Rusaliile la Patriarhie

Rusaliile la Patriarhie

 

Creștinii ortodocși sărbătoresc, astăzi, 23 iunie 2013. Pogorârea Duhului Sfânt, sărbătoare cunoscută și sub numele de Rusalii. Istoria Bisericii consemnează sărbătoarea ca fiind momentul Pogorârii Sfântului Duh, în chip de limbi de foc peste Apostoli, aşa cum se arată în Faptele Apostolilor capitolul 2, versetele 1 la 4.

Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București a fost oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși.

După citirea Pericopei Evanghelice de la Sfântul Evanghelist Ioan (n.r.: Ioan 7, 37-53; 8, 12), Patriarhul României a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat înțelesurile duhovnicești ce reies din pericopa evanghelică: „Atât Apostolul cât şi Evanghelia de astăzi ne arată lucrarea Duhului Sfânt pe care Mântuitorul Iisus Hristos Îl trimite împreună cu Dumnezeu Tatăl peste Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli. În Evanghelie Mântuitorul ne arată că cel care crede în El va primi un dar deosebit şi anume, din pântecele lui vor curge spre Ceruri râuri de apă vie. Aceasta înseamnă, aşa cum spune Evanghelia, prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt în omul credincios. Duhul Sfânt vine în lume prin umanitatea sfinţită, îndumnezeită şi preaslăvită a lui Hristos care se află în Preasfânta Treime”.

De asemenea, Preafericirea Sa le-a vorbit celor peste 500 de credincioși prezenți şi despre scopul trimiterii Duhului Sfânt în lume: „Această venire a Duhului Sfânt are ca scop sfinţirea ucenicilor ca ei să poată să înceapă propovăduirea în Ierusalim şi apoi la neamuri în toată lumea. Limbile de foc sunt simbol al lucrării Duhului Sfânt care inspiră pe ucenici. Ei nu vorbesc pe baza înţelepciunii omeneşti, ci ei transmit prin viu grai sau prin scris gândirea şi lucrarea lui Dumnezeu. Limbile de foc sunt limbile dumnezeieşti, sunt limbile prin care se transmite Dumnezeu Cuvântul arătat în Sfintele Scripturi şi mai ales în Evanghelia lui Hristos. Limbile de foc nu sunt limbi care transmit înţelepciune omenească, pământească, ci faptul că focul acesta vine din Ceruri arată învăţătura dumnezeiască, cerească, veşnică a Sfinţilor Apostoli”.

Ziua de astăzi reprezintă constituirea Bisericii întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos și repunerea omului pe calea sfințeniei. Întemeierea Bisericii s-a făcut în etape. A început cu Întruparea Mântuitorului și s-a finalizat cu Pogorârea Duhului Sfânt, a mai explicat Patriarhul României: „Biserica are ca temelie şi cap pe Hristos, Dumnezeu Omul care uneşte într-o singură persoană viaţa divină şi viaţa umană. El Pregăteşte pe ucenici ca fiind conducătorii Bisericii şi-i sfinţeşte în mai multe momente, dar deplina sfinţire a ucenicilor este Pogorârea Sfântului Duh peste ei. Sfântul Simeon Tesaloniceanul spune că i-a hirotonit diaconi când i-a chemat la slujire, i-a hirotonit preoţi când le-a zis ‘Luaţi Duh Sfânt: cărora le veţi ierta păcatele vor fi iertate’ şi acum îi hirotoneşte episcopi în înţelesul de plinătatea harului prin Pogorârea Duhului Sfânt la Rusalii. Ceea ce însă se afla viaţa divino-umană într-o singură persoană se extinde acum prin lucrarea Duhului Sfânt în mai multe persoană într-o Biserică. Deci, Hristos este Capul Bisericii, iar Biserica, Trupul Lui formată din toate persoanele care cred în Hristos, sunt botezate în numele Preasfintei Treimi şi au o viaţă duhovnicească primită de la Duhul Sfânt în care ei cresc duhovniceşte”.

 

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat în Catedrala Patriarhală şi o slujbă specială, numită Vecernia Rusaliilor, în cadrul căreia au fost rostite șapte rugăciuni, dintre care patru cu voce tare şi trei în taină şi au fost binecuvântate frunzele de nuc care amintesc simbolic de limbile ca de foc prin care s-a arătat harul Duhului Sfânt lucrător în ucenicii lui Hristos, trimişi de El să binevestească Evanghelia Sa în limbi diferite, adică popoare diferite, până la marginile pământului, începând de la Ierusalim.

Aceasta este cea de-a treia Vecernie specială care se oficiază în cursul anului bisericesc. Celelalte două se săvârşesc în Vinerea Mare, atunci când se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf, şi în Duminica Sfintelor Paşti, la prânz, fiind numită, după tradiţie, şi „A doua Înviere”.

La final, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a dăruit credincioşilor iconiţe reprezentând Sărbătoarea Pogorârea Duhului Sfânt.

 

Sursa: BASILICA.ro