Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril al Rusiei: Dea Dumnezeu ca Europa contemporană să nu distrugă legătura cu sfântul Constantin şi cauza vieţii sale

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril al Rusiei: Dea Dumnezeu ca Europa contemporană să nu distrugă legătura cu sfântul Constantin şi cauza vieţii sale

 

La 6 octombrie 2013, după Dumnezeiasca liturghie oficiată în oraşul sârb Niş a avut loc o recepţie solemnă, dedicată aniversării a 1700 de ani de la editarea de către sfântul întocmai cu apostolii Constantin a Edictului de la Milano. La solemnităţile, care au trecut în sala de recepţii Cristal, au participat Întâistătătorii şi membrii delegaţiei Bisericilor Ortodoxe Locale, activişti de stat şi obşteşti, reprezentanţi ai corpului diplomatic.

În alocuţiunea din cadrul recepţiei, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, adresându-se către cei prezenţi, a subliniat: „Evenimentul pe care îl sărbătorim azi, are o importanţă enormă pentru întreaga lume creştină. El ne aduce la personalitatea lui Constantin, un mare împărat al Romei, şi la oraşul Niş, unde s-a născut”.

Adresându-se către Întâistătătorul Bisericii Sârbe, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a continuat: „Sanctitatea Voastră în calitate de arhipăstor timp de o lungă perioadă v-aţi învrednicit să fiţi păstrătorul acestor locuri, sfinţite de amintirea marelui întocmai cu apostolii Împărat Constantin”.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a amintit că Edictul de la Milano a încheiat perioada de trei sute de ani de prigoane asupra creştinilor şi a determinat începerea unei noi epoci în relaţiile dintre Biserică şi stat, iar împăratul Constantin a devenit primul din rândul domnitorilor evlavioşi, care a avut grijă de inocularea credinţei creştine. „Printre aceşti domnitori a fost şi marele cneaz Vladimir al Kievului, care a creştinat Rusia, a invitat pe pământul rus misionari din Biserica de Constantinopol, a săvârşit marea nevoinţă a creştinării poporului, a continuat Întâistătătorul Bisericii Ruse. Şi când noi împreună cu Întâistătătorii şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe Locale am sărbătorit în acest an la Moscova, Kiev şi Minsk aniversarea a 1025 de ani de la acest eveniment, nu o singură dată în faţa ochilor mei apărea chipul sfântului întocmai cu apostolii Constantin”.

Cuvintele despre Cinstita şi Dătătoarea de Viaţă Cruce „Ai biruit!”, adresate cândva către sfântul Constantin, sunt adresate actualmente către toţi creştinii, care locuiesc în toată lumea, către întreaga Biserică Ortodoxă, este convins Sanctitatea Sa. „Noi trăim într-o epocă a ateismului militant. El provine din ideile filozofice ale liberalismului, însă schimonoseşte aceste idei şi încearcă să-i facă pe oameni să renunţe la Crucea lui Hristos, la credinţă pe care o simbolizează, care a fost pusă cândva la temelia marii civilizaţii europene. Aceste forţe atentează la atenuarea dorinţei aflate în oameni către Împărăţia Cerurilor, pregătită lor de Tatăl Ceresc şi prin orice posibilităţi încearcă să-i întoarcă de la principiile moralităţii creştine”.

Sanctitatea Sa a subliniat importanţa sărbătoririi aniversării a 1700 de ani de la editarea Edictului de la Milano pentru a mărturisi lumii despre civilizaţia care, bazându-se pe valorile creştine, a format cultura şi toate celelalte realizări ale Europei contemporane.

„Solemnitatea de azi a devenit pentru toate Bisericile Ortodoxe Locale un motiv de a simţi responsabilitatea noastră pentru destinele credinţei creştine în lumea contemporană”, a constatat Sanctitatea Sa Stăpânul. Dumnealui a amintit că marea tradiţie, care a fost fondată cu 1700 de ani în urmă, uneşte culturile creştină şi laică, ea a format o sinteză mare culturală, în conformitate cu care până în zilele noastre vieţuiesc popoarele europene. „Dea Dumnezeu ca Europa contemporană niciodată să nu distrugă legătura sa cu sfântul Constantin şi cu întreaga cauză a vieţii sale”, a spus Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

Vorbind despre situaţia creştinilor în diverse regiuni ale lumii, Sanctitatea Sa Stăpânul de asemenea a amintit că în zilele noastre ameninţarea distrugerii planează asupra credincioşilor întru Hristos în Orientul Apropiat – în acele locuri, de care avea grijă împăratul Constantin, în special maica lui cuvioasă împărăteasa Elena şi încotro sunt orientate cele mai bune gânduri ale creştinilor din toate perioadele istoriei europene.

Mulţumindu-i Sanctităţii Sale Patriarhului Serbiei Irinei pentru organizarea solemnităţilor în cinstea datei memorabile, Sanctitatea Sa a spus: „Fie ca pe Sanctitatea Voastră şi pe confraţii-arhipăstori ai Sfintei Biserici Sârbe, în trudele voastre întru fortificarea şi răspândirea Ortodoxiei, întotdeauna să vă însoţească rugăciunile sfântului întocmai cu apostolii Constantin, care s-a născut aici, în acest oraş istoric”.

Întâistătătorul Bisericii Ruse i-a înmânat Sanctităţii Sale Patriarhului Irinei un dar memorabil – un album de fotografii, dedicat aniversării a 1025 de ani de la Creştinarea Rusiei. Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a dăruit episcopului de Nişa Ioan o medalie memorabilă, emisă în cinstea întronării sale în treaptă de Patriarh.

Serviciul de comunicare DREB/Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii