Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Sărbătorind aniversarea a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei, noi facem o legătură peste timpuri

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Sărbătorind aniversarea a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei, noi facem o legătură peste timpuri

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Sărbătorind aniversarea a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei, noi facem o legătură peste timpuri

În încheierea solemnităților prilejuite de aniversarea a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei, la Minsk a avut loc o agapă festivă la care au participat Întâistătătorii și reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Locale, ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse din diferite țări, înalți reprezentanți ai puterii de stat, activiști obștești.

Cu un cuvânt de salut către cei prezenți s-a adresat exarhul Patriarhal în întregii Belarusii mitropolitul de Minsk și Sluțk Filaret.

Despre importanța acestei anivesări pline de semnificație, care a fost sărbătorită cu participarea Oblăduitorilor și ierarhilor Bisericilor Ortodoxe sosiți din diferite colțuri ale lumii, despre legăturile spirituale dintre popoarele cârmuite de ele, a vorbit în alocuțiunea sa Preafericitul Mitropolit al Varșoviei și al întregi Polonii Sava.

Înalții oaspeți ai Belarusiei au fost, de asemenea, salutați de vicepremierul Guvernului țării A.A. Tozik.

În cuvântarea sa Preafericitul Arhiepiscop al Noii Justiniane și al întregului Cipru Hrisostom II a adus mulțumiri Bisericii Ruse, poporului și puterii din cele trei țări în care s-a desfășurat sărbătorirea – Rusia, Ucraina Belarusi, remarcând: „Voi, în adevăratul înțeles al cuvântului, ne-ați captivat pe noi cu dragostea voastră”. Preafericitul Stăpân a urat Bisericii Ortodoxe Ruse să propășească întru voia lui Dumnezeu în continuare, pentru mulți ani și secole.

Preafericitul Patriarh al Alexandriei Teodor a adresat salutul său deosebit Sanctității Sale Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii Chiril, spunând: „Dumneavoastră iubiți pe Dumnezeu, poporul, Biserica. Domnul vă va dărui Dumneavoastră și Patriarhatului Dumneavoastră daruri bogate”.

În numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse către Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat mitropolitul de Krutitsy și Kolomna Iuvenalii, care a subliniat faptul că sărbătorirea aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei a oferit nu doar o mărturie a unității Bisericii Ortodoxe Ecumenice, ci a adus și o profundă bucurie poporului lui Dumnezeu. „Cred că nu doar eu, ci mulți au văzut cum sclipeau ochii bătrânilor și copiilor, când ei vedeau sărbătoarea, când își întindeau mâinile ca să se atingă de veșmintele Sanctității Sale Patriarhului Chiril”, a spus ierarhul. „Sanctitatea Voastră! Dați-mi voie din partea turmei întregii Rusii, a clericilor, a monahilor și monahiilor, a fraților-arhierei și din partea Sinodului nostru să vă mulțumesc Dumneavoastră pentru că ne-ați condus în aceste zile din bucurie în bucurie, și fie ca Domnul să Vă dea bucurie necontenită și aici, pe pământ, și în Împărăția Cerului”.

La agapa solemnă, de asemenea, a luat cuvântul Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Belarusi A.A. Surikov. În numele Președintelui Rusiei el i-a înmânat mitropolitului de Minsk și Sluțk Filaret disticția de stat – ordinul Alexandru Nevski.

În încheierea acțiunii a luat cuvântul Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril.

Sanctitatea Sa s-a referit la evenimentul, al cărei a 1025-a aniversare se sărbătorește în aceste zile, amintind despre verticala istorică, despre legătura vremurilor a cărei păstrătoare este în mare parte Biserica, fiindcă „în ea nu există morți, în ea toți sunt vii”.

„Atingerea de trecut are pentru omul contemporan o importanță foarte mare”, a subliniat Stăpânul. „Însă nu doar legătura vremurilor s-a concentrat în această sărbătoare. În acelaș timp, „pe orizontală” noi am simțit fortificarea bunelor noastre relații frățești. Această orizontală se extinde peste toată Rusia istorică și cuprinde astăzi Belarusia, Rusia, Ucraina și alte țări unde este prezentă Biserica Ortodoxă Rusă și unde ea propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu. Aceste legături pe verticală și pe orizontală elucidează cea mai mare și nemuritoare comoară, care a deschis în fața oamenilor o nouă eră, o nouă viziune a vieții, care a dat forțe spirituale suficiente pentru ca și două mii de ani, cât există Biserica și creștinismul, și 1025 de ani, cât există Ortodoxia noastră rusă, credința noastră să rămână vie și actuală. Actualitatea creștinismului surprinde. Este greu să-ți închipui că astăzi pe noi, oamenii secolului XXI, ne unește același ideal în fața căruia se închinau vechii locuitori ai Kievului. Nu există o altă forță care în asemenea mod, „pe orizontală” și pe verticala istorică să unească oameni, generații, țări și popoare în situația în care acest ideal nu se sprijină nici pe puterea statului, nici pe forța politică. Numai puterea lui Dumnezeu și numai forța duhovnicească a lui Dumnezeu – harul – îi leagă pe oameni și formează această unitate”.

Drept expresie vizibilă a unității servește participarea la prezenta solemnitate a Oblăduitorilor și a reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale care reprezintă Biserica Ortodoxă Ecumenică, de la un capăt până la celălalt al pământului, a constatat Patriarhul Chiril. El a subliniat marea importanță spirituală și simbolică a oficierii comune a Dumnezeieștii Liturghii la Moscova, Kiev și Minsk, când rugăciunea Oblăduitorilor Bisericilor și a reprezentanților lor, la un singur prestol Dumnezeiesc, a unit milioane și milioane de oameni.

Amintind cu recunoștință despre aportul mare care l-au avut șefii celor trei state – ai Rusiei, Ucrainei și Belarusiei – la pregătirea către sărbătorirea jubileului, Întâistătătorul Bisercii Ruse a spus: „Noi ne rugăm pentru ca legăturile frățești care unesc aceste trei popoare niciodată să nu slăbească, pentru ca nici un fel de forțe să nu poată distruge unitatea noastră care se trage de la sfântul întocmai cu apostolii cneazul Vladimir  – o unitate care și-a mărturisit viabilitatea pe parcursul a 1025 de ani”.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a decorat cu distincții bisericești mai multe persoane care în mare măsură au contribuit la organizarea pe pământul belarus a solemnităților în cinstea aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei. Ordinul sfântul întocmai cu apostolii cneazul Vladimir gradul III a fost înmânat viceprim-ministrului Republcii Belarusi A.A. Tozik și împuternicitului cu problemele religiilor și ale naționalităților L.P. Guleako. De ordinul Slavă și Cinste gradul III au fost învredniciți președintele comitetului executiv regional Minsk B.V. Batura și președintele comitetului executiv orășenesc Minsk N.A. Ladutiko.

Serviciul de comunicații DREB/Patriarchia.ru