duhovnicesc, robul tău cel smerit (N).

Fii lui călăuzitoare, însoţeşte-l în toată vremea şi apără-l împreună cu sfinţii îngeri, dă-i putere atunci când este treaz, apără-l atunci când doarme, mângâie-l când plânge, întăreşte-l când este deznădăjduit, izbăveşte-l de necazuri, slobozeşte-l de clevetiri, când este în neputinţă ridică-l, biruieşte demonii ce luptă împotriva lui, iar atunci când este în primejdie de moarte ajută-l.

În fiecare zi arată-l a fi înfricoşător pentru vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, pentru ca ei să cunoască că el este robul tău, Maică a Domnului, care ai născut pe Dumnezeu şi Împăratul, Căruia se cuvine cinste şi închinăciune în vecii vecilor.

Maică a Domnului, înmoaie inimile oamenilor care se scoală cu răutate asupra lui.

Tu vezi greutăţile şi nevoile părintelui meu, căci necazurile lui, numai ţie uneia îţi sunt cunoscute. Tu ştii toate tainele sufletului. Priveşte cu milostivire la el din ceruri, uşurează-i suferinţele, acoperă-l cu acoperământul tău, cercetează-l cu milostivirea ta cerească, binecuvintează-i faptele şi dăruieşte-i ajutor nevăzut şi, cu sfintele lui rugăciuni, dăruieşte-mi smerenie, învinuire de sine, răbdare, întreagă înţelepciune, tăcere şi acoperă-mă de toate năpastele şi de vrăşmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi.

Sursa:Îndrumar de spovedanie, Părintele Ambrozie